- Jeg er ingen bøddel

- Først skal den nye sjefen for DnB, Svein Aaser, skaffe seg grep om banken og organisasjonen. Deretter skal han sørge for at DnB blir et av de ledende finanskonsern i Norden, sier styrets leder, Gerhard Heiberg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I 1996 avsatte Heiberg daværende toppsjef i Aker, Tom Ruud, på en måte som førte til at Heiberg selv måtte trekke seg som styreleder. I går kunne han med tilfredshet konstatere at han har bred støtte for sin siste opptreden som bøddel, avsettelsen av DnB-sjefen Finn Hvistendahl. Slik sett er det plutselige, men velregisserte sjefsskiftet i DnB en revansje for Heiberg.

- Først Tom Ruud og nå fjerningen av Finn Hvistendahl: Har du påtatt deg rollen som den store bøddelen i norsk næringsliv, Gerhard Heiberg?
- Nei, det har jeg absolutt ikke. Lederskifter er noe man må foreta av og til, men jeg har da foretatt meg mye annet i livet som ikke gir grunnlag for å betegne meg som noen bøddel.

- Du har sagt til norsk presse at DnB kan komme til å bli en del av et nordisk finanskonsern, så å si en norsk underavdeling?
- På litt sikt kan det komme til å bli resultatet. Men vårt håp og vårt ønske er at vi skal få til noe over landegrensene hvor vårt hovedkontor fortsatt blir liggende i Norge. Det er kanskje utopi, men det er vårt ønske.

- Hvorfor er det «kanskje utopi»?
- Fordi de bankene vi eventuelt skulle slå oss sammen med vil være større enn oss. Det vil gjøre det vanskelig å kreve at vi skal ha 51 prosent eierandel og hovedkontor i Norge.

- Hvordan opplever du som styreleder i Norges største bank signalene fra det politiske miljø i Norge når det gjelder strukturendringene i finansnæringen?
- Vi har en bra dialog med våre myndigheter og de politiske organisasjoner. Også der er det et sterkt ønske om å bevare DnB som en mest mulig norsk institusjon. Det vil vi også gjerne.

- Er Senterpartiet et fy-ord i din munn?
- Jeg forholder meg til de partier som til enhver tid sitter i regjering og forsøker å få til de best mulige løsninger for banken utfra de rammebetingelser som regjeringen legger.

- Kursen på DnB-aksjer gikk litt opp i går, hvordan tolker du det?
- Jeg tar det som tegn på at markedet har tillit til oss. Vi var selvfølgelig spent på markedets reaksjon på lederskiftet i banken. Jeg opplever det slik at markedet ihvertfall ikke har reagert negativt.

- Om forholdsvis kort tid skal det norske folk bli tilbudt å kjøpe aksjer i DnB. Vil du anbefale vanlige norske småsparere å kjøpe?
- Ja, det vil jeg. Jeg tror vi har et bra utgangspunkt og store muligheter og det er opp til oss å gripe de riktige.

- Hva legger du i det?
- Vårt utgangspunkt er at vi er Norges største finansinstitusjon, at vi har tjent bra med penger de siste årene og at vi har et meget bra personale. Med et slikt grunnlag burde vi stå godt rustet.

- Så du føler ingen avmakt med tanke på den beinharde internasjonale konkurransen i forhold til de politiske rammevilkår dere er underlagt?
- Vi skal ikke bli avmektige, men sørge for å ha kontakter og venner vi kan samarbeide med, og ligge i forkant.

- Ligger det fusjoner og strukturendringer i vannskorpa straks Svein Aaser overtar ledelsen?
- Ikke automatisk. Aasers første jobb vil være å få grep om banken, organisasjonen og de ansatte. Deretter blir utfordringen å ekspandere i Norden. Eventuell ytterligere internasjonalisering får komme etter det, sier Heiberg. Før han haster videre til neste møte ...

- Hvor nye hoder skal rulle?
- Nei, for all del. Med det rykte jeg tydeligvis har skaffet meg, kommer jeg nå til å ligge meget lavt, svarer Gerhard Heiberg.

Se også leder side 3

SNILL GUTT: Sjefsskiftet i DnB var en revansje fra Gerhard Heiberg. Han mener selv at han ikke er en bøddel.