VIL STYRKE FARS RETTIGHETER: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Foto: Øistein Norum Monsen
VIL STYRKE FARS RETTIGHETER: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Foto: Øistein Norum MonsenVis mer

- Jeg kjenner til en far som så fram til å være sammen med barnet. Så kom samlivsbruddet

Solveig Horne vil redde fedrekvoten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Vi snakker mye om viktigheten av at far tar del i barns oppvekst. Etter et samlivsbrudd er far like viktig. Vi vil styrke barns rett til samvær med begge foreldrene, uttalte barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til Dagbladet 28. april 2015.

I dag sender Horne ut på høring et lovforslag som innebærer en styrking av fedrenes mulighet til å beholde fedrekvoten etter et samlivsbrudd.

- I dagens lovtekst er det ikke nevnt at foreldre har adgang til å fordele foreldrepermisjonen. Det har i praksis vist seg at konsekvensen er at mor kan søke om å få overført fedrekvoten til seg, uten at far blir hørt i en slik prosess. I de tilfellene barnet bor fast bare hos mor, vil far altså kunne miste fedrekvoten sin, selv om han har samværsrett med barnet. Det er til barnets beste å ha kontakt med begge foreldrene etter samlivsbrudd. Det er viktig at far er tilstede for barnet fra det er lite, sier statsråden til Dagbladet.

Vil endre lovteksten Derfor ønsker Horne nå presisert i folketrygdloven at hovedregelen skal tilsi at foreldrene skal avtale seg i mellom hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles ved samlivsbrudd.

- Da blir det ikke lenger noen automatikk i at mor overtar fedrekvoten. I stedet oppmuntres foreldrene til å samarbeide. Det dannes tette bånd i de første leveårene, og barneperspektivet er sentralt for forslaget. Barn har rett til samvær med både mor og far, sier Horne.

Statsråden mener fedre blir taperne slik det er i dag.

- Jeg kjenner til en far som allerede hadde avtalt tid for foreldrepermisjon med sin arbeidsgiver og sett fram til å være sammen med barnet. Men så kom samlivsbruddet, og permisjonen gikk til mor, sier barne- og likestillingsministeren.

Det følger av folketrygdloven at dersom en av foreldrene blir alene om omsorgen for et barn etter et samlivsbrudd, har han eller hun rett til å overta den gjenværende delen av foreldrepermisjonen. Foreldrepermisjon kan tas ut inntil barnet er tre år gammelt.

Statistikk viser at de fleste barn i denne aldersgruppen bor hos mor etter et samlivsbrudd, opplyser departementet.

I praksis medfører denne bestemmelsen at mor gis rett til å overta fedrekvoten, uten at far blir hørt. Dette gjelder selv om samlivsbruddet skjer rett før far hadde planlagt å ta ut kvoten sin. Far vil også miste kvoten sin selv om han hadde planlagt å ta ut kvoten gradert.

Har trua Foreldrene kan allerede i dag fritt avtale en annen fordeling av permisjonen, men dette står ikke i lovteksten. Far mister også retten til å ta ut kvoten, selv om han har samværsrett.
 
Horne håper forslaget vil bli godt mottatt i Stortinget.

- Partiene på Stortinget er opptatt av fedrekvoten og Arbeiderpartiet har allerede signalisert i Dagbladet at de vil styrke fedres rettigheter, så det har jeg god tro på.