LIVE: Ventetiden er her – juryen har trukket seg tilbake, og nå skal Jensens skjebne avgjøres. Kjennelsen får du på Dagbladet TV. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer Vis mer Vis mer

- Jensen eller Cappelen snakker usant

Dette var dommerens beskjed til juryen før de trekker seg tilbake for å avgjøre Eirik Jensens skjebne.

Lagdommer Kristel Heyerdahl har brukt mye tid på rettsbelæringen i rettens potensielt siste dag.

Hun har selv poengtert at den er lengre enn det som er vanlig i lagmannsretten, og viser til den omfattende bevisvurderingen som har blitt lagt fram i den fem måneder lange ankesaken mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen.

Følg Dagbladets live-dekning av saken her.

Noe av det hun trakk fram som viktige bevis var den omfattende kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen. Det er lagt fram over 1500 kommunikasjonsenheter mellom de to. I tillegg har det vært forklaringer fra 120 vitner i denne omfattende rettssaken.

- Forklaringer er bevis, men noen sider kan være vanskelig å tillegge vekt. Cappelen ønsker strafferabatt, det kan gi han motiv for å forklare seg usant. Jensen risikerer lang fengselsstraff, noe som også kan være motiv. Men det at motivet er der, betyr ikke at man gjør det, sier Heyerdahl.

SE TV: I dag avgjøres Jensen-saken. Dommer Kristel Heyerdahl skal gi sinrettsbelæring, før juryen trekker seg tilbake. Foto: Lars Eivind Bones / Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet / Pool Vis mer Vis mer

- Noen lyver

Men Heyerdahl påpeker likevel:

- I denne saken vet vi at enten Jensen eller Cappelen snakker usant om det som er kjernen i saken, nemlig om Eirik Jensen har bidratt til narkotikainnførsel eller ikke.

Jensen har hele tiden nektet for å ha bidratt til Cappelens narkotikavirksomhet. Cappelen hevder imidlertid det motsatte.

Heyerdahl viser til at Cappelen har vist evne til å forklare seg usant når det gagner ham. Samtidig har også Jensen holdt tilbake opplysninger i avhør.

Heyerdahl redegjør for at vitner også kan ha motiv for å snakke usant, av forskjellige årsaker, men påpeker samtidig at det at man forklarer seg annerledes eller husker mer enn man har gjort tidligere ikke nødvendigvis betyr at man lyver.

- Det kan være hukommelsesfeil. De kan også komme på mer etter hvert. Men enkelte kan se seg tjent med å endre forklaring etter hvert, for eksempel etter kjennskap til bevis eller forklaringer. Det bør vurderes med et kritisk blikk om forklaringer oppleves som usammenhengende, sier Heyerdahl.

Forsvarerne har påpekt under hele ankesaken at Cappelen har motiv for å forklare seg usant på grunn av strafferabatt og at han har følt seg truet. Cappelens forsvarere har hele tiden motstridet dette.

- Det er lagretten som må ta stilling til gehalten i Cappelens forklaring, sier dommeren.

Objektive bevis

Dommeren oppfordrer derfor juryen til å starte bevisvurderingen i rådslagningen med de objektive bevisene som ikke kan påvirkes.

Blant annet et møte mellom Jensen og Cappelen september 2013 og 19. desember 2013, dagen da Cappelen ble pågrepet.

Hun brukte mye tid i rettsbelæringen på å gå gjennom hvordan loven vurderer tiltalepunktene, på medvirkning til hasjinnførsel og grov korrupsjon. Hun påpekte blant annet at det ikke er av betydning om hvorvidt Jensen faktisk hadde muligheten til å skjerme Cappelens virksomhet, det holder at det er bevist at han betrygget Cappelen.

Det betyr at Jensen kan bli dømt for å ha løyet til Cappelen.

- Har hjulpet hverandre

- Deres forhold strekker seg over 20 år, gjennom denne perioden har de hatt jevnlige møter og kontakt per telefon. Det er minst 100 til 120 møter. Begge er enige om at de har hatt et langvarig forhold og har kommet hverandre nær, sier Heyerdahl.

Hun sier det heller ikke er bestridt at Jensen har hjulpet Cappelen med hans rusproblemer.

- Spørsmålet dere må ta stilling til, er om Jensen også har hatt opplysninger om Cappelens innførsel av narkotika. Cappelen har vist at han har hatt kjennskap til norske og utenlandske narkotikanettverk. Han har hatt et slikt nettverk, dette har også vært synlig for Jensen. Han har også vært klar over Cappelens omfattende reisevirksomhet, dyre klokker og biler, sier hun til juryen.

Jensen selv har forklart at han visste at Cappelen drev med innførsler på nittitallet, men trodde han hadde sluttet i 1997.

Både Cappelen og Jensen er også enig om at Cappelen har fungert som informant uten at det har vært spesielle saker eller operasjoner. Lagdommer Heyerdahl slo imidlertid fast at Cappelen har vært informant for Jensen ved fire konkrete anledninger mellom 1993 og 2013.

Under utarbeiding av saken ga Jensen en navneliste over personer Cappelen kan ha gitt informasjon om. Dette er blir gitt som et hjelpedokument til juryen.

PROSESS: Selv om Jensen i dag blir kjent uskyldig av juryen, kan det bli en lang prosess før han er helt frikjent. Video: Nicolai Delebekk Vis mer

Siste dag

Hele rettsdagen i dag har gått til Kristel Heyerdahls rettsbelæring. Da denne er ferdig vil juryen trekke seg tilbake for å vurdere om Eirik Jensen er skyldig eller ikke.

DOMMER: Kristel Heyerdahl. Foto: Lars Eivind Bones
DOMMER: Kristel Heyerdahl. Foto: Lars Eivind Bones Vis mer

Jensen ble dømt til 21 år i fengsel i Oslo tingrett, og risikerer det samme nå. Dommen var knusende, og tingretten fant ikke Jensens forklaring troverdig.

Forsvarernes strategi om å tegne Gjermund Cappelen som en snurt informant som snakket inn politimannen for å beskytte seg selv og sørge for mest mulig straffereduksjon, fikk ikke gjenhør.

Det har vært viktig for Eirik Jensen at forsvarerne har kjempet hardere i denne runden. Han har gjentatte ganger uttalt at han kjemper sin livs kamp.

Kjennelsen fra juryen kan ta lang tid eller komme allerede i morgen.