Ja til NRK!

Hva vil vi med NRK? Hvis vi fortsatt mener selskapet er viktig for Norge, må vi også kunne betale for det.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tumultene i NRK vil forhåpentligvis lede til en omfattende debatt om framtida for en av Norges viktigste kulturinstitusjoner. Debatten bør deles i to: «Den lille debatten» om de interne forholdene i NRK. Og «den store debatten» om hvorvidt vi som nasjon ønsker å ta de store grep som er nødvendig for å sikre en reklamefri allmennkringkaster i en stadig mer krevende medieverden. Den lille debatten handler hovedsakelig om ledelse og økonomistyring. Dette er forhold som enhver organisasjon, stor eller liten, må ha orden på. NRK skal sjølsagt ikke fredes i så henseende. En organisasjon som graver dypt i skattebetalernes lommer, bør helst ligge foran tilsvarende organisasjoner hva angår administrativ profesjonalitet.

Den store debatten - om behovet for NRK i årene framover og hva det eventuelt vil kreve å ruste opp organisasjonen - er langt mer komplisert. Det må tas utgangspunkt i den framtidige medievirkeligheten. Problemet er sjølsagt at denne veit vi lite om. Men min påstand er at vi veit nok til å ta noen viktige verdivalg.

Framtid

Vi veit at vi i nær framtid vil ha et eksplosivt antall programmer tilgjengelig på det som vil bli en sammensmelting av TV og Internett. Hver enkelt av oss vil i stor grad kunne bli sin egen kringkastingssjef. Vi vil kunne lage vår egen meny av programmer og ta den inn på det mediet vi måtte ha i nærheten enten det er en mobiltelefon, en skjerm vi har i veska eller noe lignende en TV-skjerm i stua. Vi veit videre at tilgjengelige kanaler og portaler vil være eid av en stadig snevrere krets av internasjonale finansinteresser. NRK er allerede en lilleputt blant mediegigantene.

Vi veit også at ensrettingen i programproduksjonen vil fortsette. Da de nasjonale mediemonopolene ble brutt, var det mange som trodde at de tusen blomster skulle blomstre og at mangfoldet i eteren skulle få sin tidsalder. Mangfoldet er imidlertid i stor grad blitt «enfold».

Spennende

Det er en spennende medieverden som ligger foran oss. En verden som ville kunne få store konsekvenser for samfunnsutviklingen. På godt og ondt. På de fleste av samfunnslivets områder er det mulig, hvis det finnes vilje, til å dra fordelene av utviklingen samtidig som man gjennom politiske vedtak hindrer de negative utslagene. Slik vil det også være på medieområdet. Problemet er at det er svært lite fokus på de samfunnsmessige konsekvensene av den rasende utviklingen på medieområdet.

Hva vil skje om medieutviklingen ikke styres?

Hvis vi ikke lenger ser og hører de samme programmene, hvis vi bare ser nyheter på internasjonale nyhetskanaler eller velger vekk nyheter fullstendig, mister vi en felles referanseramme. Hvis vi ikke lenger har noen felles referanseramme, blir det vanskeligere å fatte demokratiske beslutninger alle opplever som akseptable.

Hvis de programmene vi velger hovedsakelig er på engelsk, viskes norsk som språk gradvis ut.

Hvis programmene vi ser aldri tar utgangspunkt i norsk kultur og samfunnsforståelse, bryter vi gradvis ned vår kulturelle arv.

Hvis vi overlater redaktørstolene i massemedier med stor politisk påvirkningsevne til folk som sitter på Manhattan, får disse betydelig innflytelse over samfunnsspørsmål i et land de ikke har noe forhold til eller forstår noe av.

Hvis markedet alene styrer utviklingen, vil store deler av landet vårt falle utenfor medieutviklingen fordi grunnlagsinvesteringene vil være for store.

Velge

Vi har muligheten til å velge om vi vil satse det som er nødvendig for å ta vare på og videreutvikle norsk kultur, bevare norsk språk og sikre en offentlig meningsdannelse som gjør det mulig å sikre den grad av harmoni vi fortsatt har i landet - eller vi kan velge dette vekk. Jeg tilhører dem som velger det første, og da blir NRK faktisk meget viktig.

I den brutale medieverdenen som utvikler seg med vanvittig raske teknologiske endringer og en uvennlig mediekonsentrasjon på den globale arena, nytter det ikke å sulteftre NRK. Vi må være villige til å bruke mer midler på NRK enn vi gjør i dag. Kanskje mye mer penger - men hvor mye verdsetter vi norsk kultur, språk og felles meningsdannelse til?

Tiden er kommet for at vi samler oss om et sterkt NRK - et NRK som gis tilstrekkelige økonomiske og legale rammer til å kunne utvikles til den kulturinstitusjon landet trenger.