- Jeg tar det til etterretning

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste Per Sefland sier han tar til etterretning at han har hatt ansvar forinstruksstridig overvåking av John Arne Markussen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Alt som skjer av overvåkingstjeneste i et politidistrikt, er politimesterens ansvar. Det jeg sannsynligvis har gjort i denne saken, i likhet med alle politimestere, er å sende skriftlig informasjon, for eksempel inn til Overvåkingssentralen, med min underskrift som politimester, sier Sefland til Dagbladet.

- Kan du si noe om denne saken og din befatning med den?

- Nei. Jeg husker bare tematikken. Da jeg kom dit, var Alta-saken mye i fokus. Jeg ble orientert om situasjonen av statsadvokaten. Det var meldt inn frykt for sabotasje. De to brusprengningene som hadde funnet sted, den ene i Skibotn noen år tidligere og den siste i Tverrelvdalen, ble oppfattet som en bekreftelse på at man ikke kunne neglisjere den hypotesen.

En annen virkelighet

- Premisset for å få innsyn i dokumenter registrert etter 25. november 1977, er jo at det har forekommet ulovlig overvåking.

- Ja, i betydningen instruksstridig. Den settingen jeg ble introdusert for, var en del av virkelighetsoppfatningen den gangen. Det var også en del av virkelighetsoppfatningen at arbeidet som ble utført, var i henhold til de reglene man hadde.

Nå mener innsynsutvalget å konstatere at deler av tjenestens arbeid har vært i strid med instruksen. Det vil gjelde mange politimestere som har underskrevet dokumenter som de seinere vil bli foreholdt.

- Hva er din kommentar til at du som nåværende sjef for Politiets sikkerhetstjeneste for 20 år siden var involvert i ulovlig overvåking av Dagbladets nåværende sjefredaktør?

- Jeg ser at det er et naturlig journalistisk fokus. Jeg har forståelse for at man fanger opp en slik begivenhet. Men det er en situasjon man kan komme opp i offentlig tjeneste, fordi vi gjør en tjenestehandling som er basert på en virkelighetsoppfatning og en oppfatning av hva som er i samsvar med regelverket. Så hender det at det blir innskjerpelser i hvordan regelverket skulle vært oppfattet.

Da kan man oppleve å lese sin egen underskrift på noe som i ettertid blir vurdert som instruksstridig. Det tar jeg til etterretning. Og det har jeg ingen problemer med.

Føler ikke ubehag

- Du ble jo POT-sjef etter politikernes kraftige kritikk av tjenesten, Lund-kommisjonen og Furre-saken. Din oppgave har vært å gjenreise PSTs tillit og bringe den i takt med tidas utfordringer. Er det ubehagelig for deg at det nå kommer fram at du selv har begått slike feil som politikerne og samfunnet har slått ned på?

- Jeg synes at ubehagelig er et sterk uttrykk. Jeg tar det til etterretning, og jeg håper ikke andre oppfatter dette for problematisk.

HADDE ANSVARET: PST-sjef Per Sefland viser til at virkelighetsoppfatningen var en annen på den tida da han hadde ansvar for at John Arne Markussen ble overvåket.