Ja til minstelønn

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i byggebransjen går nå inn for å sikre polske og baltiske bygningsarbeidere en minstelønn på 126 kroner timen. Det vil bli oppfylt dersom kravet om å allmenngjøre Fellesforbundets tariffavtale med Byggenæringens Landsforening blir gjort gjeldende i alle fylker. I dag er tariffavtalen bare allmenngjort i fem fylker rundt Oslofjorden og i Hordaland, skriver Dagens Næringsliv. Dermed kan firmaer tilby arbeidskraft for en rimeligere timelønn i resten av landet. Det er uheldig fordi det undergraver landsomfattende lønnsavtaler i en bransje hvor lønningene fra før er moderate. Dessuten er det liten tvil om at det er utleiefirmaene, og ikke arbeiderne, som får gevinsten av toprissystemet.

• I tillegg til en minimumslønn vil allmenngjøringen også sikre at innleid arbeidskraft blir skjermet mot rovdrift. De vil få det samme arbeidstøy og verneutstyr som sine norske kolleger. De vil få overtidsbetaling, godtgjørelse for reiser, kost og losji, og skikkelig innkvartering. Etter vår mening er kravene opplagte. Avtalte lønns- og arbeidsmiljøbestemmelser er resultat av forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og er uttrykk for markedsprisen for arbeidskraft i Norge. Det er ikke en universell rettighet for utleiefirmaer å utnytte historisk betingede lønns- og levekårsforskjeller i et europeisk marked. Kan EU sette en minstepris på laks, bør Norge så absolutt kunne sette en minstepris på menneskelig arbeidskraft. Dessuten er Norge helt avhengig av arbeidskraft fra andre land. Da gjelder det bokstavelig talt å sette pris på den arbeidskraft som tilbys.

• Tariffbestemmelsene vil gi faglærte bygningsarbeidere en årslønn på 245 700 kroner og ufaglærte ca. 20 000 kroner mindre. Det er langt under norsk gjennomsnittslønn og bør derfor ikke avstedkomme de sedvanlige klynk fra dem som ønsker seg amerikanske arbeidslivstilstander. De bør i stedet merke seg kloke ord fra direktør Sverre Larsen i Byggenæringens Landsforening (NHO) som mener en slik minstelønn vil være et signal om respekt.