Ja til fjordbyen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Mange ønsker nok at byplanspørsmål skal bli et viktig tema i valgkampen i hovedstaden. Byen står foran viktige omstillinger. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at Oslo vil trenge opptil 100000 nye boliger i løpet av de neste tjuefem åra. Ungdom i etableringsfasen er i dag så godt som utestengt fra boligmarkedet.
  • Oslo Høyre har etter mange års intern strid omsider sagt et klart ja til å flytte Oslo havn ut av byen for å skaffe plass til ny næring, nye rekreasjonsområder og rundt 12000 nye boliger. Arbeiderpartiet har på sin side valgt å vente til Østmo-utvalget leverer sin havneinnstilling i mai. Og ordførerkandidat Åse Kleveland ruster seg til valget som nyoppnevnt leder for partiutvalget som skal bekjempe vold og kriminalitet.
  • Slik sier Arbeiderpartiet fra om hva det tror vil bli det sentrale stridsspørsmålet i valgkampen. Slik skal også fru Kleveland trenes opp i kunsten å møte sluggerne fra Fremskrittspartiet når maktkampen går i tungvekt. Vi anbefaler derfor vårt eget slagord for anledningen: Det ligger mye verdifull voldsforebygging i god byplanlegging.
  • Vi støtter en plan som ikke klamrer seg til havna som idustrialismens siste utpost i byen. Løsningen for et nytt havneområde i Oslofjorden må komme som en konsekvens av at vi har foretatt et valg om å åpne byen mot fjorden. Dessuten må planene for byen også omfatte miljøet og boforholdene for den største delen av befolkningen, som bor nord og øst i byen. En rehabiliteringsplan for Groruddalen har nok større betydning for byens borgere enn Kåre Willochs søknad om å bygge Tullinløkka om til parkanlegg.
  • Utbyggingen av de store havneområdene og lokaliseringen av nye tomter for boliger i stor skala, burde sette fart i det politiske ordskiftet før det forfaller til ensidig debatt om storbyvold. Men da må Arbeiderpartiet snarest melde seg på i havnesaken. Flytter vi havna ut av byen, skaper vi ny virksomhet, nye arbeidsplasser og et levende bomiljø. En by i utvikling er en by i forandring.