Jens sier ja til oppdrettsfrie laksefjorder

Den norske villaksen kan trolig se lysere på framtida. I dag vil nemlig statsminister Jens Stoltenberg og Ap-regjeringen fastslå prinsippet om oppdrettsfrie laksefjorder og fredede nasjonale laksevassdrag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette vil være en bærebjelke i forsøket på å berge de gjenlevende norske villaksstammene. De siste årene har det vært en dramatisk nedgang i laksestammene.

Oppdrettsfrie laksefjorder og fredede laksevassdrag er blant hovedpunktene i regjeringens tilleggsmelding til Bondevik-regjeringens miljømelding «Rikets miljøtilstand», som blir lagt fram i dag, etter det Dagbladet får opplyst fra kilder i Ap og i Miljøverndepartementet.

Dermed følger regjeringen opp Rieber-Mohn-utvalgets radikale lakseinnstilling.

Maktkamp

Foran dagens regjeringsavgjørelse har det foregått en beinhard tautrekking innad i regjeringen. Fiskeridepartementet, og særlig olje- og energiminister Olav Akselsen, har helt til det siste kjempet imot prinsippet om fredede vassdrag og oppdrettsfrie fjorder, men har måttet fire på kravene overfor Miljøverndepartementet og miljøvernminister Siri Bjerke.

Etter det Dagbladet får opplyst har statsministeren skåret igjennom i denne saken, i laksens favør.

Til Stortinget

Den forrige regjeringen unnlot å behandle prinsippet om oppdrettsfrie fjorder og nasjonale laksevassdrag, men besluttet i stedet å utrede saken videre. Dette utredningsarbeidet vil gå sin gang. Hvor omfattende vassdragsfredningene vil bli og hvor mange oppdrettsfrie fjorder regjeringen legger opp til, er derfor for tidlig å si.

- Uten prinsippet om oppdrettsfrie laksefjorder og nasjonale laksevassdrag er villaksmeldingen null verd, uttalte utvalgsleder, tidligere riksadvokat Georg Frederik Rieber-Mohn til Dagbladet da Bondevik regjeringen unnlot å ta stilling til spørsmålet i oktober i fjor. Nå er han desto mer fornøyd.

Ap-opposisjonen ledet av Jens Stoltenberg karakteriserte handlemåten til Bondevik-regjeringen som unnfallen. Stoltenberg stemplet samtidig sentrumsregjeringens miljøpolitikk som handlingslammet.

Milliardbeløp

Prinsippet om oppdrettsfrie fjorder har etter det Dagbladet får opplyst bred støtte langt inn i Høyre. I Frp teller man på knappene. Bare Sp ventes å være imot. Hvor omfattende fredningene vil bli, vil bli gjenstand for politisk behandling og tautrekkinger i Stortinget. Dersom Trondheimsfjorden, Sognefjorden og Tanafjorden gjøres oppdrettsfrie og laksevassdragene fredes for alle inngrep, vil redningsaksjonen for laksen koste milliardbeløp.