Ap og LO går for makt

Jakter på vinneroppskriften

Folk med vanlige inntekter skal få skattekutt. Millionærer må betale mer. Og før han har hengt av seg frakken, lover Jonas Gahr Støre å fjerne generell adgang til midlertidig ansettelse og sikre pensjon fra første krone.

ARBEIDSFOLKS TUR: Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen starter turen med pølsekjøp hos Erlend Dahlbo i Syverkiosken. Nå er det arbeidsfolks tur til å bli satset på, lover de. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
ARBEIDSFOLKS TUR: Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen starter turen med pølsekjøp hos Erlend Dahlbo i Syverkiosken. Nå er det arbeidsfolks tur til å bli satset på, lover de. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

- Nå er det arbeidsfolks tur, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Samarbeid mellom Ap og LO skal sikre valgseier og ny regjering. Da på toppene i arbeiderbevegelsen pleie kontakten. En tur fra Youngstorget opp langs Akerselva til Syverkiosken – viden kjent for sine pølser laget etter spesialoppskrift – et godt bidrag.

Vi er med LO-sjefen og Ap-lederen på tur. I vakkert og mildt høstvær starter de to toppene i arbeiderbevegelsen en ny møtetradisjon: En tur langs Akerselva i Oslo der de kan lufte og drøfte presserende saker. Støres og Gabrielsens plan er regjeringsmakt og politisk gjennomslag neste høst på denne tida. For å nå dit må Ap de være samkjørte. Og Ap må ha en politikk som slår an hos LOs medlemmer.

HISTORIE OG NÆRHET: - Denne dialogen og denne tette kontakten med LO veldig viktig. Ap er opptatt vil ha med hele det organiserte arbeidslivet. Men vi har jo en historie og en nærhet til LO som er av stor betydning, sier Jonas GahrStøre, her på tur med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet.
HISTORIE OG NÆRHET: - Denne dialogen og denne tette kontakten med LO veldig viktig. Ap er opptatt vil ha med hele det organiserte arbeidslivet. Men vi har jo en historie og en nærhet til LO som er av stor betydning, sier Jonas GahrStøre, her på tur med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet. Vis mer

- På vei opp

- Vi er på vei opp. Flere av de som har sittet på gjerdet, kommer ned. Jeg har tro på at vi kan løfte oss. Men da er denne dialogen og denne tette kontakten med LO veldig viktig. Ap er opptatt vil ha med hele det organiserte arbeidslivet. Men vi har jo en historie og en nærhet til LO som er av stor betydning, sier Støre.

- Vi må ha en ny regjering med en ny kurs, som setter arbeidsfolk og ikke de med de største formuene i høysetet, som har en politikk for å skape arbeidsplasser og få folk i jobb, som satser på trygge, faste stillinger og hindrer mer midlertidighet og innleie, sier Gabrielsen til Dagbladet.

Strategi for valgseier

Etter valgnederlaget i 2017 utmeislet de en strategi for å komme dit, forankret i samarbeidskomiteen mellom Ap og LO.

*En avtale mellom Ap og Fellesforbundet bidro til å utvikle industri- og klimapolitikken.

*Ap-lederen skulle lede partiets programarbeid. Flere fra fagbevegelsen i programkomiteen skulle sikre at Ap tydelig etablerer seg på fagbevegelsens side og på venstresiden i politikken.

*Stortingsrepresentant Arild Grande, som ledet partiets arbeidslivsutvalg, har sammen med Wegard Harsvik fra LO, Pål Spjelkavik fra partikontoret og Trine Bilet, rådgiver i As stortingsgruppe, jobbet med å styrke det fagligpolitiske arbeidet, politisk og organisatorisk.

* Mandag starter den lange fagligpolitiske valgkampen med en konferanse for tillitsvalgte i parti og fagbevegelse fra hele landet.

- I ferd med å snu

På Youngstorget heter det at 50 prosent av LOs medlemmer må stemme Ap for at de skal vinne valget. I et intervju med Dagbladet for ett år siden bekreftet Støre og Gabrielsen at det er ambisjonen. Men det er et godt stykke dit. Målingene viser rødgrønt flertall, men Ap sliter med målinger langt ned på 20-tallet. Aps oppslutning blant LO-medlemmer ligger på 35 prosent.

