- Jens kjøpte seg fri

- Pensjonsreformen er død etter dette. Regjeringen valgte å kjøpe seg ut av en storstreik.

FORNØYD: Statsminister Jens Stoltenberg (t.v.) og arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen fikk ikke gjennomslag for sitt pensjonsutspill. 
Foto: Morten Holm / SCANPIX
FORNØYD: Statsminister Jens Stoltenberg (t.v.) og arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen fikk ikke gjennomslag for sitt pensjonsutspill. Foto: Morten Holm / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet.no) Det er Frps Robert Eriksson som mener dette om pensjonsløsningen som kom på overtid.

- Hele poenget med pensjonsreformen var at pensjonene for alle ansatte i offentlig og privat sektor skulle endres. Når regjeringen har valgt å kjøpe seg ut av en storstreik med å utsette dette kravet overfor offentlig ansatte, er pensjonsreformen i realiteten død, sier Robert Eriksson. Han er pensjonspolitisk talsmann i Frp.

- Det vil være fullstendig uakseptabelt å gå videre med modernisert folketrygd etter dagens avgjørelse om enighet. Regjeringen kan ikke videreføre dagens pensjonssystem for offentlig ansatte, og samtidig redusere pensjonene til ansatte i privat sektor. Frp krever at dagens pensjonssystem må videreføres for ansatte både i privat og offentlig sektor, sier han.

- Problemet er at ansatte i privat sektor i fremtiden vil få dramatisk dårligere pensjonsvilkår enn offentlig ansatte. Det er uakseptabelt. Ansvaret for å gjenopprette en rettferdig pensjon for alle ansatte hviler nå på regjeringen og partiene bak pensjonsforliket, mener Eriksson.

Frp var motstander av pensjonsreformen og vil beholde dagens pensjonssystem. Slik sett oppfatter Eriksson de offentlig ansatte som allierte

- Regjeringen har gjort et oppsiktsvekkende valg, men jeg er tilferds med at Frp nå står nærmere i få gjennom sin politikk, sier Eriksson.

Fornøyd Jens
Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) uttrykker glede over at det er oppnådd enighet om tjenestepensjon i offentlig sektor.

— Enigheten innebærer at vi sikrer gode pensjoner for ansatte i stat og kommune, samtidig som Stortingets pensjonsforlik følges opp, sier statsministeren til NTB.

Stoltenberg sendte torsdag morgen brev til Riksmeklingsmannen om pensjonsenigheten, og sier at regjeringen er innstilt på å fremme forslag for Stortinget om endringer i de lovstemte offentlige tjenestepensjonsordningene i tråd med innholdet i enighetsdokumentet.
«Regjeringen legger til grunn at hovedtrekkene i endringene i reglene for tjenestepensjon i staten også gis virkning for øvrige offentlige tjenestepensjonsordninger», skriver statsminister Jens Stoltenberg.

- Denne meklingen har vært svært komplisert og utfordrende for alle parter. Våre medlemmer har gitt oss et klart mandat om at bruttoordningen skal videreføres, og det er vi tilfreds med å ha fått til, sier Morten Øye, leder i LO Stat til lostat.no

Kravene

Unios viktigste krav gjennom meklingsperioden har vært:

 * En garanti om 66 prosent av sluttlønn ved 65 år og 30 års opptjening.
 *  At tidligpensjon fra 62 år opprettholdes på dagens nivå.
 *  At grunnlovsvernet for opptjente rettigheter respekteres

- Regjeringen foreslo gang på gang en rekke varianter av påslagsmodellen. Da regjeringen endelig forstod at vi ikke ville godta påslagsmodell, valgte de å legge fram forslag om videreføring av dagens pensjonsordning, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Regjeringens forslag til alternative modeller ivaretok, ifølge Unio,  ikke kravet om garantier for framtidige pensjoner. Kvinner, deltidsarbeidende og arbeidstakere med lang utdanning ville ha kommet svært dårlig ut.

- En videreføring av dagens ordning er både tryggere og mer forutsigbart for arbeidstakerne i offentlig sektor, sier Folkestad til Unio.no.

Det gjøres ikke endringer i særaldersgrensene i dette oppgjøret. Det vil tidligst bli behandlet i hovedtariffoppgjøret 2010. Noe som kan bety at det allerede neste år er duket for omkamp om pensjonen.

SLAKT: Stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp) mener forliket støtter Frps syn på pensjonsreformen. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
SLAKT: Stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp) mener forliket støtter Frps syn på pensjonsreformen. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX Vis mer