– Jeg har gjort forbannet mye arbeid og sagt nei til millioner

Regjeringens jurister ikke enige om hvorvidt millionopsjonene var riktige.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Jeg står oppreist både moralsk og som leder. Vi er et godt selskap som har levert gode resultater. Da blir alt dette bråket paradoksalt, sa en sliten Jan Reinås da Dagbladet møtte han utenfor hans hjem i går kveld.

Han står fast ved at styret ikke gjorde noe galt da de besluttet å avvikle opsjonsordningen.

Det mener imidlertid advokatfirmaet BA-HR som i går leverte sin rapport til Næringsdepartementet hvor de hevder at opsjonsvedtaket kan være et brudd på allmennaksjeloven. Advokatfirmaet Selmer hevder derimot at utbetalingene er innenfor styrets fullmakter.

– Ikke grådig

– Men nå trenger vi tid til å se nærmere på advokatrapportene for å se hva vi skal gjøre videre, sier Reinås. Han slår hardt ut mot Dagbladets omtale av hans lønnshopp. Dagbladet skrev i går at mens Reinås planla den enorme opsjonsutbetalingen til Hydro-ledelsen, vedtok en splittet bedriftsforsamling å gi ham en voldsom lønnsøkning.

– Jeg er har gjort forbannet mye arbeid og har tidligere sagt nei til flere millioner. Å framstille meg som en grådig person blir helt feil, sier Reinås, som benekter at han har noen planer om å trekke seg.

Likevel kan Reinås ha falt for sitt eget grep. Reinås skal ha holdt tilbake viktig informasjon om avviklingen av opsjonsordningen for Næringsdepartementet.

– Jeg konstaterer for øvrig at rapporten fra Advokatfirmaet Selmer støtter vår vurdering om at avviklingen av Hydros opsjonsprogrammer er innenfor styrets kompetanse etter allmennaksjeloven, sier styreleder Jan Reinås.

MØTTE DAGBLADET: En sliten Jan Reinås møtte Dagbladet utenfor sitt hjem i går kveld. Foto: Håkon Eikesdal
MØTTE DAGBLADET: En sliten Jan Reinås møtte Dagbladet utenfor sitt hjem i går kveld. Foto: Håkon Eikesdal Vis mer

Mandag denne uka gikk han hardt ut og sa at han hadde informert sin største eier, Næringsdepartementet, på en grundig og svært informativ måte. Det førte til massiv kritikk mot regjeringen og næringsminister Dag Terje Andersen for hans håndtering av saken. Men med den juridiske rapporten fra BA-HR i går kveld kommer saken i et helt annet lys.

– De punktene som BA-HR bygger mye av sin konklusjon på, ble aldri vi informert om i møtet med Reinås 21. juni, sier næringsminister Dag Terje Andersen (Ap).

– Særdeles uryddig

Det er svært alvorlig dersom påstandene om at Reinås bevisst har holdt tilbake informasjon overfor sin største eier stemmer, og svært mye tyder på at han nå må trekke seg.

I Næringsdepartementet er reaksjonene sterke på Reinås’ handlemåte. Det pekes, overfor Dagbladet, på at han har opptrådt «særdeles uryddig».

Og det er disse punkter som er stridens kjerne. I møtet Reinås hadde med ekspedisjonssjef Reier Søberg 21. juni informerte han ikke, ifølge næringsministeren, om at:

- kravet om arbeidsplikt var fjernet.

- plikten til å reinvestere i Hydro-aksjer og forbud mot å avhende aksjene så lenge lederen er ansatt i Hydro var fjernet.

- kravet om at opsjonshaveren maksimalt kan få utbetalt opsjonsgevinst som gir utbetalinger tilsvarende opsjonsinnehavers årlige fastlønn, skal ha vært fjernet.

Alt dette er avgjørende informasjon som gjorde de nye avviklingsavtalene betydelig mer lukrative for de 35 lederne som fikk til sammen 210 millioner kroner fra Hydro-styret. BA-HRs konklusjon er derfor svært klar: Hydro-styret kunne og burde ha handlet på en måte som ville gitt de 35 lederne med Reiten i spissen vesentlig mindre gunstige utbetalinger.

Næringsminister Dag Terje Andersen har ennå ikke besluttet hva han vil gjøre videre, men legger ikke skjul på at han forventer at Hydro-styret nå vil komme med en respons.

– Åpenbart går vi videre med saken, men vi trenger mer tid for å vurdere rapportene, sier Andersen til Dagbladet.

Stoler på BA-HR

Den andre juridiske rapporten fra advokatfirmaet Selmer som Næringsdepartementet også mottok i går, går langt i å frikjenne Hydro-styret. Men de har én kritisk innvending mot styrets evne til å informere sine eiere. Det pekes på at styret burde ha tatt med informasjon om at opsjonsprogrammene avvikles i sin «erklæring om prinsipper for lederlønnsfastettelsen for 2008».

Hugo Matre er ekspert på selskapsrett og jobber på juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Han leste uttalelsene fra både Selmer og BA-HR i går.

– Jeg har mest tro på BA-HR sitt synspunkt fordi de har gått inn på en vurdering av innholdet i avtalene som virker tillitvekkende, sier Matre.

– Hvorfor er det mer tillitvekkende?

– BA-HR gir en god analyse av de endringene som styret har gjort i avtalen. For eksempel har styret fjernet arbeidsplikten, da forsvinner jo mye av grunnen til at man har opsjoner: For at ledelsen skal fortsette å jobbe for selskapet, svarer han.

– Selmer har en mer formalistisk tilnærming. De tolker ord og uttrykk uten å gå så dypt inn i hva det reelle innholdet i saken er, mener Matre.

– Har BA-HR vært mer grundige enn Selmer ?

– Begge har nok vært grundige. Når det gjelder hva man skal legge vekt på så har jeg mer tro på det BA-HR gjør, sier Matre.

Kan ende i Høyesterett

Etter det Dagbladet erfarer ville hele styret i Hydro fått sparken hvis begge advokatfirmaene uttalte at de hadde handlet i strid med aksjeloven. Siden de to advokatfirmaene har kommet med to motstridende uttalelser, må departementet vurdere hva de skal gjøre videre. En godt informert kilde i det norske juridiske miljøet forteller om krisescenarioet:

– Regjeringen kan benytte seg av sin instruksjonsmyndighet og få styret til å trekke avtalen. De 35 opsjonsmottakerne kan da gå til sak og det vil ende opp i Høyesterett om 5 år, opplyser den sentrale kilden.

IKKE INFORMERT: Næringsminister Dag Terje Andersen. Ministeren sier til Dagbladet at han vil gå videre med saken, men trenger mer tid til å se på rapportene.
OPSJONSBRÅK: Etter at opsjonsbråket brøt løs har advokatfirmaene BA-HR og Selmer vært inne for å vurdere avviklingen av opsjonsordningen i Hydro, på oppdrag fra Næringsdepartementet.