Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

- Jeg kan ikke se at vi har gjort noe straffbart

Kirka har ikke på noe tidspunkt hatt grunn til å tro at de rapporterte medlemstall har vært for høye, sier biskop Bernt Eidsvig.

AVVISER STRAFFBARE LOVBRUDD: - Vår hensikt har aldri vært å registrere noen som ikke har vært katolikker. Vi har ikke mottatt støtte basert på høyere medlemstall enn de reelle. Jeg kan derfor ikke se at vi har overtrådt noen straffebestemmelser i lovverket, sier biskop Bernt Eidsvig til Dagbladet. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen / Dagbladet
AVVISER STRAFFBARE LOVBRUDD: - Vår hensikt har aldri vært å registrere noen som ikke har vært katolikker. Vi har ikke mottatt støtte basert på høyere medlemstall enn de reelle. Jeg kan derfor ikke se at vi har overtrådt noen straffebestemmelser i lovverket, sier biskop Bernt Eidsvig til Dagbladet. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen / Dagbladet Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Biskop Bernt Eidsvig, når ble du klar over metoden som innrømmes i den siste redegjørelsen til Fylkesmannen - altså «direkte innmelding på bakgrunn av nasjonalitet»?

-
Jeg tror det var i løpet av annen halvdel av 2012 at jeg ble klar over at ikke alle de som ble registrert, var kontaktet på forhånd. Samtlige har umiddelbart etter registreringen fått tilsendt medlemstidsskriftet St. Olav og lokale menighetsblader. De polske medlemmene får i tillegg et medlemstidsskrift på polsk.

Les alle artiklene om katolikkrotet her.

- Har du på noe tidspunkt reflektert over at hele eller deler av denne metoden - siden den fører til økte tilskudd fra det offentlige - kan være straffbar?

- Vår hensikt har aldri vært å registrere noen som ikke har vært katolikker. Vi har ikke mottatt støtte basert på høyere medlemstall enn de reelle. Jeg kan derfor ikke se at vi har overtrådt noen straffebestemmelser i lovverket, skriver biskopen i en e-post til Dagbladet.

Eidsvig har siden forrige onsdag ikke ønsket å stille til intervju med Dagbladet, men har bedt om å få besvare alle spørsmål via e-post. Dette intervjuet er derfor nær utelukkende en gjengivelse av skriftlige spørsmål og svar, og Dagbladet har ikke hatt mulighet til å stille direkte oppfølgingsspørsmål.

Stilte aldri spørsmål ved medlemsveksten - Statistikken over medlemsveksten til Den katolske kirke viser en jevn vekst fra 2005 til 2009, på mellom 3-4000 i året. I 2010 dobles denne veksten, før det så eksploderer: Fra 2010 til 2011 kommer det nær 16 000 medlemmer, og de neste tre årene kommer det om lag 19 000 medlemmer årlig.  Er det slik å forstå at ingen i kirka har hatt «det overordnede ansvaret» for denne medlemsveksten?

- Medlemsregistrering er og har vært sogneprestenes oppgave. Det følger av trossamfunnsloven at prest eller forstander skal bekrefte at vilkårene for medlemskap er oppfylt. Det er hovedsakelig menighetene som har stått for registreringen. Fra og med 2011 har OKB (Oslo katolske bispedømme, journ. anm) derfor dekket 20 prosent av lønnen til en menighetssekretær i en lokal menighet for å registrere polakker. I april 2011 og mars 2013 ansatte vi to polsktalende i henholdsvis 50 prosent og 100 prosent stilling for å arbeide med registreringer. Den ene arbeider i en menighet og den andre ved bispedømmets kontor. Arbeidet med å etterkomme Fylkesmannens pålegg og kvalitetssikre medlemstallene utføres under min ledelse ved bispedømmets kontor.

- Var det aldri noen som stilte spørsmål internt om hvordan en slik vekst var mulig?

-
Det er særlig to utviklingstrekk i Europa som har medført en betydelig vekst i antallet katolikker som kommer til Norge. Det ene er innlemmelsen av de østeuropeiske landene i EU, med tilgang for deres borgere til det norske arbeidsmarkedet. Det andre er finanskrisen som har ført til arbeidsinnvandring også fra andre katolske land, særlig Spania. Veksten var merkbar for alle i Den katolske kirken i Norge. Innvandringsstatistikken bekrefter det vi selv erfarte. Veksten var synlig i pågangen ved messer og kirkelige handlinger. Det var derfor ingen grunn til å problematisere veksten i antallet medlemmer, skriver Eidsvig.

Vil ikke røpe Akkurat nå pågår det et intenst arbeid i kirka for å rette opp medlemslistene, etter pålegg fra Fylkesmannen. Det er sendt ut brev til om lag 79 000 personer - samtlige som på ulikt vis er registrert i perioden 2010-2014. Alle som ikke svarer, blir oppringt fra et nyopprettet call-senter.

