Jagland vil ha EU-fortgang

Utenriksminister Thorbjørn Jagland mener at Norge bør foreta en ny vurdering av medlemssøknad i EU når utvidelsen er kommet vel i gang i 2002 eller 2003.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- De som mener at det ikke bør foretas en slik vurdering, bør begrunne dette overfor folket, sa han etter sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget tirsdag.

Utenriksministeren mente det ville være naturlig at EU ble et viktig tema i den kommende valgkampen.

- Det er rimelig at de største sakene på den politiske dagsorden blir tema i valgkampen. EU er enormt viktig, og hele vårt forhold til Europa bør med i valgkampen, sa Jagland.

Han mener det er mulig å legge opp til en debatt om EU uten at det blir en medlemskapsdebatt, men innser at Senterpartiet vil gjøre debatten til et spørsmål om ja eller nei til EU. Noe de ifølge Jagland er i sin fulle rett til å gjøre.

EU sentralt

Norges forhold til EU sto sentralt i utenriksministerens redegjørelse. Det kom klart fram at Jagland mener at Norge vil få betydelige problemer ved ikke å være medlem når EU blir utvidet. Jagland sa at Norges Europa-politikk følger to parallelle spor.

- På den ene siden må vi forsvare norske interesser og aktivt møte de nye utfordringer endringene i EU stiller Norge overfor. Så langt vi kan må vi forsøke å unngå å bli parkert på sidelinjen i europeisk politikk, og unngå å bli en ren mottaker av beslutninger fattet av andre, sa han.

Samtidig understreket han at «vi allerede merker at det blir vanskeligere å be om særordninger og særfordeler når EU utvider seg».

- Med et utvidet EU får EU flere interne interesser å ivareta.

Organisasjonen vil rimeligvis ikke kunne gi ordninger til utenforstående som man ikke kan gi til sine egne, sa Jagland.

Han sa videre at en utvidelse også ville føre til at skjevheten mellom EU og EFTA-pilaren i EØS vil bli enda mer påfallende.

- Vi vil i enda større grad bli underlagt andres beslutninger uten å ha tilstrekkelig innflytelse, sa utenriksministeren.

Globalisering

Globalisering var et annet tema som opptok Jagland. Han varslet at han har tatt initiativet til en utredning om hvordan vi kan bidra til bedre styring av de internasjonale markedskreftene.

- Dette skal danne grunnlaget for en egen stortingsmelding som det tas sikte på å legge fram innen utgangen av neste år, sa han.

Han slo fast at utgangspunktet er at globaliseringens utfordringer må møtes gjennom internasjonalt samarbeid, som for eksempel Verdens Handelsorganisasjon (WTO).