Jens' gasskraft-bløff

Statsminister Jens Stoltenberg vil ikke love bygging av utslippsfrie gasskraftverk i Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dermed distanserer Stoltenberg seg fra innholdet i klimameldingen som miljøvernminister Siri Bjerke la fram 22. juni. Gasskraftsaken er dermed blitt et reint svarteperspill, som nok en gang kan bli Kjell Magne Bondeviks bane.

Kan ikke love noe

I løpet av en måned har Ap-regjeringen svingt seg fra standpunkt til standpunkt i gasskraftspørsmålet.

I et brev til Bondevik og mellomparti-lederne på Stortinget gjør Stoltenberg det klart at han ikke kan love noe hva angår bygging av utslippsfrie gasskraftvark.

Det eneste han lover er at det innen 2006 skal bygges et demo-anlegg for å teste mulighetene for å bygge utslippsfrie verk. Men først skal det bygges verk uten CO{-2}-rensing:

Ap's dobbeltspill

  • 22. juni i år la Miljøverndepartementet fram stortingsmelding 54 om norsk klimapolitikk, med fokus på utvikling av teknologi som vil redusere CO-2-utslipp fra gasskraftverk.
  • 5. juli la Ap/LOs gassutvalg fram en rapport om bruk av gass i Norge hvor det bebudes milliardbevilgninger til forskning og utvikling av bl.a. CO-2-frie gasskraftverk.
  • 6. juli vedtok regjeringen å gi utslippstillatelse til Naturkrafts planlagte gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø.
  • 17. juli skriver Stoltenberg til Kjell Magne Bondevik (KrF), Odd Roger Enoksen (Sp) og Lars Sponheim (V) at utslipsfrie gasskraftverk er i det blå.

«Erfaringene fra et slikt demonstrasjonsanlegg vil vise om, og eventuelt når, det er mulig at et fullskala anlegg kan bygges. Det er per i dag verken mulig å forutsi om, eller når, et slikt anlegg kan bli kommersielt interessant. I mellomtida må vi legge til rette for at gasskraftverk med den beste teknologien vi har, kan bygges,» skriver Stoltenberg i brevet til mellompartiene.

I klimameldingen 22. juni ble det bebudet en massiv satsing på utslippsfrie gasskraftverk. Meldingen ble bejublet av så vel opposisjonen på Stortinget som miljøstiftelsen Bellona, og tolket som en garanti for at satsingen ville skje.

Venstres miljøpolitiske talsmann, Gunnar Kvassheim, sier mellompartiene føler seg lurt av Stoltenberg:

- I beste fall er dette dobbeltkommunikasjon. Han kan umulig ha hatt kontakt med Miljøverndepartementet, som åpenbart har et helt annet syn i denne viktige saken. I klimameldingen ble det bebudet en massiv satsing på reine, utslippsfrie verk. For å få spesifisert dette skrev vi brev til statsministeren og får altså dette svaret, som er en rein retrett.

- Vanskelig situasjon

Dagen etter at Ap/LOs Gassutvalg la fram sine milliardplaner for utvikling av rein energi, ga regjeringen utslippstillatelse til Naturkrafts to planlagte gasskraftverk på Kollsnes og Kårstø, uten krav om CO{-2}-rensing.

Stoltenbergs svar til mellompartiene betyr at tre til fem gasskraftverk uten rensing kan bli bygd innen prøvekraftverket med rensing kan stå klart. Hvorvidt det skal satses på reine verk, kan ikke Stoltenberg love før erfaringene av prosjektet høstes.

Blir Bondevik valgvinner og går i regjering med Høyre, står han i akutt fare for å forestå bygging av sterkt forurensende gasskraftverk, saken han gikk av på. Inngår han regjeringssamarbeid med Ap, demonstrerer han at han ikke har troverdighet i miljøpolitikken. Vinner Bondevik sammen med mellompartiene, risikerer han å måtte administrere Ap-regjeringens beslutninger om bygging av de samme verk, som nå har fått sine konsesjoner.

- Ja, dette setter Bondevik i en meget vanskelig situasjon. Jeg kan ikke se hvordan det er mulig for ham å delta i noe regjeringssamarbeid med Høyre eller Ap, sier Sp-leder Odd Roger Enoksen.

BONDEVIKS BANE: Jens Stoltenberg (t.h.) slår gasskraft-retrett overfor mellompartiene og innleder dermed et svarteperspill som nok en gang kan bli Bondeviksbane i kampen om makta i Norge. Bildet er tatt i fjor, kort tid før Bondevik-regjeringen måtte gå, på gasskraftsaken.