- Jeg lager ikke perfekte bøker. Jeg er ingen gud

Krigsprofessor innrømmer småfeil, men slår tilbake mot jukseanklagene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): - Dette er det tredje forsøket på å ta meg fra denne gruppen. De to første rundene tapte de jo, sier Nils Marius Rekkedal til Dagbladet.no.

- Det er veldig ubehagelig å bli utsatt for dette, sier han.

Den norske forskeren er professor i krigsvitenskap ved Försvarshögskolan i Stockholm, og som Dagbladet.no skrev i går beskyldes han for forskningsjuks. 

Plagiatanklager

Rekkedal beskyldes for å ha brukt betydelige deler av andre forskeres tekster i en rekke av sine arbeider, uten å vise til kilder i tilstrekkelig grad.

Det ble først rettet anonyme anklager i to omganger mot professoren i fjor, der det ble pekt på svakheter i en lærebok.

- Det er blitt påvist noen småfeil i bøkene. Jeg lager ikke perfekte bøker. Jeg er ingen gud, sier Rekkedal om de forrige sakene.

Denne gangen er en større del av Rekkedals produksjon innklaget. Men forskeren mener at det egentlig bare er en reproduksjon av de forrige klagene.

ANKLAGES FOR JUKS: Nils Marius Rekkedal. Foto: Marius Knutsen/Forsvarets mediesenter
ANKLAGES FOR JUKS: Nils Marius Rekkedal. Foto: Marius Knutsen/Forsvarets mediesenter Vis mer

- For meg ser det ut som om det bare er klagen om hovedfaget som er nytt i forhold til de forrige klagene, sier han til Dagbladet.no.

Vurdert av flere kommisjoner

Rekkedal leverte sin hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen så tidlig som i 1980.

- Den boka har vært lagt fram for tre kommisjoner i Norge og en i Sverige, og de har alle godkjent den, sier Rekkedal.

- Men har de vurdert den opp mot anklagene som nå er rettet mot den?

- Jeg veit ikke hva kommisjonene har gjort i detalj, det er de som har sjekket den. Søkeren har jo ingen innflytelse på det.

- Har du god samvittighet i forhold til hovedfagoppgaven?

- Ja. Men det er sikkert ting jeg kunne gjort bedre i dag. Den gang var jeg jo helt grønn. Jeg var uerfaren. Jeg kan ikke si at det ikke er noen feil som hefter ved hovedfagsoppgaven. Men det er ikke jeg som har godkjent den. Det er professorteamet som gjør det. De kontrollerte metoder og sjekket kildebruk.

- Jeg lager ikke perfekte bøker. Jeg er ingen gud

- Del av en maktkamp

Rekkedal mener anklagene mot ham kan ses på som et angrep på hele det norske universitetssystemet.

- Det er egentlig anklager om at systemet ikke har gjort en skikkelig kontroll. Jeg har levert et arbeid og fått det godkjent, det er det en student gjør, sier han.

Forskeren mener klagesaken er en del av en maktkamp ved Försvarshögskolan (FHS).

- Det er i hvert fall en del av en maktkamp om hva som skal være den rette lære her. Vårt oppdrag her på FHS er etter min mening stabsutdanning av offiserer. Jeg har jobbet mye med hvordan vi skal organisere det, og det har vi kommet ganske langt i, sier han.

Tidligere byråsjef

Rekkedal har stått på at høgskolen skal tilby en fagutdannelse. En annen fløy skal ha et ønske om en mer tradisjonell akademisk høgskole.

- Fagforeningen er på min side, og de ser på hele saken. Jeg har også fått sterk støtte fra offiserene og en del av akademikerne her, sier han.

Rekkedal har historie hovedfag, har vært forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt og Forsvarets overkommando i Norge, og vært byråsjef i Samferdselsdepartementet. Han har publisert rundt 75 vitenskapelige arbeider. Professoren har jobbet ved den svenske høgskolen siden 2001.

Mange av Rekkedals kolleger støttet ham gjennom anklagene i fjor. Det ble i november blant annet levert et opprop til ledelsen. Da het det blant annet:

«Angrepene mot Rekkedal risikerer å skape et negativt bilde av det gode arbeidet Rekkedal har gjort ved Försvarshøgskolen. Det rette bildet anser vi å være at Rekkedal er kunnskapsrik, ærlig, hjelpsom og en stor pådrivende kraft ved MVI», skrev en rekke kolleger.

Sammenlikner med Lundberg-saken

Den norske professoren mener angrep av typen han nå opplever er vanligere i Sverige enn i Norge.

- Det er nok mer vanlig å komme med sånne anklager i Sverige enn i Norge. Det er en måte å gjøre det på som jeg ikke er helt vant med. Jeg ble litt forundret over aggressiviteten i dette. I Norge er det mer vanlig å diskutere eventuelle feil, for så å rette dem opp, sier han.

- Hvis du vil ta en akademiker, så er dette metoden som brukes. Det har vært flere andre saker knyttet til dette her i Sverige, sier Rekkedal og henviser til Eva Lundgren-saken.

Den omstridte forskeren ved Uppsala universitet ble renvasket etter anklager om forskningsjuks.

Gerry Larsson, rektor ved FHS, tror denne typen anmeldelser skjer oftere enn før i svensk akademia

- Kanskje henger det sammen med at forskning generelt får større oppmerksomhet i media. Men det gjelder kanskje mest innen medisin, der kan det være forbundet med gevinst og fuske med materialet, sier han til Dagbladet.no.

Rekkedal jobber fortsatt ved FHS, men han har frivillig sagt fra seg enkelte verv etter de nye juksanklagene.

- Jeg har sagt fra meg noen formelle posisjoner på grunn av dette, for eksempel formann for Ämnesrådet her. Det er naturlig på grunn av anklagen, sier han.

Alvorlige anklager

FHS-professor Jan Hallenberg leverte anmeldelsen til ved skolen for mindre enn to uker siden. Han ønsker ikke å uttale seg til Dagbladet.no, men henviser til anmeldelsen som ble levert.

I anmeldelsen skriver han blant annet.

«Det har ikke vært mulig for undertegnede å undersøke hele Rekkedals produksjon. Det som er anført over er imidlertid så alvorlig at det etter undertegnedes mening bør utredes av Vitenskapsrådets ekspertgruppe», heter det i anklagen som går gjennom fem av Rekkedals bøker og artikler.

Han skriver også at Rekkedal skal ha kopiert og oversatt tekster uten at de er kildehenvist.

Ansatte ved høgskolen har etter det Dagbladet.no erfarer reagert på at det ikke ble gjort en grundigere gjennomgang eller sanksjonert i forhold til professoren tidligere.

Les hele anmeldelsen her.