«Jeg er voldtatt av sentral tillitsvalgt i Frp»

Her er talen til Cathrin Rustøen, som er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU):

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Jeg har valgt å stå fem med dette nå, fordi det i den senere tid har versert rykter om at flere jenter er seksuelt misbrukt av sentrale tillitsvalgte.

Jeg er ikke alene om å bli seksuelt misbrukt. Det er derfor sårt og svært beklagelig at partiledelsen ikke tar problemene alvorlig. Partiledelsen er gjort kjent med at jeg er voldtatt, men de valgte å skyve problemet under teppet.

Jeg håper nå, og har fått signaler om at de andre som er seksuelt misbrukt eller deres nærmeste, nå vil stå frem med sine problemer. Jeg tror at problemet er større enn noen i denne sal kan forestille seg, og da tjener det ingen i partiet, partiledelsen eller enkelte tillitsvalgte å sope problemet under teppet i håp om at sakene er ute av verden.

Det finnes seksuelt utnyttede jenter som i dag er psykisk knekt som følge av seksuelle overgrep. Noen har forsøkt å ta sine egne liv som følge av de overgrep som er gjort mot disse. Foreldrene er oppgitt over hvordan et parti som skal fremme lov og orden kan se igjennom øynene med problemene.

En mor har i en samtale sagt følgende: «Kunne jeg skutt ham igjennom tv-skjermen, så hadde jeg ikke stusset et sekund». Jeg tror denne markante, sentrale tillitsvalgte, kan være glad at han bare var på tv og ikke hjemme i stuen til denne moren som har en ødelagt jente å ta hånd om.

Våre foreldre har krav på å føle trygghet når de sender sine barn på partisamlinger, det gjelde seg både gutter og jenter. Denne tryggheten eksisterer ikke i dag, men jeg håper at partiledelsen nå iverksetter de nødvendige tiltak og tar problemene på alvor.

Det må være en null toleranse i forhold til å la voksne partimedlemmer og tillitsvalgte til å nyte alkohol når de opptrer i samlinger hvor barn og unge er tilstede.

Videre må det være en null toleranse i forhold til at voksne personer inngår seksuelle handlinger med de unge som er tilstede på slike samlinger.

Ingen voksne i Frp skal i ettertid kunne komme og si at denne 16-17 år gamle jenten på en av våre samlinger lå med meg frivillig. Til dere som har holdninger som rettferdiggjør at seksualmisbrukere skal kunne skjule seg under frivillighet. Dere må gå inn i dere selv og sette deres barn inn i den situasjonen som flere av disse seksuelt misbrukte jentene nå er i.

Det må en gang for alle settes stopper for den urett som er begått, og partiet skylder hver og en av disse jentene og guttene som er blitt misbrukt en mulighet til å bli tatt på alvor og bli trodd.

Før jeg slutter av, vil jeg si til overgriperne. Dere vil før eller senere måtte stå til ansvar for deres handlinger.

Til slutt vil jeg takke alle dere som har trodd på meg og de andre som er seksuelt misbrukt og beklager sterkt at dere er blitt møtt med trusler om eksklusjon og noen av dere drapstrusler.

Vi som er misbrukt har et ansvar ovenfor andre til å forhindre at lignende aldri får skje igjen. Alle dere andre har et ansvar for å gripe fatt i problemene og bidra til at problemene blir tatt på alvor.

Takk for all støtte.»

Cathrine Rustøen