Ja til likestilling

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Karin Andersen og Anders Folkestad har i Dagbladet bedt meg finne meg en annen jobb og anklaget meg for å være kjønnsblind og angstbitersk. Jeg vil derfor rydde opp i noen åpenbare misforståelser.

Spekter vil alltid jobbe for tiltak som fremmer likestilling, men forslagene må være fakta-, ikke mytebasert.

Undersøkelser viser at 75 prosent av sykepleierne har valgt yrket fordi de kan jobbe deltid og ha andre prioriteringer i tillegg til jobb

Det er ingen flukt fra hjelpepleier- og sykepleieryrket. Iflg. Helsedirektoratet er det markant nedgang i turnover blant sykepleiere de siste årene og det er flere som vender tilbake til yrket enn som forlater det

Sykehusene har en sjenerøs personalpolitikk som legger forholdene til rette for å tilpasse arbeidstid og stillingsandel etter den enkeltes ønske

Både Andersen og Folkestad tror sykefraværet vil gå ned som følge av kortere arbeidstid i sykehusene. Det finnes ingen dokumentasjon på at nasjonale arbeidstidsforkortelser har ført til lavere sykefravær. Verken i forbindelse med arbeidstidsforkortelsen i 1987 eller ved innføringen av den femte ferieuken kan vi se en slik effekt. Tvert imot har sykefraværet økt de siste årene. Kvinner i alle yrkesgrupper har nesten dobbelt så høyt sykefravær som menn. Sykefraværet følger dermed kjønn, og kan ikke uten videre relateres til arbeidstidsbelastninger. Det er fortsatt slik at det er mannen som er hovedforsørger og kvinnen som er omsorgspersonen i mange familier. Dette er forhold som ligger utenfor arbeidsgivers kontroll, men som i svært stor grad påvirker arbeidsplassene.

Det må derfor familiepolitiske tiltak til for å øke likestillingen både i arbeidslivet og i familielivet. Andersen, Folkestad og jeg har samme mål om likestilling. I fremtiden må vi diskutere fakta og hvilke virkemidler som er best egnet for å oppnå mer likestilling i samfunnet.