- Åtte av ti medlemmer ønsker et skifte. Det er et kraftig signal. Vi har et kongressvedtak om at vi ønsker en Ap-ledet rødgrønn regjering og jobber for det, sier Gabrielsen.

Sterkere Ap

- Vi har som mål å få flere av LOs medlemmer til å stemme på oss. Og skal vi få gjennomført denne politikken, må vi ha et sterkest mulig Ap. Vi må være tydelige på det. Det er ikke nok å stemme på andre partier som kan gi fargeklatt på det Ap gjennomfører. For dette krever solid arbeid og utholdenhet. Da må Ap bli sterkere, maner Støre.

SUKSESSOPPSKRIFT: Ap-leder Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen starter turen med pølsekjøp hos Erlend Dahlbo i Syverkiosken i Sannergata. Kiosken er viden kjent for kvaliteten på pølsene. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet
SUKSESSOPPSKRIFT: Ap-leder Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen starter turen med pølsekjøp hos Erlend Dahlbo i Syverkiosken i Sannergata. Kiosken er viden kjent for kvaliteten på pølsene. Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet Vis mer

- Og Ap blir det største partiet?

- Vi har ambisjon om å bli størst, og det tror jeg vi blir. Vi har vært for langt nede, med for lite fokus på det som betyr noe i folks liv; at vi har en jobb å gå til som gir inntekt og tilhørighet, og at fellesskapet stiller opp med velferdstilbud som gir trygghet gjennom hele livet. Men det er i ferd med å snu. Vi har lagt fram et partiprogram som sier tydelig at staten må gjøre mer for å sikre folk arbeid og velferd nært der de bor, og gjennom skatte- og avgiftsopplegget sikre vanlige arbeidsfolk mer igjen i lommeboka. Nå er det deres tur. Det begynner å gi resultater for Ap. Vi er på vei opp. Flere av de som har sittet på gjerdet, kommer ned. Jeg har tro på at vi kan løfte oss, sier Støre.

Mer i lommaboka

- Hva kan du og Ap love, som får LO-medlemmer til å stemme Ap?

- Vi har bak oss sju år der de som har mest, også har fått mest, når høyreregjeringen har laget sine budsjetter. Nå er det de med vanlige inntekter sin tur. Nå skal de få beholde mer av lønna si. Vi skal legge fram et skatte- og avgiftsopplegg som setter en stopp for at de som har mest, får mest. Det er de med vanlige og lave inntekter som skal få skattekuttene. De med høyere lønn og formue må betale mer.

For det andre skal vi rydde opp i de delene av arbeidslivet der det er utrygt, der det er for mye deltid, for mye innleie og ikke en lønn å leve av. Dette tar vi tak i fra dag én. For det tredje skal vi ha en næringspolitikk der staten stiller opp for bedriftene, men også stiller krav om for eksempel hele, faste stillinger og lærlingplasser, sier Støre.

Bygge ny industri

- Hva kan du love industriarbeiderne hvis du får makt?

- Overskriften er at vi skal ha en ny-industrialisering av Norge. Vi trenger flere arbeidsplasser og mer eksport. Vi skal øke eksporten med 50 prosent innen 2030. Eksporten har falt på Erna Solbergs vakt, vi er i ferd med å gå i minus. Så har Ap og industriforbundene i LO utviklet ny klimapolitikk. Jeg mener vi har den mest offensive og løfterike av alle partier, for vi skal kutte utslipp og skape jobber.

- Vi ser industrien som en del av løsningen, ikke som en del av problemet. Vi går til industrien, til ingeniøren og fagarbeideren, med kravene om nullutslipp. Slik kan vi få en industriproduksjon som gjør at vi når våre norske mål, og vi kan eksportere løsninger som Europa, Asia og Amerika trenger, sier Støre.

Gjenkjennelig

LO-lederen er godt fornøyd med Støres budskap og forslaget til partiprogram. Han understreker at Ap må ha et klart budskap om velferdsstaten.

