Ja til hvalfangst

Den internasjonale hvalkommisjonen (IWC) kan komme til å oppheve forbudet mot hvalfangst innen et par år. Demed kan Norge gjenoppta eksporten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fjorten år etter at stort sett hele verden sa nei til hvalfangst kan det nå se ut til at forbudet vil bli hevet. Dette betyr ikke nødvendigvis at hvalfangsten kommer til øke, skriver BBC News i dag. Likevel er det ventet at avgjørelsen vil sende sjokkbølger gjennom de grønne organisasjonene med Greenpeace i spissen.

Troverdighet viktig

Lederen for IWC skal ha uttalt at det er viktig for kommisjonen i å ikke miste troverdighet.

- Jeg tror kommisjonen må jobbe med å få til en kontrollert godkjennelse av hvalfangst, sier Ray Gambell til BBC.

Sammenstøt

I en årrekke har kommisjonens arbeid vært assosiert med lite annet enn konfrontasjoner mellom anti-hvalfangstgrupper og grupper for hvalfangst. Norge og Japan er medlemmer i IWC, men har talt hvalfangstens sak IWC.

Neste årsmøte i IWC som holdes i Adelaide i Australia i juli, kan bli annerledes enn de tidligere møtene, i og med signalene som nå kommer om at kommisjonen vil godkjenne hvalfangsten.

- Et spørsmål om kultur

Gambell i IWC sier at det er et kulturspørsmål hvordan vi skal vurdere hvalen. Noen mener de er så spesielle dyr at de overhodet ikke bør jaktes på. IWC-lederen peker imidlertid på at fangstmetodene er kraftig forbedret de siste årene. Likevel tror han ikke at fangsten kommer til å øke voldsomt selv om IWC sier ja til hvalfangst.

- Kommersiell hvalfangst kommer til å fortsette å være en lokal aktivitet i liten skala, sier Gambell.

Norsk eksport mulig

Takket være DNA-teknologi vil det i framtida være mulig å kartlegge hvor hvalkjøttet kommer fra, og dette mener Gambell åpner for en gjenopptakelse av handel med hvalkjøtt og hvalprodukter på et bærekraftig nivå.

Norske representanter har i flere år jobbet for å få vågehvalen rykket nedover på listen over truede dyrearter. Så sent som i april i år var Fiskeridepartementet representert i møter med CITES - Konvensjonen om internasjonal handel med truede dyre- og plantearter.

Allerede i 1994 fremmet Norge forslag om nedlisting av vågehval, og forslaget fikk i 1997 simeplt flertall i CITES. Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet arbeider sammen i arbeidet for å sette hval på dagsorden.

Hvalspekk som helsekost

I 1999 gikk Greenpeace ut med meldinger om at norsk hvalkjøtt hopet seg opp på lager, men dette viste seg ikke å være riktig. Forbud mot eksport av hvalprodukter gjorde det imidlertid vanskelig å bli kvitt 250 tonn harskt hvalspekk. Før eksportforbudet var hvalspekk en viktig eksportartikkel, i og med at dette brukes som kosttilskudd i Japan.