Etter det Dagbladet forstår, blir slettingen av falske medlemmer kombinert med nyregistrering og rekruttering av nye medlemmer - en såkalt medlemsaksjon.

- Hvor mange jobber i call-senteret?

- Vi har 20 arbeidsstasjoner i Akersveien.

- Er det ansatt personer til denne jobben, eller er de hentet fra andre steder i organisasjonen?

- Call-senteret ledes av advokat Bjørn Øiulfstad som er eksternt engasjert. Det operative ansvaret innehas av en ansatt ved OKB som ikke har hatt befatning med registreringsarbeidet tidligere. De øvrige som arbeider ved call-senteret er eksternt ansatt for en tidsbegrenset periode, skriver biskopen.

Han vil ikke røpe overfor Dagbladet hvor mange medlemmer kirka faktisk har innmeldingsdokumentasjon på.

- Det har gått ut 79 000 brev - det inkluderer de personene dere har innmeldingsdokumentasjon på. Hvor mange har dere slik dokumentasjon på?

- Vi vil sende en omfattende sluttrapport til Fylkesmannen den 13. mars. Der vil vi gi de opplysninger som Fylkesmannen har bedt om å få og andre relevante tall og opplysninger. Rapporten vil selvsagt også bli offentlig tilgjengelig.

- Hvor mange personer, uavhengig av om de er katolikker eller ikke, er blitt uvitende registrert som medlemmer?

- Tallene for det du spør om, er ikke klare ennå. Jeg ville dessuten være tilbakeholden med å informere media før jeg informerer Fylkesmannen, skriver Fylkesmannen.

Ifølge et varslingsbrev som er sendt fra en ansatt i bispedømmet til Fylkesmannen, heter det at «(...) i overkant av 67 000 er blitt lagt inn i registeret vårt av fem personer som vi vet alle i større eller mindre grad har benyttet telefonkatalogen som en av kildene».

- Ikke for høye medlemstall - Det er rimelig å anta at mange av dem som er uvitende registrert faktisk er katolikker, og at mange av dem melder fra til dere, enten via brev, den elektroniske løsningen, eller over telefon, at de fortsatt vil stå som medlemmer. Nyregistreres disse med datoen de opprinnelig ble registrert (da uten viten og samtykke), eller blir de registrert på datoen de nå bekrefter sitt medlemsskap?

- Jeg reserverer meg mot beskrivelsen i spørsmålet. Når det gjelder registreringsdatoen som du spør om, er mitt svar følgende: Når medlemmer registreres hos oss, vil registeret inneholde datoen for dette. Registreringene er en bekreftelse av deres tilhørighet til Den katolske kirke. Registreringsdatoen innebærer ikke at de først fra dette tidspunkt er katolikker med tilhørighet til Den katolske kirken. De katolikker som flytter til Norge er allerede registrert i kirkebøkene i sine hjemland. Når de bosetter seg i Norge, tror de fleste av dem at det ikke er behov for å melde fra til Den katolske kirke i Norge og sørge for å bli registrert også der. Når vi får kontakt med dem og får deres bekreftelse, vil datoen for bekreftelsen fremgå av registeret.

- Så vidt jeg forstår er Fylkesmannens utgangspunkt at alle som er uvitende registrert skal slettes, og at de som eventuelt likevel vil være medlem må melde seg inn på ny. I OKBs siste redegjørelse «Gjennomgang av medlemsregisteret - oppfølging», skriver dere imidlertid avslutningsvis at det «per i dag ikke er mulig å si noe eksakt om hvor mange som vil bli slettet for perioden 2010-2014».  Misforstår dere med vilje Fylkesmannens bestilling for å dekke over antallet personer som er uvitende registrert?

- Formuleringen (i Fylkesmannens vedtak om opprydning, journ. anm.) er «alle som åpenbart ikke har meldt seg inn». Vi har ikke til hensikt å dekke over noe, og det er min oppfatning at vi forstår og holder oss til Fylkesmannens bestilling.

- Har dere et mål om å produsere en oversikt til Fylkesmannen som viser nøyaktig hvor mange som er blitt uvitende registrert?

- Vårt arbeid er nå konsentrert om å etterkomme Fylkesmannens pålegg om å rette registeret og, for det andre, å utarbeide rapport om medlemstallet for 2015. Vi vil besvare alle spørsmål fra Fylkesmannen så nøyaktig som mulig.

- Står du fortsatt på at rapporteringen til Fylkesmannen bare har vært ufullstendig?

- Vi har ikke på noe tidspunkt hatt grunn til å tro at de rapporterte medlemstall har vært for høye. Jeg viser til redegjørelsen på de foregående spørsmålene. De viser bakgrunnen for dette, skriver Eidsvig til Dagbladet.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!