- Jeg går på jobb hver eneste dag, og føler ingen form for skam

Britisk mediegigant kalte Olje-Norge en alkoholiker. Nå svarer ministeren.

UT OG BORE: Oljeriggen West Hercules på vei ut Skipavika på grensa mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. Foto: Gwladys Fouche / Reuters/ File Photo / NTB Scanpix
UT OG BORE: Oljeriggen West Hercules på vei ut Skipavika på grensa mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. Foto: Gwladys Fouche / Reuters/ File Photo / NTB ScanpixVis mer

Den britiske miljøjournalisten Thomas Moore i Sky news, har nok en gang sparket i gang en debatt om Norges rolle i kampen mot klimakrisa.

Moore besøkte Norge for å delta på den pågående Arendalsuka, og skrev i den forbindelse en kommentar om det som er kjent som «det norske paradokset»:

Norge har en aktiv og uttalt politikk for å bidra til å løse klimakrisa. Samtidig har vi en minst like aktiv politikk for å produsere mer av det som skapte problemet i utgangspunktet, og som gjør problemet større år for år.

Olje og gass, som Norge er en betydelig produsent av, er sammen med kull hovedårsaken til menneskeskapte utslipp av klimagassen CO₂.

«Som en alkoholiker vet Norge at det de gjør er galt, men de klarer ikke la være å komme tilbake for mer», skriver Moore.

Han mener at «sannheten er ganske annerledes», enn at Norge er den foregangsnasjonen vi ofte blir framstilt som.

«Lenge, lenge, lenge, lenge, lenge, lenge, lenge, veldig lenge.» Kjell-Børge Freiberg, olje- og energiminister (Frp), om hvor lenge Norge skal fortsette å produsere olje og gass.
FULL GASS: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg har ingen planer om å skru av olje- og gasskrana med det første. Her fra åpningen av gassfeltet Aasta Hansteen tidligere i år. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
FULL GASS: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg har ingen planer om å skru av olje- og gasskrana med det første. Her fra åpningen av gassfeltet Aasta Hansteen tidligere i år. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix Vis mer

Dagbladet har snakket med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP), som på det kraftigste vil imøtegå Moores påstander.

Freiberg sier blant annet at norsk petroleumsproduksjon er en klimaløsning, at det ikke finnes noe paradoks ved norsk olje- og klimapolitikk, at ingen nordmenn behøver å føle på «oljeskam», og at Norge skal fortsette å produsere olje og gass «lenge, lenge, lenge, lenge, lenge, lenge, lenge, veldig lenge».

- Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP), er Norge blitt en oljealkoholiker?

- Nei. Et viktig fundament i Parisavtalen er at hvert enkelt land er ansvarlig for sine utslipp, og at de går ned. Hvis du ser på den norske petroleumsnæringa, og hva den representerer, så har det den effekten at klimagassutslippene går ned, ikke opp, som følge av vår aktivitet på sokkelen.

- Så vi er ikke en oljealkoholiker. Hva vil du heller karakterisere Norge som?

- Vi er en energinasjon, og det har vi all grunn til å være stolt av. Vi leverer energi til en verden som trenger det, og bidrar til at klimagassutslippene går ned. Det skal vi være stolte av.

- Bør vi føle «oljeskam»?

- Jeg går på jobb hver eneste dag, og føler ingen form for skam. Jeg går på jobb med stolthet, nettopp fordi norsk ingeniørkunst har utvikla energisystemer verden trenger. Ingen har grunn til å føle noen former for skam over det.

- Er det et paradoks at Norge går i bresjen i internasjonale klimaforhandlinger, samtidig som vi er en stor produsent av olje og gass?

- Nei. I lavutslippssamfunnet vil det være behov for olje og gass i energimiksen. Det vil komme mer fornybar energi, men det vil også være en andel olje og gass. Og den skal Norge være med og levere, med så lave utslipp som mulig. Å ha gasskraft som backup i energisystemet bidrar også til at Europa kan få mer variabel fornybar energi, som sol og vind, inn på strømnettet.

- Det er ikke første gang «Det norske paradokset» debatteres. Hva tror du er grunnen til at folk i utlandet henger seg opp i dette?

- Når besøker andre land i Europa, opplever jeg ikke at det blir framstilt som et paradoks eller et problem. I samtaler med politiske kolleger og andre energiministre, opplever jeg at de er opptatt av å få mer gass, ikke mindre.

- Bård Lahn ved Cicero sier at en boble skapt av norske politikere, der klima- og oljepolitikk er to separate ting, er i ferd med å sprekke. Hvilke tanker gjør du deg om det?

- Alt henger sammen med alt. Som FNs bærekraftsmål viser, har vi mange utfordringer som må løses. Her har Norge en rolle å spille, og en politikk som er innretta mot det. Å stenge ned norsk sokkel er ikke en løsning i det hele tatt. Det er symbolpolitikk med mange alvorlige og store konsekvenser for hvordan vi lever i dag, for sysselsetting, og for verdiskaping. Vi satser på vindkraft, både på land og til havs, vi jobber med hydrogen og andre energibærere, og har et virkemiddelapparat som gjør det mulig for framoverlente aktører å jobbe med dette. Og så kan jeg bare minne om at prosjektene for å utvikle karbonfangst og lagring, som vi er i sluttfasen av, er et av tiltakene som er nødvendige for å nå Parisavtalen.

- Er norsk petroleumsproduksjon et klimatiltak?

- Det er en del av klimaløsninga, men det må settes i konteksten av at Norge som petroleumsnasjon leverer to prosent av råolja som omsettes i verden i løpet av et år. Vi er i realiteten en liten gassnasjon også, men i Europa har vi en betydning. Det er et faktum at norsk gass bidrar til lavere utslipp i Europa.

- Hvor langt inn i framtida kommer til Norge til å produsere olje og gass?

- Det er nesten umulig å spå om. Det kommer til å bli mer fornybart i energimiksen, men så lenge verden etterspør olje og gass skal Norge være en foretrukket leverandør, fordi vi produserer med lave utslipp. Det nærmeste jeg kan si om hvor lenge, er at det kommer til å bli lenge, lenge, lenge, lenge, lenge, lenge, lenge, veldig lenge.