Jens vil styrke offentlig sektor

Statsminister Jens Stoltenberg vil styrke offentlig sektor for å sikre velferden i Norge.Ring Jens i dag klokken 15-16

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet :på nettet fulgte tiltredelses-erklæringen direkte fra Stortinget:

Stortingets visepresident Hans Røsjorde startet med å lese opp navnene på regjeringsmedlemmene som er gitt avskjed i nåde, og navnene på de nye regjeringsmedlemmene.

Alle de nye regjeringsmedlemmene var på plass i Stortingssalen. Kjell Magne Bondevik hadde funnet sin plass som Stortings-representant fra Møre og Romsdal.

Jens Stoltenberg tok plass på talerstolen klokken 10.15.

Stoltenberg inviterer til samarbeid med de øvrige partiene i Stortinget, og mener at budsjett-samarbeidet med sentrums-partiene er et godt økonomisk utgangspunkt for landet.

Den nye statsministeren snakker om Norge som mulighetenes samfunn, og mener at ny kunnskap, rent miljø og rettferdig fordeling er blant de store utfordringene for både Norge og resten av verden.

Stoltenberg sier at skal Norge lykkes må landet ha god økonomi. Med dette mener han blant annet arbeid til alle og rettferdig fordeling.

Norge skal ligge i forkant i utviklingen av elektronisk handel, og Stoltenberg vil ha bredbånd og nye kommunikasjonskanaler til alle i hele landet.

Regjeringen vil fremme forslag om å modernisere momssystemet slik at varer og tjenester i prinsippet behandles likt, og vil tette igjen skatte-smutthullene.

Stoltenberg sier at Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken. Regjeringen vil satse på fornybare energikilder og energiøkonomisering, og vil prudusere strøm av norsk gass, samtidig som enda mer miljøvennlige løsninger skal utvikles.

Regjeringen vil fornye og styrke den offentlige sektor i Norge, sier Stoltenberg, samtidig som han nevner både helsevesen og skoler.

Stoltenberg sier at Telenor trenger ny kapital og nye impulser, og at regjeringen vil forslå at Telenor blir et børsnotert selskap. Samtidig vil regjeringen også vurdere det statlige eierskapet i Statoil.

Regjeringen vil ta utgangspunkt i folkeavstemningen om EU fra 1994, men vil bygge videre på det europeiske samarbeidet fra i dag. Stoltenberg sier at nye demokratier vil søke medlemskap i EU, og at vi må være forberedt på at våre nordiske naboland tilslutter seg det økonomiske Euro-samarbeidet.

Regjeringen vil styrke det norske bistand-bidraget til fattige land. Stoltenberg kaller det en skam at halvparten av verdens befolkning lever i fattigdom.

Regjeringen Stoltenberg vil forebygge ensomhet, bekjempe mobbing og hjelpe dem med psykiske problemer. De vil arbeide for økt toleranse og respekt for de med en annerledes legning, kultur og tradisjon. Regjeringen vil ikke tolerere kriminalitet, narkotika og dem som sprer fremmedfrykt.

Stoltenberg avsluttet sin tiltredelseserklæring slik: - Regjeringen er folkets tjenere. Vi går til oppgaven med ydmykhet og optimisme. Norge er mulighetenes samfunn.

Klokken 10.30, etter et kvarter på talerstolen, avsluttet Stoltenberg. Debatten rundt tiltredelses-erklæringen starter i morgen.

Kommentarer fra sentrale politikere

Les hele tiltredelses-erklæringen