Jaglands Midtøsten-politikk får støtte

Folket støtter utenriksminister Thorbjørn Jaglands linje om upartiskhet i den blodige konflikten mellom Israel og palestinerne. 74 prosent mener Norge ikke bør ta parti for noen av partene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men det er flere nordmenn som støtter palestinerne enn som støtter den jødiske staten.

- Det er lang tradisjon i Norge for ikke å være partisk i vår Midtøsten-politikk. Jeg tolker undersøkelsen dit hen at folket støtter den linjen regjeringen har lagt seg på, sier Jagland.

Selv blant RVs og SVs velgere går et klart flertall mot at Norge skal ta parti for enten palestinere eller israelere.

Dette til tross for at partiledelsen i begge de to venstrepartiene har krevd at regjeringen tar klarere standpunkt mot Israel i den pågående konflikten.

Dette kommer fram i en meningsmåling Dagbladet har fått utført om det norske folks holdninger til sentrale utenrikspolitiske spørsmål.

Nøytrale

Også på spørsmålet «Støtter du noen av partene i konflikten mellom israelere og palestinere» stiller et flertall seg nøytrale. 67 prosent sier de ikke støtter noen av partene, men her er det større utslag ut fra partier. Ikke overraskende stiller 43 prosent av KrF-velgerne seg bak Israel, mens henholdsvis 54 og 51 prosent av RVs og SVs velgere støtter palestinerne.

Totalt sett er støtten til palestinerne større enn støtten til israelerne. 17 prosent sier de støtter palestinerne, mens bare 9 prosent stiller seg på Israels side.

- Jeg har merket meg at mange har stor sympati for palestinerne, hvilket også regjeringen har, sier Jagland. Han mener dette representerer et meningsskifte i opinionen som har pågått over lang tid, men som er forsterket etter starten på det palestinske opprøret i september i fjor.

Vil mekle

Målingen gir også god oppslutning om Norges rolle som fredsmekler i blant annet konflikten i Midtøsten. 43 prosent sier seg helt enig i at det er riktig av Norge å opptre som fredsmekler i internasjonale konflikter.

- Dette er veldig gledelig. Jeg var nervøs for at det kunne forholde seg annerledes i lys av de kontroverser det har vært omkring vår satsing på internasjonalt fredsarbeid. Internasjonalt fredsarbeid er en viktig innfallsport til vår gode kontakt med EU, USA og Russland, sier Jagland.

Unntaket her er Fremskrittspartiets velgere. Bare 24 prosent av disse mener Norge bør mekle i konflikter som for eksempel Colombia, Guatemala, Sri Lanka og Midtøsten.

Militære operasjoner

Frp-velgerne støtter derimot opp om Norges deltakelse i militære fredsoperasjoner på lik linje med velgerne i de andre partiene. 66 prosent av Frp-velgerne mener Norge bør delta i militære fredsoperasjoner. Totalt mener 70 prosent av folket at Norge bør delta i slike operasjoner.

- Dette er overraskende, i og med det negative fokus det har vært omkring helseproblemer i Kosovo og den kritikken som har vært rettet mot FNs operasjoner i Afrika, sier Jagland. Han tolker målingen som en klar støtte til utvidet norsk deltakelse i FN-operasjoner i Afrika.

Godt nytt

Og Thorbjørn Jagland kan til slutt glede seg over at det norske folk har fått med seg Norges kanskje viktigste utenrikspolitiske satsing dette året - medlemskapet i FNs sikkerhetsråd. 82 prosent svarer ja på spørsmål om Norge er medlem av Sikkerhetsrådet. Bare fem prosent svarte at Norge ikke er med, mens 14 prosent visste ikke.

<B>UPARTISK:</B> Utenriksminister Thorbjørn Jagland besøkte nylig et palestinsk sykehus sammen med kommisjonen som gransker krisa mellom Israel og palestinerne. Hans linje har vært upartiskhet overfor partene i konflikten, og denne linja får bred støtte i det norske folk - også blant RVs og SVs velgere.