Jagland får refs

Utenriksdepartementet får på nytt kraftig refs av Riksrevisjonen. Departementet greier ikke å lage et skikkelig regnskap, og er verstingen på lista over rot i departementene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stortinget fikk i dag Riksrevisjonens gjennomgang av statsregnskapet for 1999. Utenriksminister Jaglands departement får flengende kritkk.

- Riksrevisjonen tar opp at Utenrikdsdepartementet fortsatt har problemer med å avlegge et tilfredsstillende regnskap. Departementet har brukt lang tid på å rette opp påpekte svakheter, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding i dag.

Departementet fikk i regnskapet for 1998 kritikk for bl.a lønnsregnskapet, uoppgjorte reiseregninger og overskridelser av betalingsfullmakter. Flere av de påpekte forholdene er fortsatt ikke fulgt opp.

I Riksrevisjonens oversikt ligger UD på topp med hele fem saker. Regsnapet får merknaden «kan passere», mens departementet har hele fire saker som sendes Stortingen for «orientering».

Våpen på villspor

Forsvarsdepartementet får kritkk for sin manglende kontroll med våpen og ammunisjon. Store mengder ammunisjon er borte i regnskapene , og det er problemer med kontrollen av utlånte våpen, gamle våpen og våpen som skulle vært innelvert av personell som ikke lenger er aktivt. Spesielt i Heimevernet er det mye problemer.

Snyter pensjonister

Riksrevisjonen tar også opp de skandaløse forholdene i Statens Pensjonskasse avslørt tidligere i år. En gjennomgang viste at så mange som en av ti nye statlige pensjonister fikk feil utbetalinger i fjor.

Men heller ikkei Folketrygden står dte ikke så bra til. Her er det også avdekket en rekke feil i utbetalingene, enkelte har hatt fått i sine månedlige beløp på opptil tre tusen kroner. Mange steder har saksbehandlere kunnet fastsete beløp til utbetlaing selv, uten kotnroll fra andre saksbehandlere.

Tellerne telte feil

Selv i selveste Finansdepartementet er det store uregelmessigheter. Statistisk Sentralbyrå, institusjonen som har styringen med tallamterielt som beskriver rikets tilstand, greier ikke å levere et ordentlig regnskap, og får karakteren «godkjent med forbehold».

Tollvesenet får også påpakning. Riksrevisjonen får påpakning for manglende kontroll og avstemning av hele 45 milliarder kroner.

Ikke godkjent

Riksrevisjonen har ikke godkjent regnskapene for fjoråret for Ila landsfengsel og sikringsanstalt, Norges veterinærhøgskole, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Rikshospitalets apotek og Radiumhospitalets apotek.

ROTER MEST: Riksvevisjonen gir på nytt utenriksdepartementet saftig kritikk for rot i regnskapene. Her er utenriksminister Thorbjørn Jagland.