- Jeg skal ikke si det er idioti, men det er fristende

Venstre angriper Ap og Frp's innvandringspolitikk.

VENSTRES NESTLEDER:  Trine Skei Grande (t.v.), sammen med Fremskrittspartiets Siv Jensen på Litteraturhuset i Oslo i går, der de to deltok på dialogmøte med ungdom med innvandrerbakgrunn. FOTO: SCANPIX
VENSTRES NESTLEDER: Trine Skei Grande (t.v.), sammen med Fremskrittspartiets Siv Jensen på Litteraturhuset i Oslo i går, der de to deltok på dialogmøte med ungdom med innvandrerbakgrunn. FOTO: SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Nestleder Trine Skei Grande i Venstre, har laget en liste på fire punkter, som beskriver hva partiet mener er de fremste prioriteringene for et bedre system for asylsøkere som kommer til Norge.

Hun mener Høyre og Regjeringen kappes om å høres mest ut som Fremskrittspartiet, og leverer skivebom etter skivebom i innvandringsdebatten.

2009 ligger an til å bli rekordår for asylsøkere til Norge, men Skei Grande mener andre politikere overdramatiserer tallene, siden tallene også tidligere har vært nesten like høye.

- Det er 86 flere asylsøkere første halvår i år, sammenliknet med 2002. Nå framstilles det som en ukontrollerbar bølge, sier Skei Grande til Dagbladet.no

Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at det er kommet 9 900 asylsøkere til Norge de første sju måneden av året, en økning på 45 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ifølge UDIs anslag ligger det an til å komme minst 18 000 asylsøkere til Norge i år. Til samme tid i fjor var det registrert 6 830 asylsøkere. Det betyr at 2009 ligger an til å bli et nytt rekordår.

I hele fjor kom det 14 431 asylsøkere til Norge, noe som var mer enn en dobling i forhold til året før.

Vel 5 700 av de 9 900 asylsøkerne i år kommer fra de fire landene Afghanistan, Eritrea, Somalia og Irak. 1 417 personer har opplyst at de er mindreårige, 1 003 av disse kommer fra Afghanistan

- Utfordring
Trine Skei Grande vil ha asylsøkere raskere identifisert, integrert, satt i jobb eller sendt ut.

I september i fjor presenterte regjeringen 13 tiltak for å begrense antallet asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse. Tiltakene kom i tillegg til endringer annonsert av regjeringen  forbindelse med revidert nasjonalbudsjett på forsommeren 2008.

SV tok dissens på åtte av 13 punkter. 

Venstre mener tiltakene ikke fungerer, og mener staten må bruke mer penger på institusjonene i asylprosessen for å få et mer effektivt system.

- Det er en konkurranse om å høres ut som Frp, der det gis et inntrykk av at dette er en bølge, det er det ikke. Dette er en naturlig konsekvens av konfliktnivået i verden, sier Skei Grande.

- Inhumant
Endringen som kom første mai i år, der det åpnes for at mindreårige asylsøkere over 16 år risikerer å bli sendt ut etter fylte 18, karakteriserer hun som inhuman.

- Jeg skal ikke si det er idioti, men det er fristende. Det er bare en inhuman måte å behandle barn på, og det er ingen reell innstramming, sier nestlederen.

Løsningen er ifølge Venstre å øke ressursene til saksbehandling, og effektivisere systemet. Skei Grande kritiserer både regjeringen og Høyre for å kutte i ressursene til saksbehandling når antall asylsøkere øker.

- De har hevet seg på Frp's skremselsretorikk, der folk skal skremmes fra å komme til Norge, sier Skei Grande.

Hun kan likevel si seg enig i at det i enkelte områder er skapt et inntrykk av at det i Norge deles ut penger nærmest uten krav.

