Jan og Jens lover milliarder

Partienes valgløfter vil koste Norge milliarder av kroner. Men partiene er svært lite villige til å si hva prisen blir, og hvem som skal betale.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I ukene framover vil Dagbladet i et eget valgløftebarometer overvåke partiene. I barometeret kan du se hva de største partiene har forpliktet seg til - og hvor mye det vil koste.

Tanken er å summere partienes mest kostbare valgløfter.

Mange av løftene er svært vanskelig både å tallfeste og tidfeste. Partiene har heller ikke vist særlig vilje til å regne på sine løfter. Enkelte ønsker ikke engang å si over hvilket tidsrom løftene skal gjennomføres.

Her er likevel en summering av de viktigste løftene fra landets partier:

Høyre:

  • Vil fjerne boligskatten, formuesskatten, toppskatten og skatt på aksjeutbytte. Prislappen for dette er 27,6 milliarder kroner. Partiet har også sagt at minstefradraget skal økes, men dette er det ikke mulig å tallfeste, fordi Høyre ikke vil ut med hvor mye det skal økes.
  • Men skattelettepartiet Høyre ønsker ytterligere skattekutt. Partiledelsen har ved flere anledninger operert med tallet 40 milliarder kroner.

    Mest konkret har likevel Høyres skattepolitiske talsmann Børge Brende vært. Han sier partiet skal redusere skattenes og avgiftenes andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge fra 49 til 42 prosent i løpet av seks til åtte år. Legger vi årets BNP til grunn, betyr det et kutt på hele 78 milliarder kroner - og dermed en tilsvarende kostnad for det offentlige.

    Arbeiderpartiet:


  • Thorbjørn Jagland vil bringe naturgass til 1,4 millioner husstander. Kostnadene er anslått til minimum 20 milliarder kroner. Enkelte i energimiljøet mener sågar at prisen kan komme til å bli på flere hundre milliarder.
  • Jens Stoltenberg lover at innen utgangen av kommende stortingsperiode skal ingen skoler være truet av stenging på grunn av slitasje eller forfall. Beregninger utført av Multiconsult og ECON viser at kommunene hvert år bruker nesten to milliarder kroner mindre enn nødvendig på vedlikehold. For å rette opp år med vanskjøtsel trengs trolig et sted mellom 30 og 50 milliarder kroner.
  • Regjeringen vil bruke rundt ti milliarder kroner de neste åtte årene på forskning og utvikling av ny og rein energi. Pengene skal brukes til å utvikle hydrogen som kraftkilde og drivstoff. Innenfor satsingen er også en løsning for CO{-2}-frie gasskraftverk.
  • Karita Bekkemellem Orheim lover at foreldrebetalingen for barnehageplass i løpet av kommende stortingsperiode skal reduseres til 1300 kroner måneden. Pris: Ca. fem milliarder kroner.