Jeg falt nok litt sammen i høst

Venstre-leder Lars Sponheim innrømmer delvis at han har vært lite synlig i regjeringen. Etter valget ble høsten tøffere enn han var forberedt på. - Jeg fikk behov for å puste ut, sier han.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg falt nok litt sammen i høst. Valgresultatet ble noe veldig personlig for meg, sier Venstre-lederen.

Og så kom de tøffe takene:

- Jeg ble kastet inn i dannelsen av regjeringen, og skulle forhandle med dyktige politiske rever som Kjell Magne Bondevik og Johan J. Jakobsen. I tillegg skulle jeg være leder for et parti som hadde visse spesielle behov som følge av overgangen fra enmannsgruppe til regjeringsparti.

- Jeg registrerer nå et visst trykk, en viss utålmodighet etter å se politiske resultater, sier Lars Sponheim, som vil bli gjenvalgt som partileder på landsmøtet i Venstre til helga.
Ifølge Sponheim det første Venstre-landsmøtet på lange tider som ikke vil fortone seg som en «nær døden-opplevelse».

- Til helga kan vi friskmelde partiet. Nå kan vi diskutere hvordan vi vil forandre Norge gjennom Venstres politikk. Landsmøtet vil pålegge meg nye oppgaver som partileder og regjeringsmedlem. Tidene har forandret seg på kort tid, slår Sponheim fast på sin ubeskjedne måte.

- Jeg er i grunnen stolt over det som har skjedd, og det synes jeg at jeg har grunn til å være.

Stor i kjeften

- Du har innrømmet at Venstre i valgkampen bidro til å skape for store forventninger?

- Et parti som er i ferd med å reise seg fra det jeg kaller dødens posisjon, har behov for å snakke i store bokstaver. Når så skjebnen bringer meg til virkemidlene så raskt, må jeg ta selvkritikk for det, men jeg ber også om en smule overbærenhet.

- Kan du nevne noen resultater Venstre har fått ut av regjeringssamarbeidet?

- Det er særlig på fire områder jeg har hatt en høy profil: i rød-grønn skatteordning, i offentlighetsspørsmål, i næringspolitikk og i spørsmål om personvern og data. Her har jeg holdt en høy profil og vært stor i kjeften. Og i alle disse flaggsakene for Venstre skal vi ha kommet på rett spor og et godt stykke på vei ved slutten av stortingssesjonen nå til sommeren.

Urealistisk politikk

- Venstre gikk til valg med en intensjon om å redusere COæ-2å - utslippene med 20 prosent innen år 2005. Du har tidligere karakterisert dette målet som urealistisk politikk. Blir det bråk om denne saken på landsmøtet?

- Nei, det tror jeg ikke. 4,5 prosent av velgerne støttet partiet ved valget. Vi gikk inn i sentrumsregjeringen som ga Guro Fjellanger et forhandlingsmandat før hun reiste til klimaforhandlingene i Kyoto. Det er klart at det er et stykke avstand mellom valgløftene og resultatene av Kyoto-forhandlingene, men vi har fått mer ut av vår miljøpolitikk gjennom sentrumssamarbeidet enn vi ville fått i opposisjon, sier Sponheim.

Alle ute etter Venstre

Vi har en situasjon hvor det norske folk vil regjeringen bedre enn de tre regjeringspartiene. Det er dramatisk mye vanskeligere å være partileder enn å være statsråd i en slik situasjon. Det merkes ikke minst i Venstre, som er det minste partiet og det antatt svakeste ledd i regjeringen. Et parti som kommer fra ingenting og brøyter seg plass, må regne med at det utløser motkrefter.

- Men det vil vel tære alvorlig på samholdet i regjeringen hvis KrF forblir stabilt stort, mens dere to andre forblir stabilt små med sperregrensa som nærmeste utsikt?

- Viktigere enn regjeringsmakt er å få gjennomslag for egne politiske ideer og saker. Det er et klart problem hvis ett av partiene, for å snakke på Venstres vegne, ikke er bekvem med situasjonen i regjering når valget i 2001 nærmer seg, det vil si hvis partiets oppslutning ikke har økt. Vi bør i hvert fall være sikre på at å sitte i regjering er bedre enn alternativet. Det er viktigere for meg å være partileder enn å være statsråd.

Spenninger

- Det må vel være litt tungt for en så selvbevisst mann som deg å se at Odd Einar Dørum, mannen du fjernet fra partilederstolen, er blitt Venstres mest profilerte statsråd i denne regjeringen?
- Vet du hva? Det gleder meg veldig at han gjør en så god innsats som statsråd. Jeg er langt mer soft i mellommenneskelige forhold enn min form kan gi inntrykk av. Striden om partiledervervet, og de følgene det hadde for det personlige forholdet mellm Dørum og meg, slet hardt på meg. Derfor er jeg glad for at jeg har kunnet være med på å gi Odd Einar Dørum noe tilbake.

STOLT: - Jeg er i grunnen stolt over det som har skjedd, og det synes jeg at jeg har grunn til å være.