DIREKTE: Raymond Johansen har konkludert i sin granskning mot byråd Inga Marte Thorkildsen. Resultatet legges frem nå. Video: Malene Storrusten Vis mer

- Jeg har ikke funnet regelbrudd som rokker ved min tillit til Inga Marte Thorkildsen

Byrådsleder Raymond Johansen frikjenner byråd Thorkildsen på alle punkter.

Byrådsleder Raymond Johansen har på en pressekonferanse på Råhuset redegjort for varslene mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Johansen har behandlet tre varsler mot Thorkildsen, som kommer fra anonyme kilder i Utdanningsetaten i Oslo.

Her kommer det fram at Thorkildsen frikjennes på alle punkter.

Johansen starter med å gå gjennom varslene.

Det første varslet kom inn 11. september. Det var et anonymt varsel med påstander omThorkilsen, brudd på taushetsplikten, offentlighetsloven og arbeidsmiljøloven, samt brudd på opplysningsplikten.

Det andre kom 17. september og gjaldt påstander om brudd på gjengjeldelsesvernet i varslingsinstruksen.

Det tredje kom senere og gjaldt lekkasjer til mediene etter samtaler med lederen av Utdanningsetaten i Oslo kommune.

- Ikke inhabil

Johansen sier han har kommet fram til at Thorkidsen ikke var inhabil i behandling av hennes tidligere arbeidsgiver Forandringsfabrikken.

Kommuneadvokaten har også konkludert med at Thorkilsen ikke har brutt taushetsplikten da hun informerte om elever ved en skole i Oslo på et komitémøte i Oslo.

Heller ikke varslenes vern mot gjengjeldelse er blitt brudd av Thorkildsen, da hun uttalte seg om det dårlige forholdet til Utdanningsetaten, har Kommuneadvokaten og Johansen kommet fram til.

- Byrådens informasjonsplikt er godt ivaretatt, konkluderer også Johansen .

Hun får kritikk for en SMS til en rektor, som kan oppfattes som oppfordring til å unngå journalplikten i offentlighetsloven, men det er ikke begått regelbrudd, konkluderer byrådslederen.

- Rektoren svarte ikke på meldingen, så det ble ikke satt på spissen, sier han.

Frikjennes på alle punkt

Thorkildsen ble i varslet også beskyld for trakasserende oppførsel blant annet i møter med ledelsen i Utdanningsetaten, samt å ha framsatt usanne og trakasserende påstander i mediene.

- Det er gjort omfattende informasjonsinnhenting beskyldningen i varslene, sier Johansen.

- Vi må leve med at det ikke er mulig i ettertid å finne hvilke ord som er sagt, og hvordan. Jeg mener likevel at dette er mer nyansert enn slik det framstilles i varslet. Det må også tolkes inn i relasjonen mellom etaten og byrådens kontor, der det også før Thorkildsen ble byråd er rapportert om at kommunikasjonen kunne være vanskelig. Når det gjelder uttalelser i mediene må politikere har stort spillerom. Jeg kan ikke se at det er framsatt styringssignaler gjennom mediene som ikke også er formidlet i den formelle dialogen til Utdanningsetaten.

- Jeg har ikke funnet regelbrudd som rokker ved min tillit til Inga Marte Thorkilsen, sier han.

På spørsmål om hvordan de nå skal klare å skape ro i forholdet mellom byråden og etaten, svarer Johansen:

- Byråden har det daglige oppfølgingsansvaret overfor Utdanningsetaten, jeg har full tillit til at hun gjør det på en god måte, sier han videre.

- Gransket selv

FøLTE SEG TRYGG: Inga Marte Thorkildsen sa til Dagbladet i september at hun følge seg trygg på at hun ville bli sittende. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer Vis mer

Raymond Johansen har selv gransket saken, med støtte fra blant annet kommuneadvokaten i de juridiske spørsmålene.

- Dette er jo en sak vi ikke har mye erfaring fra, vi er ikke kjent med at det tidligere har kommet varsler mot sittende byråder. Til syvende og sist er det som Inga Martes leder, så er det mitt ansvar, jeg har ansvaret for å behandle varslene, har Johansen tidligere sagt til Dagbladet om hvorfor han selv behandler varslene.

Johansen bekreftet i september at Inga Marte Thorkildsen har bedt omstridte Astrid Søgnen om å gå av som utdanningsdirektør i Oslo. Dette skal ha skjedd på et møte 6. september. Det var like etter dette møtet at det første varselet mot Thorkildsen kom.

- Det ble tatt initiativ til en dialog med henne om overgang til en annen stilling og at en ønsket en frivillig ordning, sa han på en pressekonferanse i september.

(Dagbladet kommer med mer)