-Jeg har ikke gjort noe galt.

Tidligere samferdselsminister Kjell Opseth (Ap) tilbakeviser at han har holdt tilbake informasjon til Stortinget om Gardermoen-prosjektet. Den tidligere teflon-statsråden ler av påstandene om riksrett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er utenkelig at jeg skulle holdt tilbake opplysninger i en sak jeg visste var særdeles politisk omstridt, sier Opseth til NTB. - Stortinget har fått alle relevante opplysninger for å ha et godt grunnlag for å treffe sin beslutning om Gardermoen-prosjekte t, sier Opseth.

Sterk kritikk

I den foreløpige rapporten fra Riksrevisjonen heter det blant annet at Riksrevisjonen har avdekket vesentlige mangler i Samferdselsdepartementets informasjon til Stortinget vedrørende hovedflyplassens og Gardermobanens bedriftsøkonomiske lønnsomhet og usikkerhet. Opseth har lest den foreløpige rapporten fra Riksrevisjonen, men vil ikke kommentere enkelthetene. - Dette er et utkast til en rapport. Jeg vil vente med å kommentere enkeltheter til den endelige rapporten foreligger. Jeg håper bare Riksrevisjonen gir Samferdselsdepartementet nok tid til å kommentere utkastet grundig, sier han. Opseth skal ikke selv komme med noe tilsvar under utarbeidelsen av den endelige rapporten, det er departementets ansvar. - Men spør departementet meg, vil jeg stille opp, sier Opseth. .

Riksrett

Den tidligere statsråden har også registrert at flere partier på Stortinget - Høyre, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti - vurderer om det bør reises riksrett mot ham. - Det må de naturligvis få lov til å vurdere. Da blir jeg jo historisk, sier Opseth med galgenhumor. Han vil ikke kommentere grunnlaget for en eventuell riksrett - det får vente til den endelige rapporten foreligger. Men Opseth er vel kjent med at dersom en vil oppnå noe i politikken må en regne med at det blåser litt. .

Lønnsomt

Opseth understreker at regjeringens tilråding om å bygge Gardermobanen bygget på en samfunnsøkonomisk vurdering. - Vi mente også at det var et godt bedriftsøkonomisk prosjekt, sier han. Innvendingene om at Samferdselsdepartementet bare oversendte de positive og ikke de negative delene av konklusjonene fra verifiseringsgruppen som vurderte flytogets konkurransesituasjon, vil han ikke kommentere i påvente av den endelige rapporten. - Jeg vil bare peke på at Stortinget fikk en liten halvmeter med vedlegg til selve forslaget om Gardermoen-prosjektet, sier Kjell Opseth. (NTB)

GALGENHUMOR: Kjell Opseth har ikke noe imot å bli riksrett-historisk.