-  Jeg vil gi folk noe å stå opp til

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen får fortsatt kritikk for sitt krav til sosialklienter om å «stå opp om morran». Men han vil ikke si unnskyld. Han vil gi folk noe å stå opp til.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Seinest i går sa LO-leder Gerd-Liv Valla til Dagbladet at Hanssens utsagn var uheldig og har såret mange.


-  Det jeg sa i intervjuet i Dagbladet i høst står jeg for, sier han.
-  De som leste intervjuet ordentlig og ikke bare overskrifta, ville se at mitt budskap ikke var et gufs fra fortida, men et bilde av framtida, sier Hanssen som mer enn gjerne vil oppdatere Dagbladets lesere - og Gerd Liv Valla - på hvilke konkrete endringer regjeringa legger opp til i velferdspolitikken.

To hovedgrep

-  Vi gjør to hovedgrep. Vi omorganiserer hele velferdsforvaltningen. 1. juli starter vi sammenslåinga av a-etat og trygdeetaten, den såkalte NAV-reformen. Det innebærer etablering av arbeids- og velferdskontor i kommunene der brukerne vil møte både arbeidsmarkedsetaten, trygdeetaten og sosialetaten på samme disken. Dette er i seg sjøl en viktig reform, men vi er ikke fornøyd med det. Vi vil mer.

-  Derfor skal vi i høst - ikke til våren som det sto i Dagbladet i går - legge fram en stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. Der skal vi gjennomgå hele virkemiddelbruken.

Ytelsene skal økes

-  Og hva innebærer det?

-   Hovedårsaken til fattigdom er at man av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet. Man har ikke jobb. Men veldig mange av dem som ikke er i jobb, skal heller ikke jobbe fordi de er syke eller uføre. For dem må vi finne fram til et riktig nivå på ytelsene.

-  Og de må også opp?

-  Soria Moria-erklæringen sier at vi er nødt til å øke ytelsene. Men det er mange som ikke er i jobb som KAN jobbe, som ikke er syke eller uføre. Og der sier Soria Moria at vi skal innføre det som kalles velferdskontrakter.

Mange ulike tilbud

-  Som betyr?

-  Det er en kontrakt mellom myndighetene og den enkelte som skal skissere hva slags tiltak som skal iverksettes for å hjelpe personen inn i arbeidslivet. De tiltakene skal være individuelt tilpasset i form av rettigheter for den enkelte. Det kan være rett til utdanning, rett til praksisplass, rett til norskopplæring, rett til rusbehandling osv.

-  Men da sier vi også at det ikke bare er snakk om flere og sterkere rettigheter: Det dreier seg også om plikter. Eksempel: Hvis det gjelder en ungdom som mangler arbeidserfaring og derfor har trøbbel med å skaffe seg jobb, vil rettigheten være praksisplass. Til gjengjeld plikter vedkommende å stå opp om morran og gå på jobb, sier Hanssen som har notert seg at også Gerd Liv Valla synes at velferdskontrakten er en god idé.

Noen har misforstått

-  Så jeg tror ikke Valla og jeg er så uenige, mener Hanssen.

Hanssen tror det har vært en årsak til misforståelse at han har uttrykt sitt syn på det framtidige systemet, mens mange har opplevd det som en beskjed til dagens mottakere av sosialhjelp.

Han forteller at han har fått mange brev og reaksjoner fra folk.

-  De har ikke først og fremst vært kritiske til kravet om å stå opp om morran, men veldig kritiske til at vi ikke har klart å lage et opplegg det er verd å stå opp til. Og jeg er jo enig i at det er meningsløst å kreve at folk skal stå opp om morran hvis det ikke er noe å stå opp til. Jeg vil gi folk noe å stå opp til, sier Bjarne Håkon Hanssen.

BEKLAGER IKKE: Arbeids- og inkluderingsminister mener mange har misforstått hans ytring om at sosalklienter må stå opp om morran, og at dette gjelder først når myndighetene har lagt til rette for at det virkelig er noe å stå opp til.