- Jeg gjør jobben min!

Kristin Krohn Devold slår hardt tilbake mot dem som mener hun bare kommer med populistiske og prinsippløse forslag mot vold og kriminalitet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er et ti år gammelt Høyre-forslag å senke terskelen for varetekt, sier justiskomiteens leder til Dagbladet.

- Jeg mener det er en god idé at det må bli lettere å varetektsfengsle personer som har begått grov vold og grove ran. Det kan vi få til om strafferammekravet senkes fra ti til fem år, sier Krohn Devold. Med støtte både fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ser hun ikke bort ifra at det private lovforslaget kan bli vedtatt.

Justiskomiteens leder har høy profil i media. I Dagbladet søndag gikk herredsrettsjustitiarius Sverre Martens i Nord-Troms herredsrett i Tromsø ut og mente at Krohn Devold selv var en fare for den rettssikkerheten hun selv vil styrke. Uttalelsen har falt komitélederen tungt for brystet.

Rasende

- Mange liker ikke forslagene mine. De synes også at jeg har gale standpunkt. Det kan jeg leve med. Men ingen skal komme med beskyldninger om at jeg ikke gjør jobben min, sier Krohn Devold. Hun er rasende over at Dagbladet antyder at hun ikke har fulgt opp alle de utspillene om vold og kriminalitet som hun har kommet med.

- Jeg er fra en arbeidsom familie på Sunnmøre. Jeg er en strukturert person, og setter min ære i å følge opp det jeg har satt i gang, tordner komitélederen.
- Jeg har et høyt tempo når det gjelder å gripe fatt i saker. Derfor skjønner jeg godt at mange som er uenige med meg føler at jeg er plagsom. Men at det å ta opp mange saker er verre enn å konsentrere seg om få, har jeg aldri hørt, sier Krohn Devold.

At hun også beskyldes for bare å komme med populistiske utspill, fnyser hun av.

Styres ikke

- Det er gjerne slik at vi kommer til orde når media vil ha kommentarer til f.eks en voldsepisode, sier Krohn Devold. Hun avviser bestemt at politikerne og hun selv lar seg styre av enkelthendelser.

- Vi kan skrive lovforslag og pressemeldinger uten at en eneste redaksjon er interessert. Først når media ringer etter en voldssak og spør om vi har gjort noe, kan vi få gjennomslag, sier komitélederen. Hun synes det er frustrerende at media fungerer som de gjør.

- Vi har lært oss til å leve med at det er slik. Det hadde vært verre om ingen hadde brydd seg, sier hun.

- Men skaper alle utspillene tillit i forhold til publikum, politi og rettsvesen?

- Jeg kan love at jeg ikke kaster meg på «voldsbølgen» for å bli populær. Men det er nødvendig å vise folk at vi har løsningsforslag. Jeg er valgt inn på Stortinget for å drive fram Høyres politikk.

Skjerpede straffer?

At mine synspunkter er annerledes enn den forrige komitélederens er bare rett og rimelig, all den tid Lisbeth Holand representerte SV, sier Krohn Devold.
- Ser du en fare for at saker som blir fokusert i pressen, ender opp med skjerpede straffer?

- Det er klart slik oppmerksomhet går rett inn i folks rettsoppfatning. Vi politikere er valgt inn på Stortinget for å skape et bedre samfunn. Vi har plikt til å lage lover som gir minst mulig urett. Samtidig er det bred politisk enighet i justiskomiteen om strengere straffer. Alle er bekymret for voldsutviklingen, og de 12 komitémedlemmmene er blitt veldig enstemmige, sier Krohn Devold.

Med Krohn Devold ved roret har Høyre fått mer gjennomslag for sin kriminalpolitikk enn noen gang, er komitélederen overbevist om.

- Du er utsatt når du tar på deg en slik jobb. Og den er en stor medbelastning for ektefelle og barn, sier Krohn Devold. Skal hun slippe unna, reiser hun til fjells. Der virker ikke mobiltelefonen.