- Vi vil innføre rett til jobb i asylmottak, og vil med det vise at det normale i Norge er å jobbe. Regjeringen tar i stedet den retten, og viser at det normale er å leve på staten. Det er typiske sosialdemokratiske takter, sier Venstre-nestlederen.

Venstres fire punkter:
1. Raskere saksbehandling og rask identifisering. Det krever mer penger. Venstre har i alle våre budsjetter prioritert dette. Først og fremst er det viktig å få på plass et elektronisk saksbehandlingssystem og mer profesjonell drift av utlendingsforvaltningen. Venstre har foreslått å opprette en nasjonal identitets- og dokumentasjonsenhet. Kompetansen på dette området er i dag spredt og ikke et prioritert område i utlendingsforvaltningen. Det fører til lang saksbehandlingstid og dårlig rettssikkerhet for den enkelte asylsøker. Venstre mener det vil være hensiktsmessig å samle fagkunnskap om identifisering av asylsøkere som ankommer uten identitetspapirer.

2. La asylsøkere jobbe. Det er en utfordring at det i visse land synes å herske en viss tro om at det er enkelt å få opphold i Norge og at det «vokser penger på trær» i dette landet. Asylsøkere bør jobbe fra dag én.

3. Vi må få mindre mottak, ikke større. På store mottak utvikler det seg lett subkulturer om hvordan man skal utnytte det norske systemet. Integrering bør starte fra dag én.

4. Send ut asylsøkere med avslag raskere. Det krever flere utsendelsesavtaler med andre land og mer penger til Politiets utlendingsenhet, som står for utsendelse.

Helt uenig
Høyre sier de stort sett er enige med Venstres forslag, men at asylsøkere bør få jobbe fra dag én, er Høyre langt fra enige i.

- Nei! Når flertallet av asylsøkere skal sendes raskt ut av landet fordi de er grunnløse søkere - så bør de ikke få muligheten til å jobbe. Da vil antallet som kommer hit øke betydelig og de får en stor økonomisk interesse av å trenere saksbehandlingen. Asylsøkere som samarbeider med myndighetene om å avklare identiteten sinn, men som ikke kan returneres på grunn av situasjonen i hjemlandet får allerede i dag lov til å jobbe. Åpnes det opp for at de som ikke samarbeider kan jobbe vil Norge bli et enda mer ettertraktet land for grunnløse asylsøkere, sier innvandringspolitisk talsmann Bent Høie til Dagbladet.no

Sentrumskollegaer Kristelig Folkeparti sier derimot at de støtter forslagene fra Venstre. Også kravet om at asylsøkere bør få kunne jobbe.

- De må få arbeidstillatelse mens de har søknaden under behandling. De som har fått avslag men venter på retur må også få tilbud om opplæring eller arbeid mens de venter. Tiltak må også settes inn blant personer som har fått opphold, ettersom innvandrere generelt har lavere yrkesdeltakelse enn etniske nordmenn, sier informasjonsrådgiver Even Westerfeld til Dagbladet.no.

Forsvarte seg
Arbeids- og inkluderingsminister Dag-Terje Andersen forsvarte fredag regjeringens asylpolitikk, og mener det bare er et spørsmål om tid før effekten av regjeringens tiltak vil bli synlige.

- Vår asyl- og flyktningpolitikk skal være streng, men rettferdig. Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å redusere asylankomstene til Norge. Flere av disse har trådt i kraft og har hatt effekt. Det viser den sterke nedgangen i antall asylsøkere fra Irak, som vi har hatt tiltak spesielt rettet mot, sier Dag Terje Andersen i en kommentar.

- I år kommer det folk fra andre land, særlig fra Afghanistan, Eritrea og Somalia. Mange av disse kommer fordi det er vanskelig i landet, og de som har et behov for beskyttelse skal få det. Men ingen skal få opphold uten grunnlag. Hvis det viser seg at det er mange grunnløse asylsøknader fra disse landene, skal vi sette inn nye tiltak, sier Dag Terje Andersen.