Jens og Gerd-Livs nye solidaritetsalternativ

Slik vil Arbeiderpartiet og LO at det nye solidaritetsalternativet skal se ut:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Inntektspolitikken

 • Lønnsveksten skal ikke være høyere i Norge enn i utlandet.
 • Alle lønnstakere må vise moderasjon.
 • Toppledere bør avstå fra lønnstillegg i 2003.
 • Fradraget for fagforeningskontingent må dobles, fra 900 til 1800 kroner.
 • Offentlighetens innsyn i lederlønninger må økes.

Arbeidspolitikken

 • Alle med dårlig helse må få tilbud om yrkesrettet attføring før de eventuelt blir innvilget uførepensjon.
 • Det må vedtas en ny arbeidslivslov som sikrer trivsel på jobben.
 • Eldre arbeidstakere må tilbys lettere arbeid, kortere arbeidstid og lengre ferier for å unngå utbrenthet.
 • Arbeidsmarkedstiltakene må styrkes.
 • Innvandrere må få sterkere rettslig beskyttelse slik at diskrimineringen av dem i arbeidslivet stanser, og flere av dem kommer i jobb.
 • Overtidsreglene må ikke mykes opp. Det vil bare føre til et tøffere arbeidsliv.

Finanspolitikken

 • Politikerne må holde igjen på pengebruken for å minske presset mot krone og rente.
 • Stortinget bør bygge opp et nytt fond for Folketrygdens alderspensjoner på basis av oljefondet.
 • Eventuelle skattelettelser til privatpersoner må bare gis til dem som har minst fra før.
 • Eventuelle skattelettelser til næringslivet må bare gis hvis de fører til vekst og nyskaping.
 • Både privat og offentlig sektor må effektiviseres.
 • Det må bevilges mer penger til forskning, utvikling og nyskaping.