- På tross av alle kuttene høyreregjeringen har gjort gjennom sju år, har vi en sterk velferdsstat. Det er i tider som dette at vi virkelig ser verdien av det vi har kjempet fram. Arbeiderpartiet er tydelige på at alle må bidra etter evne, slik at vi kan dekke de behovene vi nå ser. Det er bra, og til å kjenne igjen for folk, mener Gabrielsen.

Han understreker at den norske modellen må pusses og styrkes.

- Og vi må ha en aktiv næringspolitikk der kjepphester settes på stallen, og hvor staten kan være en aktiv medspiller og løfte nye næringer. Her har partiprogrammet tatt et dristig, men nødvendig skritt til å skape flere, trygge arbeidsplasser og bidra til et konkurransedyktig arbeidsliv framover, sier LO-lederen.

Pensjon fra første krone

LO-lederen og Ap-lederen er også enige om at pensjonistenes økonomi skal sikres.

- Vi trenger en regjering som sikrer at pensjonistenes kjøpekraft ikke svekkes år for år, og at en million pensjonister får pensjonsopptjening fra første krone, sier Gabrielsen.

Støre lover ikke at pensjonene skal følge lønnsøkningen, men sier:

- Vi står bak pensjonsreformen, som gjør at vi både kan se våre eldre og våre barn i øynene og si at vi har sikret pensjonssystemet for framtida. Men det var aldri meningen i pensjonsforliket at pensjonister år etter år skulle gå i minus, mens du og jeg skulle gå i pluss. Det skal vi gjøre noe med, sier Støre.

Fjerne pervers målstyring

- Du har også lovet å fjerne «pervers målstyring» og markedstenkning i offentlig sektor, NAV for eksempel. Hva konkret betyr det?

- Vi skal ha en tillitsreform. Denne regjeringen kutter flatt i hele offentlig sektor. Det gjør tjenestene til folk dårligere. Vi kommer også til å prioritere tøft, det kommer vi ikke unna, men tillitsreformen handler om at folk skal få bedre tjenester. Da må de ansatte få bedre tid og mer tillit til å bruke sin erfaring og kunnskap i møte med brukerne.

- Jeg forsvarer og roser mange som jobber i NAV, de gjør en fantastisk jobb. Men så er det en annen del av NAV som er firkantet og ikke ser den enkeltes behov. Vi tror på kompetansen til de som jobber i NAV, i kriminalomsorg, skole, helse og omsorg.

- Men vi har laget et system som ofte hindrer dem i å bruke den fordi de i stedet må fylle ut skjemaer og slavisk følge oppskrifter som åpenbart ikke passer for alle som trenger hjelp. Dette kan vi ikke løse over natta, men vi kommer til å sette oss med partene og de ansatte i etatene for å utvikle en bedre måte å styre offentlig sektor på, sier Støre.

Storrengjøring

- Du har tidligere varslet storrengjøring i norsk arbeidsliv. Hvordan blir den?

- Veldig mange i Norge opplever at det er trygt på jobb. Men det er lommer og utviklingstrekk som ikke er bra. Vi trenger en gjennomgang av arbeidsmiljøloven, som nå er 40 år. Der trengs forenkling og tydeliggjøring slik at loven blir et ordentlig redskap som sikrer arbeidsfolk i et arbeidsliv i endring. Det første vi skal ta tak i er å fjerne generell adgang til midlertidig ansettelse, sier Støre.

Dette lover Ap velgerne:

· Sørge for at flere i jobb i hele faste stillinger, fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser og forby innleie som fortrenger faste ansettelser. Krav om lokale arbeidsplasser, storrengjøring i arbeidslivet og muligheter for livslang læring.

· Sikre velferd etter behov, ikke etter lommebok, at ambulanse, politi og brannvesen er der når du trenger det. Sikre verdig eldreomsorg og sterkere lokalsykehus, billigere barnehage og flere lærere.

· Sikre mer rettferdig skatt. Arbeidsfolk skal få beholde mer av lønna si, millionærene skal betale mer.

* Sikre pensjon fra første krone, feriepenger på dagpenger, doblet fagforeningsfradrag og gjøre det billigere å pendle.

VEIEN VIDERE: På en pressekonferanse 25. september la Jonas Gahr Støre frem hvordan partiet skal vinne velgerne i 2021. Video/foto: Hans Arne Vedlog/Mats Rønning Vis mer
Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer