ANKESAKEN: Reporter Trym Mogen har med seg NRKs krimkommentator Olav Rønneberg, som gir deg siste nytt i Eirik Jensen-saken. Reporter: Trym Mogen. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer

Jensen i vitneboksen etter 16 dagers taushet: - Det har vært en lidelse

Den første dagen under utspørringen av Eirik Jensen ble et maraton om hans politikarriere og de interne reglene han ikke fulgte.

Det var knyttet stor spenning til den første dagen av Spesialenhetens utspørring av den korrupsjons- og narkotikasiktede eks-politibetjenten Eirik Jensen (61).

Det har vært svært spesielle omstendigheter rundt utspørringen, som det er satt av hele tre uker til i Borgarting lagmannsrett.

Jensen hadde på forhånd gjort det klart at han ikke ville svare på noen spørsmål før han hadde hørt Cappelens forklaring, dermed har hasjbaronen sittet 16 dager i vitneboksen, mens Jensen har måttet høre på.

- Det har vært en lidelse for ham å høre på det han betrakter som bevisste løgner og ser fram til å komme med sine svar, sier Jensens forsvarer John Christian Elden til Dagbladet.

- Tok sjansen

Det kom ingen store bomber i rettssaken i går. Spesialenheten-sjef Jan-Egil Presthus hadde sin debut i gigantsaken, ettersom han har erstattet tingrettsaktor Kristine Schilling.

Presthus gikk systematisk gjennom Jensens langvarige politikarriere, spesielt hans rolle som sjef for Spesielle operasjoner (SO) i Oslo-politiet, der han blant annet hadde lederansvar, satt i en viktig posisjon og ble briefet om en rekke hendelser i politiet.

Spesialenheten mener Jensen aktivt har varslet Cappelen om politiets ressurssituasjon og konkrete operasjoner og dermed styrket hasjbaronens forsett i smugleroperasjoner.

Jensen brøt blant annet politiets egne informantinstrukser ved at han møtte Cappelen alene, hadde personlig og privat kontakt og at han ikke varslet sine nærmeste ledere. Samtidig hevder den tidligere politibetjenten at hasjbaronen bare var en kilde.

NY GIV: Etter å ha hørt på Gjermund Cappelen i 16 dager er det nå Eirik Jensen som skal svare på spørsmål i Borgarting lagmannsrett. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
NY GIV: Etter å ha hørt på Gjermund Cappelen i 16 dager er det nå Eirik Jensen som skal svare på spørsmål i Borgarting lagmannsrett. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

- Det er spesielt som leder i politiet. Hvorfor bryte instruksen? spurte Presthus.

- Det ble på 20 år ikke ført disiplinærsak på bakgrunn av brudd i instruksen. Så jeg tok vel sjansen da, så lenge det ga resultater, svarte Jensen, som var ivrig og ofte ga svar på spørsmål nærmest før de var ferdigstilt.

Vil ikke unnskylde seg

- Han er glad for å komme i gang og få gitt sin forklaring. Han svarer på spørsmål og har tenkt å fortsette med det. Han har opplevd at det er bra å komme i gang. Ikke bare høre på anklagene, men også forklare seg om hvorfor de er uriktige, sier forsvarer John Christian Elden.

Jensen tok opp den bitre konflikten han hadde med sin daværende sjef Einar Aas. Etter konflikten gikk Jensen over i rådgiverstillinger både for seksjon for organisert kriminalitet og for politimesterens stab. Likevel fortsatte han ifølge han selv å jobbe «med skoa på» og ha informantkontakt.

ANKESAKEN: Reporter Trym Mogen og kommentator Martine Aurdal gir deg siste nytt i Eirik Jensen-saken. Video: Nicolai Delebekk Vis mer

- Å holde på disse informantene er noe du har påtatt deg selv? spurte Presthus.

- Helt riktig, og det har vært meningsfylt. Jeg mener vi har fått bra betalt. Jeg har ingen intensjoner om å unnskylde meg. Det at enkelte instrukser brytes av meg, det må jeg bare stå for, svarte eks-overbetjenten.

- Et regelverk er ikke bedre enn praksisen. Jeg har valgt veier jeg nå må stå for, så får jeg heller ta den utfordringen. Jeg har vært åpen og sagt at det har jeg gjort, men jeg har gjort det med god intensjon, sier Jensen om bruddene på politiets egne instrukser.

- Er bedre forberedt

For Spesialenheten er det viktig å bevise for retten at det er usannsynlig at Jensen i jobben skulle ha en så nær kontakt med Gjermund Cappelen i 20 år.

- Vi mener det er sentralt for bevistemaet og tiltalen hva slags stillinger, ansvar og hvilket regelverk som gjaldt for de stillingene i og med at Jensens forklaring er at all kontakt med Cappelen er tjenestelig, sier Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe til Dagbladet.

Hun sier bevisgrunnlaget er relativt likt som i tingretten. Det er anslått at Spesialenheten vil spørre ut Jensen hele denne uka og deler av neste uke. I løpet av den tida vil han også bli konfrontert med tekstmeldinger og andre bevis som Oslo tingrett slo fast han ikke hadde noen god forklaring på da de dømte ham til 21 års fengsel i fjor høst.

- Jensen har nå gjort undersøkelser, lest dokumenter og føler seg bedre forberedt. Han svarer kort og konsist på spørsmålene han får, og det er det vi har bedt han om å gjøre. Han svarer på alle spørsmål så langt han kan. Det er oppdraget hans, sier John Christian Elden.