- Jeg tror ikke verden skjønner hvor mye sprengstoff det er i tjuvjakta

Neshornengasjert investor med bønn til Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Jeg skjønner ikke hvorfor ikke Norad engasjerer seg, sier mangemillionær, hobbyjeger og landeier i Mosambik Øyvind Christensen til Dagbladet.

Dagbladet besøkte i fjor Sabie Game Park ved grensa mellom Sør-Afrika og Mosambik. Parken drives ved hjelp av midlene til eiendomsinvestor Christensen fra Trondheim - og er et eksempel på hvordan private nå driver en selvstendig kamp mot krypskyttere.

Sprengstoff Viltvokterne i parken arresterer jevnlig lokale unge menn som tar seg inn i Kruger-parken - Sør-Afrikas kanskje fremste turistmål, tvers over grensa fra Sabie - for å skyte neshorn.

- Jeg tror ikke verden utenom Sør-Afrika skjønner hvor mye sprengstoff det er i denne tjuvjakta. Vi kan ikke stoppe tjuvjakta ved å arrestere enkeltpersoner alene, sier Christensen.

- Det blir vanskelig for en investor og et lite firma i Norge å holde på med dette i lengden. Det er rart at det ikke får mye større oppmerksomhet, sier Christensen.

Investoren og Sabie har nå innledet et samarbeid med flere lokale aktører, blant dem Kruger-parken og deres utdanningsavdeling, for å forsøke å skape bevissthet om tjuvjakta i lokalmiljøet.

Korrupsjon Statssekretær Hans Brattskar i Utenriksdepartementet sier til Dagbladet at Regjeringen er svært opptatt av å bidra til å bekjempe krypskyting av truede arter.

- Problemet er svært sammensatt, og innsatsen må settes inn både i form av bedre kontroll, flere vakter i nasjonalparker, kamp mot ulovlig handel og illegale pengestrømmer samt samarbeid med land som dominerer etterspørselen etter ulovlige produkter som støttenner fra neshorn og elefanter, f.eks. Kina og Vietnam. Utbredt korrupsjon er også en viktig årsak til at denne handelen kan foregå i så stort omfang, og dette er noe Norge setter mye inn på å bekjempe.

Brattskar varsler en stortingsmelding der miljøkriminalitet taes opp til våren.

- Norges innsats mot organisert kriminalitet skjer i tillegg gjennom FNs program mot narkotika og kriminalitet (UNODC) og Interpol. Tiltak mot organisert kriminalitet, inklusive miljøkriminalitet, vil etter planen bli behandlet i en egen stortingsmelding om globale sikkerhetsutfordringer. Denne fremmes etter planen til våren, sier han til Dagbladet.

Ambassader - Norge legger særlig vekt på at innsatsen mot krypskyting på truede arter som elefanter og neshorn skal gå gjennom egnede internasjonale fora som forener den internasjonale innsatsen, fordi vi tror at dette vil gi best resultater. Norge har arbeidet for at problemet skal håndteres i FNs miljøprogram (UNEP). UD øremerket også for første gang midler til miljøkriminalitet i avtalen med Grid Arendal i år. Både UNEP og Grid Arendal arbeider for å bekjempe miljøkriminalitet, inkludert krypskyting av truede dyrearter.

Brattskar sier Norges ambassader i berørte land - som for eksempel Tanzania - deltar aktivt i dialogen med myndighetene og andre givere for å bekjempe miljøkriminalitet.

- Vi fremhever i dette arbeidet at vern om truede dyrearter har stor betydning for safari-industrien, og dermed også for landenes utvikling og økonomi. Innenfor Norges skogsatsning arbeider vi også med hvordan vi kan bidra i arbeidet med vern av truede dyrearter. Gjennom WWF har Norge bidratt til forvaltning av viltbestand og vernede naturområder i Namibia, og her skal vi måle resultater i bestandsnivået hos arter som neshorn, elefanter og løver.
 

STORTINGSMELDING: Statssekretær Hans Brattskar Brattskar varsler en stortingsmelding der miljøkriminalitet taes opp til våren. Foto: Keith Hammett
STORTINGSMELDING: Statssekretær Hans Brattskar Brattskar varsler en stortingsmelding der miljøkriminalitet taes opp til våren. Foto: Keith Hammett Vis mer