Jens og Trygve i damekrangel

Jens Stoltenberg slår kraftig tilbake etter at Trygve Hegnar i gårsdagens Dagbladet avviste tvert å kjønnskvotere kvinner til sjefsjobber.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gårsdagens sak i Dagbladet: Nekter å kvotere kvinner

- Jeg har stor respekt for Trygve Hegnar som avismann og investor, men når det gjelder rettferdig fordeling og likestilling, står vi langt fra hverandre, sier statsminister Stoltenberg.

8. mars i år sa Stoltenberg at han har bedt sine statsråder å sikre at ingen menn blir ledere i staten hvis kvinnelige søkere er like godt eller bedre kvalifisert. Samtidig ba han næringslivsledere å anstrenge seg mer for å oppnå likestilling.

I går sa Trygve at det er ham «knekkende likegyldig om en leder er kvinne eller mann».

- Ikke likegyldig

- Når Hegnar sier at det er knekkende likegyldig om menn eller kvinner er ledere, tar han feil. Det er ikke knekkende likegyldig at det er bare mannlige ledere. Vi må ha en bredde. Ikke bare geografisk, men også kjønnsmessig, sier Stoltenberg, som mener statsforvaltningen er godt i gang med likestillingsarbeidet. Målet har vært å få 30 prosent kvinnelige ledere i statsforvaltningen. Det målet blir sannsynligvis innfrid innen utgangen av inneværende år.

Slik er det ikke i det private næringslivet, hvor vel 90 prosent av lederne er menn.

- I næringslivet må man anstrenge seg mer. Bli mer bevisste. Når Hegnar sier han har mange kvinnelige ledere, er det isolert sett fint, men det er ikke typisk, sier Stoltenberg.

- Hegnar sier det kommer av at kvinner prioriterer annerledes...

- Ja, jeg ser hva han mener. Men det skyldes jo at de ikke har likestilling hjemme. Derfor må vi ha barnehager og skolefritidsordninger. Og - ikke minst menn må stille opp mer hjemme. Vi får ikke likestilling i arbeidslivet uten å få likestilling i familien.

Feilspor

Stoltenberg sier at det et feilspor å tro at likestilling kommer av seg sjøl. All historie forteller oss at vi må strekke oss og være utålmodige dersom vi skal oppnå likestilling.

- Den likestillingen vi har oppnådd per dags dato skyldes jentenes press gjennom ti-år. Den skyldes at Gro tok med seg 40 prosent kvinner i regjeringen, at de politiske partiene satte krav om 40 prosent kvinner på listene. Den skyldes også at vi er lovpålagt å ha minst 40 prosent av hvert kjønn i statlige styrer og råd.

Han nevner også pappapermisjonen. Så lenge det var opp til far, var det mindre enn én prosent som tok pappaperm.

_Så innførte vi en ordning i 1994 der vi sa at fire uker av fødselspermisjonen skulle forbeholdes menn. Nå tar over halvparten av småbarnsfedrene pappaperm. Dette forandrer kjønnsrollene allerede fra barnas første leveår, og legger føringer oppover hele barnas oppvekst. En viktig likestillingsreform, sier Stoltenberg, og konkluderer:

- Arbeidsgivere må se seg om etter kvalifiserte kvinner og oppfordre dem til å søke. Da blir det resultater. Gårsdagens sak i Dagbladet: Nekter å kvotere kvinner

TAR FEIL: - Trygve Hegnar tar feil når han avviser å kvotere like godt eller bedre kvalifiserte kvinner til lederstillinger, mener Stoltenberg. Bildet er tatt i forbindelse med en Dagblad-innringing i 1997.