I RETTEN: Eirik Jensen snakket i dag ut om ankesaken mot ham og Gjermund Cappelen. Reporter: Trym Mogen. Video: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer

Eirik Jensen-saken

Jensen snakker ut: - Tør ikke tenke på at jeg går herfra som en fri mann

Eirik Jensen sier at livet er slutt dersom ankesaken mot ham ender som i tingretten.

Eirik Jensen ga i dag et av sine første intervjuer under ankesaken mot ham og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett.

Han har tidligere gitt ett intervju til Dagbladet, men kom plutselig med en spontan pressekonferanse på gangen i Oslo tinghus i dag.

- Er det mulig for deg å gå ut av denne rettssalen som en fri mann om en måned?

- Jeg tør ikke å tenke på det. Det har noe med mental forberedelse å gjøre. Her kan alt skje, og jeg tar en dag av gangen, sier Jensen til Dagbladet.

- Enten er livet slutt

- Hvordan har du det i dag?

- Jeg kjenner det. Det er en utfordring å leve med. Hvis det skjer det samme som i tingretten, så er livet slutt. Man kjenner det hver dag når man står opp. Man drømmer om det, og det er mye rart som foregår i hodet.

- Du tenker at livet er slutt?

- Det er jo som å ha ei bikkje i bur, og det blir jeg jo om det går som i tingretten.

- Er tanken på 21 år uutholdelig?

- Ja, selvfølgelig.

Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett i 2017.

Han sier videre at han ikke ville snakket med Gjermund Cappelen i dag.

- Jeg tror ikke vi har noe å snakke om. Jeg er blitt hans green card, og jeg så ikke den komme, sier han.

RIKSADVOKATEN: Flere nye og oppsiktsvekkende vitner er denne uka på plass for å vitne i rettssaken mot Eirik Jensen. Kommentator: Martine Aurdal. Reporter: Trym Mogen. Video: Bjørn Langsem Vis mer

- Én dag av gangen

Prosedyrene i Jensen-saken begynner i neste uke. Om drøye to uker skal lagdommer Kristel Heyerdahl holde sin rettsbelæring før en jury på ti trekker seg tilbake og avgjør skyldspørsmålet.

I RETTEN: Eirik Jensen snakket i dag ut om ankesaken mot ham og Gjermund Cappelen. Også riksadvokat Tor-Aksel Busch (t.v.) vitnet. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
I RETTEN: Eirik Jensen snakket i dag ut om ankesaken mot ham og Gjermund Cappelen. Også riksadvokat Tor-Aksel Busch (t.v.) vitnet. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer

- Her er det snakk om å holde guarden oppe og kjøre helt til mål. Jeg tar én dag av gangen, og det har vi måttet leve med de siste fem åra. Det er ikke noe annet alternativ.

- Hva tenker du om de to siste ukene?

- De blir tøffe. Det er nå det avgjøres. Jeg er like spent som dere på avslutningen. Jeg mener vi er godt forberedt og har samarbeidet bra. Jeg tror også vi har fått fram mange nye momenter. Slik jeg oppfatter det, er mye av tingrettens dom basert på ting vi har stilt spørsmål ved nå, sier Jensen, og peker spesielt på forsvarernes egne tidslinjer.

Riksadvokatens vitnemål

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vitnet i dag i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Det ble et spesielt vitnemål, all den tid riksadvokaten tok ut tiltale mot Jensen og er én av få som har inngående kjennskap til det hemmelige nasjonale prosjektet som Jensen var en del av i over tolv år.

Jensen og hans forsvarere konfronterte riksadvokaten med det de mener er flere svake punkter i etterforskningen og tiltalen mot den tidligere politimannen. Busch gjorde det klart at han står for tiltalen, og at den er tatt ut etter en grundig vurdering.

- Jeg hadde ikke forventet at han på noen måte skulle gå vekk fra sin tiltale her i retten. Det tror jeg er en utopisk tanke, men vi har påvist en rekke svakheter ved etterforskningen. Dommeren i denne saken har valgt å belære juryen om at dette ikke har noe med saken å gjøre, men for oss har det, sier Jensen.

- Funnet svakheter

Hans forsvarer John Christian Elden konfronterte riksadvokaten, til noe irritasjon fra sistnevnte, med flere instrukser, rutiner og historiske saker fra riksadvokaten.

- Jeg mener det er et godt verktøy for å måle etterforskningen. Vi mener vi har funnet svakheter som jeg håper juryen får med seg, sier Jensen selv.

Jensen og hans forsvarere har hele tida insinuert at Cappelen kan ha snakket inn den tidligere politimannen for å få mest mulig strafferabatt, og at han har tilpasset avhørene sine for å få minst mulig straff selv. Cappelen nekter for dette, og sier at det er han som forteller sannheten.

- Står i kruttrøyken

Cappelen stilte en rekke krav i de innledende avhørene med etterforskere fra Asker og Bærum - de såkalte Ila-samtalene. Elden konfronterte riksadvokaten med uttalelser fra avhørerne i seinere avhør, der han mener de har lovet mer enn det riksadvokaten fortalte i retten. Riksadvokaten var i retten klar på at han ga beskjed om at krav om amnesti skulle avvises.

- Jeg mener det er momenter i de Ila-samtalene som man ikke har trodd skulle komme fram, sier Jensen i dag.

Han beskriver den nåværende situasjonen slik:

- Jeg synes at den er slitsom. Den har krevd mye av meg, samboer og selvfølgelig advokatene. Det er et hav av dokumenter. Det å jobbe med å finne de små detaljene, er slitsomt. I tillegg står man i kruttrøyken i ukevis, og må svare på alt, som ikke har noe med saken å gjøre. Man har veldig fokus på instrukser. Det er et tiltalepunkt, men man har veldig mye fokus på det. Slik jeg tolker det, er vel dette en måte å få fram en karakter man ønsker å få fram for juryen, som ikke er positiv.

- Riksadvokaten har en del muligheter til å avskjære vanskelige spørsmål. De skal harmonere med tiltalen og andre ting i saken. Jeg kunne kanskje ønske meg at vi kunne gå mer i detalj og konfrontere ham med våre funn, men det er ikke hans mandat.

- Mer forberedt

Jensen og samboeren har selv sittet i et år og forberedt saken.

- Jeg synes vi har fått fram mange nye momenter denne gangen i forhold til i tingretten. Man har blitt mye mer forberedt og er blitt pisket mye mer på å leve. Jeg har jobbet mye med hodet. Det har jeg gjort sjøl, Ragna har støttet meg og jeg har fått noe legehjelp. Jeg føler sjøl at prestasjonen har vært mye bedre denne gangen.

- Er du bitter på riksadvokaten?

- Nei, jeg er ikke det. Det er nok et dilemma for alle parter. Det å sette strek over alt og henlegge hadde blitt ramaskrik. En objektiv etterforskning må man legge til grunn i en såpass alvorlig sak som dette. Det mener jeg at vi klarte å sende signaler om. Denne saken vil nok bli gjennomgått i mange år framover uansett. Den har nok potensial til å bli en læresak for etterforskere, fordi det er mange formelle ting som ikke er på plass, sier den tidligere politilederen.