- IKKE ENKELT: Eirik Jensen møtte pressen like etter sin appell til juryen. Her avslører han sine helgeplaner, og hva han tenker om prosedyrene. Video: Per Ervland Vis mer

Eirik Jensen

Jensens forsvarstale til juryen:
- Jeg blir mildest talt forbannet

Eirik Jensen sier han føler seg dolket i ryggen da han fikk siste ord for å overbevise juryen.

Eirik Jensen framførte i dag sin siste forsvarstale i Borgarting lagmannsrett, da han fikk mulighet til å komme med et sluttinnlegg etter prosedyrene i saken.

- Ærede lagrett. Dette har vært en lang reise for meg, sa Jensen.

- Jeg vil bare kommentere én ting. Det er det man kaller liv og lære. Jeg har gjort mye rart i min karriere. Ikke alt er like bra, men noe tar jeg med, uansett utfall av saken, som noe positivt, sa den tidligere politilederen som risikerer 21 års fengsel.

- Jeg har drevet med informantbehandling i 25 år. Veien kommer til mens man går, sa Jensen.

- Informantbehandling byr på mange utfordringer, og vi har stort sett hatt fokus på de negative og farlige momentene i denne saken. Jeg har sett mange av dem selv og helt klart gjort en del ting som kunne vært gjort annerledes. Hensikten har hele tida vært å bidra til at arbeidsformen blir anerkjent, og at man via resultater har oppnådd å få fokus på et behov politiet har for å vite i sanntid hva som foregår rund oss, sa Jensen fra vitneboksen.

- Forbannet

FRA RETTEN: Prosedyrene i Jensen-saken fortsetter. Senere i dag skal Eirik Jensen holde sitt sluttinnlegg. Det blir hans siste mulighet til å overbevise juryen i skyldspørsmålet. Video: Per Ervland / Dagbladet / Pool Vis mer

Jensen snakket videre om det han kaller «papirtigrene».

- De er mer opptatt av å finne begrunnelsen til at jeg ikke skal gjøre jobben som enhver politimann er forpliktet til å gjøre. Selv om jeg bytter telefonnummer, går opp i 8. etasje og bytter arbeidsplass, har jeg fortsatt mitt kontaktnett, sa han.

- Det underlige er at enkelte politiledere føler at det kontaktnettet jeg har blir en direkte trussel mot egen virksomhet. De har ikke den samme tilgangen på informasjon. De lever av informasjon som gir resultater. Mange av de unge har ikke hatt anledning til å drive med pionerarbeidet, sa han.

JENSEN: Prosedyrene i rettssaken mot Eirik Jensen har fortsatt i dag. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet / Pool Vis mer

- Jeg blir mildest talt forbannet når jeg nærmest blir stilt til veggs fordi jeg gjør jobben min. Jeg skaffer informasjon og blir oppringt og bedt om å gjøre det, spesielt ved akutthendelser, når det er alvorlige ting som skjer. Da ringer telefonen, fordi de vet jeg har kontakter. I neste øyeblikk, når jeg går opp noen etasjer, får jeg beskjed om å legge ned ni av mine beste informanter. Åtte-ni gjenginformanter er lagt ned fordi det er vedtatt at jeg skal legge ned informanter, sa Jensen.

- Min kamp

Den korrupsjons- og narkotikatiltalte tidligere politilederen henviste også til Karl Ove Knausgård og «Min Kamp»-bøkene.

AVSLUTTET SAKEN: Eirik Jensen leverte et sluttinnlegg etter prosedyrer, replikk og duplikk fra aktoratet og forsvarerne. Foto: Bjørn LangsemKlikk for å endre bildetekst
AVSLUTTET SAKEN: Eirik Jensen leverte et sluttinnlegg etter prosedyrer, replikk og duplikk fra aktoratet og forsvarerne. Foto: Bjørn LangsemKlikk for å endre bildetekst Vis mer

- Min kamp har pågått i fem år, den har pågått 24/7, hver dag og hver helg. Den har gitt meg info om kriminalitet, hvem som utfører den, nettverk og personer, sa han.

Han sa også at han fikk beskjed av Cappelens far om å ta vare på ham.

- Cappelen er kynisk, beregnende og en intelligent person. Som informant og kilde er dette utrolig bra egenskaper. Som menneske kan det gi trøbbel, spesielt når det uforutsette slår til. Denne saken er en uforutsett hendelse.

