Ja til Røkke-fusjon

At Røkke fikk viljen sin med kontroll over 99,77 prosent av Kværner-aksjene, kom ikke som noen bombe.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kjell Inge Røkke hadde selv kontroll over 99,77 prosent av stemmene på Kværners ekstraordinære generalforsamling. Utfallet var dermed gitt: Et tilnærmet enstemmig ja til å fusjonere Kværner og Røkkes heleide selskap Aker RGI.

Et forslag om utsettelse av fusjonen fikk kun 0,09 prosent av stemmene. Det var en svært fornøyd industrieier som etter generalforsamlingen kunne konstatere at fusjonen han har arbeidet for i lang tid nå blir en realitet.

- Jeg er svært fornøyd med at det nærmest er 100 prosent oppslutning om vår industrielle visjon, sa Røkke til NTB.

Enkelte småaksjonærer kom med kritiske innvendinger og mente denne fusjonen ikke var selskapets store mål, men Røkkes personlige.

- Det vil alltid være noen motsetninger i en storfamilie, men i denne er det kun snakk om promiller. Jeg betrakter dette som en stor tillitserklæring, sa Røkke.

Kværner har nærmere 22.000 aksjonærer, men bare rundt 100 av dem møtte fram på fredagens generalforsamling. Som eier av nesten 75 prosent av aksjene i selskapet pluss med en del fullmakter hadde derfor Røkke full kontroll.

Det var også småaksjonærene Erik Gjems-Onstad og Peder Anker fullt klar over, men de mente det likevel var riktig å si fra om sin skepsis til fusjonen og be om en utsettelse.

- Jeg har dessverre inntrykk av at Røkke er mer opptatt av å sørge for egne interesser enn for selskapets, sa Gjems-Onstad, og mente at styret og rådgiverne også var mest opptatt av å ivareta hovedaksjonærens interesser.

Dette ble sterkt imøtegått både av Kværners styreformann Lone Fønss Schrøder og rådgivere som er brukt i forbindelse med fusjonen.

Røkke selv pekte på at fusjonen er forankret i en industriell visjon som han systematisk har arbeidet for gjennom de siste ti åra.

- Jeg har brukt åtte milliarder i selskaper og egne penger. Men man blir ikke rik av å kikke bakover, man blir rikere av å se framover, sa Røkke.

Kritikerne av fusjonen er også redd for at mye av Kværners kontantbeholdning vil gå til å betale gjelden i Aker RGI.

- Det at vi er forgjeldet er en myte, sa Røkke.

Han mener Aker ASA vil framstå som et selskap med betydelige verdier og god likviditet. Det nye Aker-konsernet vil omfatte de børsnoterte selskapene Aker Kværner og Aker Yards, fiskerikonsernet Norway Seafood, lager- og arkivprodusenten Dexion og en rekke mindre selskaper.

Til sammen har disse virksomhetene 41.000 ansatte og en omsetning på nær 52 milliarder kroner. Aker ASA vil dermed bli den største private arbeidsgiver i Norge, og landets fjerde største konsern målt i omsetning.

Dagens børsnoterte Kværner vil inntil videre bestå, og en rekke av problemengasjementene fra tidligere Aker Kværners tid vil fremdeles ligge under holdingselskapet.

I utgangspunktet vil Aker ASA være heleid av dagens børsnoterte Kværner, og som Kværner-sjef skal Røkke fortsette å arbeide med problemengasjementer som verftet Kværner Philadelphia og satellittoppskytingssystemet Sea Launch. Men på sikt er planen å avvikle Kværner, og at denne delen også går inn under Aker-navnet.

- Men dette er komplekst. Det vil ta tid, kanskje tre til fem år, sa Røkke.

(NTB)

<B>SJEFEN: Kjell Inge Røkke på Aker Kværners ekstraordinære generalforsamling i dag.