- Jeg har sett enda verre

Vi ble med Arbeidstilsynet på kjemi-inspeksjon. Byggebransjen får pisk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) - Vi har ingen problemer med at Arbeidstilsynet kommer på inspeksjon, forsikrer Bård Dybsfjord. Han er kvalitet- og sikkerhetssjef for byggearbeidet Peab utfører i NHO-bygget på Majorstua i Oslo.

Dagbladet fikk være med da tilsynet undersøkte om de har kontroll med kjemikaliene på byggeplassen. Inspeksjonen var del av en landsomfattende aksjon Arbeidstilsynet gjennomførte tirsdag og onsdag denne uka.

Resultatene viser at arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen som arbeider med helsefarlige kjemikalier, ikke får nødvendig informasjon om helsefaren de utsettes for.

Nedslående resultater

På 269 tilsynsbesøk fordelt på 249 virksomheter fant Arbeidstilsynet 617 regelbrudd de måtte reagere på.

Nesten 60 prosent av virksomhetene mangler HMS-datablader for farlige kjemikalier på arbeidsplassen. Like mange av de besøkte virksomhetene har ikke rutiner for opplæring om farene ved kjemikaliene arbeidstakerne jobber med.

- Dette er nedslående tall, og vi ser lite fremgang fra forrige aksjon i 1999, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen.

Svendsen påpeker at bransjen er en betydelig forbruker av kjemikalier som kan gi luftveislidelser, hudlidelser, allergi, etseskader og kreft.

- Jeg har sett enda verre

Her er Arbeidstilsynets fyliste etter aksjonen:

•Over 40 prosent av virksomhetene mangler stoffkartotek med oversikt over alle kjemikaliene de jobber med på arbeidsplassen.

•Nær 60 prosent av virksomhetene mangler datablader for stoffer de jobber med.

•I 40 prosent av de besøkte virksomhetene mangler de ansatte tilgang til stoffkartotek.

•Nær 60 prosent av de besøkte virksomhetene har ingen rutiner for opplæring om kjemikaliene de ansatte til daglig jobber med.

•I 60 prosent av virksomhetene med utenlandske arbeidstakere mangler de ansatte skriftlig informasjon om kjemikaliene de håndterer på et språk de forstår. På over halvparten av arbeidsplassene jobber det utenlanske arbeidstakere.

•Det ble til sammen sjekket 693 kjemikalier og av disse manglet 108 norsk merking (rundt 16 prosent). Halvparten (347) av kjemikaliene manglet norsk HMS-datablad.

Ingen bedring

Situasjonen har ikke bedret seg i særlig grad siden 1999, da det ble gjennomført en tilsvarende aksjon i bygg- og anleggsbransjen. Den gang besøkte Arbeidstilsynet 225 virksomheter.

•12 prosent av produktene som ble sjekket manglet faremerking med norsk tekst.

•30 prosent manglet advarsel om helsefare.

•Arbeidstilsynet ga pålegg til 70 % av virksomhetene grunnet mangelfull informasjon.

•75 prosent av produktene som ble sjekket manglet HMS-datablad.

•45 prosent av virksomhetene manglet rutiner for oppdatering av HMS-datablader.

•39 prosent av de ansatte hadde ikke tilgang til HMS-databladene.

•46 prosent manglet rutiner for opplæring i bruk av HMS-datablad.

- Trapper opp kontrollen

I kjølvannet av aksjonen vil Arbeidstilsynet følge opp dårlige datablader overfor produsenter og importører. Disse vil få pålegg om utbedring av databladene.

I ytterste konsekvens kan Arbeidstilsynet forby omsettingen av selve kjemikaliet.

- De nedslående resultatene innebærer at vi vil trappe opp tilsynsvirksomheten i bygg- og anleggsbransjen når det gjelder kjemikaliehåndtering. Vi har bestemt at dette skal være ett av i alt sju satsingsområder, på linje med sosial dumping i arbeidslivet, sier Ingrid Finboe Svendsen til Dagbladet.


500 dør årlig
Tall fra Kreftregistret og SSB viser at om lag 500 dødsfall i året skyldes eksponering for kjemikalier i arbeidslivet. De fleste dødsfallene skyldes yrkesbetinget kreft eller KOLS.

Ifølge Eurostat lider rundt 10 prosent av befolkningen av en hudlidelse som har oppstått eller blitt forverret på grunn av påvirkninger i arbeidet. Astma forårsaket av arbeid utgjør rundt 10-20 prosent av astmatilfeller hos voksne, viser en finsk undersøkelse fra 2002.

- I 2008 skulle det være unødvendig med 500 dødsfall årlig knyttet til kjenikalier i arbeidslivet. Vi er opptatt av å forebygge sykdom og uførhet. Arbeidsgiverne har dette ansvaret, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstislynet.


Fikk pålegg
Som de fleste andre undersøkte byggeplasser, kom heller ikke Peabs prosjekt for NHO på Majorstua fra det uten pålegg fra Arbeidstilsynet.

- Det fantes ikke datablader for flere av kjemikaliene som var i bruk på byggeplassen. Dette er et svært vanlig funn i vår aksjon. Det hjelper ikke at Peab har kontroll, når underleverandørene deres ikke har kontroll på databladene, sier prosjektleder Ingvill Hornkjøl i Arbeidstilsynet i Oslo.