- Jeg er stolt over det vi har gjort

LILLESTRØM (Dagbladet): - Ja, jeg er stolt over det vårt eget politidistrikt, Kripos og Oslo-politiet har gjort i trippeldrapssaken, sier politimester Jørgen L. Høidahl (53) ved Romerike politidistrikt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høidahl har det overordnede ansvaret for etterforskningen i en av norgeshistoriens mest omtalte drapssaker.

Han smårister på hodet over mye av kritikken som er kommet mot etterforskningen.

- Dette er en uhyre vanskelig sak som har mange fasetter og ingredienser. Men det som er gjort til nå, etter et halvt års etterforskning, har vært meget bra - både etterforskningsmessig og juridisk her i politidistriktet, sier Høidahl.

Føler ikke press

- I ettertid er det selvsagt mange spørsmål man stiller seg, men jeg kan ikke se vi kunne gjort noe på en annen måte. Vi har siden starten lagt etterforskningen bredt an.

- Er du redd for at saken ikke blir oppklart?

- Jeg har hele tida følt at vi har hatt god framdrift i etterforskningen, men dette er som sagt en fryktelig vanskelig sak. Vi vet at tre personer er drept, og vi har siktet fire personer for drapene. Vi har blant annet tekniske holdepunkter, vitneavhør og forklaringene til de siktede. Jeg føler et betydelig ansvar for å få saken oppklart, men ikke noe press.

Advokat-kritikk

- Hva synes du om forsvarernes medieprofil?

- Vi er forundret over forsvarernes rolle i denne saken. Vi registrerer noe som kan være en ny trend. Forsvarerne holder egne pressekonferanser og snakker om egne og andres klienter gjennom media. Advokatene opptrer på en måte som kan kan oppfattes som forhåndsprosederende. Her er vi inne på advokatenes etiske regler, som de selv bør svare på.

Store problemer

- Hva er politiets hovedproblem i etterforskningen?

- De siktede har selvsagt en rett til ikke å forklare seg, men i denne saken har akkurat dette vært et hovedproblem for oss. Når de ikke vil i avhør, betyr det mer arbeid og lengre etterforskningstid. Vi føler de siktede kan sitte inne med andre opplysninger enn det som er kommet fram til nå.

Ingen andre spor

Jørgen L. Høidahl snakker som en politimester skal snakke når etterforskningen pågår i en drapssak. Han velger sine ord med omhu, mannen med 30 års fartstid i politiet og Justisdepartementet.

- Utelukker dere at andre enn de fire siktede står bak?

- Pr. nå har vi ingen spor eller indikasjoner som peker mot andre personer, men jeg tar ikke stilling til dette nå. Vi skal sende en innstilling til Statsadvokaten. Den ligger antakelig ikke langt fram, men vi har ikke bundet oss til et tidsperspektiv.

- Var det en taktisk bommert å oppheve restriksjonene for Veronica og Per Orderud?

- Vi driver ikke et taktisk spill. Det er for tida sterk fokusering på bruk av varetekt med restriksjoner. Vi tok selvsagt hensyn til en nylig kjennelse fra Høyesterett om å være forsiktige det.

- Dere har ikke funnet drapsvåpnene. Hvor stort problem er det?

- Vi har gjort store anstrengelser for å finne drapsvåpnene. Våpnene er selvfølgelig sentrale, uten at et eventuelt funn nødvendigvis er veien for å finne gjerningspersonene.

- Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo mener de blir forskjellsbehandlet i forhold til Per og Veronica Orderud?

- Jeg kan ikke se at vår saksbehandling i denne saken har hatt en slagside.

Styrket mistanke

- Var det et slag i ansiktet at forhørsretten løslot de siktede?

- Vi må huske på at det ikke er én eneste dommer som har ment at det ikke foreligger skjellig grunn til mistanke. Forhørsretten mente jo også at mistanken er styrket ved nye vitneforklaringer. Vi kommer ikke til å legge fram noe nytt overfor lagmannsretten, men vi kommer til å utdype våre argumenter i kjæremålet til lagmannsretten, svarer Høidahl.