- Fantastisk kraft

Han betegnet Cappelen som en kynisk, beregnende og en intelligent person, og omtalte dette som gode egenskaper som informant og kilde.

FRA RETTEN: Prosedyrene i Jensen-saken fortsetter. I dag er Eirik Jensens forsvarers siste mulighet til å overbevise juryen i skyldspørsmålet. Video: Per Ervland / Dagbladet / Pool Vis mer

- Som menneske kan det gi trøbbel, spesielt når det uforutsette slår til. Denne saken er en uforutsett hendelse. Det som er tungt for meg, det er at jeg har hjulpet, støttet og vist tillit. Alt dette har fått et negativt fortegn i denne saken, sier han.

- Dette har jeg ikke sagt før, men det at jeg til de grader føler meg dolket i ryggen, det er en tung følelse, sier den tidligere politimannen.

Han mener det er satt ut rykter og påstander som det er utrolig vanskelig å imøtegå.

- Man kan si det slik at all tillit, hjelp og støtte slår tilbake med en fantastisk kraft, sa han, før han framførte det han kalte en avsluttende replikk:

- Det har vært mange vitner i saken her. Ledere, tidligere kolleger som har prøvd å beskrive sin oppfatning og sin virkelighet, men jeg håper at retten har forstått hvor mye denne politijobben har gjort for meg. Derfor håper jeg av hele mitt hjerte at dere forstå at jeg ikke ville ha satt hele min karriere, mitt ettermæle og faktisk mitt liv på spill for det denne saken egentlig dreier seg om. Det dreier seg om småpenger, hvis man skal veie det opp imot det jeg har beskrevet over.

FRA RETTEN: Prosedyrene i Jensen-saken fortsetter på sin tredje dag. Dagbladets Martine Aurdal og Trym Mogen oppsummerer den detaljrike prosedyren til Jensens forsvarere. Video: Per Ervland / Dagbladet Vis mer

- Jeg har følt at jeg har gjort en jobb, og alt det som har vært innsatsen har vært et forsøk på å bidra til å gjøre andre i stand til å løse det samfunnsoppdraget vi har.

Så avsluttet han med å si at han har hjulpet kriminelle på det menneskelige nivå, også Cappelen.

- Men prisen kan bli høy. Jeg håper man nå bruker tida på å gå gjennom det som er framlagt og vurderer, så får retten ta den beslutningen man mener er riktig. Takk for oppmerksomheten, sa han.

Replikk og duplikk

Jensens sluttinnlegg kom etter en såkalt replikk fra Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe (deres svar på forsvarets prosedyre) og den såkalte duplikken fra Jensens forsvarere (deres svar på replikken).

PREGET: En preget Eirik Jensen forlot tinghuset i Oslo etter siste dag med prosedyrer i ankesaken mot ham. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
PREGET: En preget Eirik Jensen forlot tinghuset i Oslo etter siste dag med prosedyrer i ankesaken mot ham. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Vis mer

- Advokat Elden har nærmest fått det til å virke som om Jensen er tiltalt for å ha hatt kontakt med Cappelen. Katralen har fått det til å høres ut som han må være i kontakt i tidsrommet hasjen kommer inn. Det stemmer ikke, sa Kleppe i sin replikk.

- Det er for eksempel ikke medvirkning at Jensen sier til Cappelen i 2012 at han vil gi seg, men det er et godt bevis for at han har en medvirkning, sa hun.

Medvirkning?

Kleppe avviste også at det er blitt nektet innsyn i dokumenter fra Spesialenhetens side.

- Som jeg har påpekt tidligere, Spesialenheten har ikke nektet innsyn. Dette dreier seg om anmodning fra forsvarerne. Det er ikke slik at Spesialenheten har hatt tilgang til dette og nektet innsyn, sa hun.

Kleppe sa også at hun ikke var enig med forsvarer Eldens vurdering av medvirkning.

- Det er medvirkning når Jensen sender beroligende meldinger til Cappelen i en periode da det skal komme hasj, sa hun.

Hun tok også opp det nasjonale prosjektet, som er forbundet med stort hemmelighold. Bare et fåtall personer visse om prosjektets innhold, og Kleppe påpeker at politifolkene som skulle vite om dette, visste om det.

- Men han fortalte ikke noe om Cappelen, som ifølge han har gitt ham informasjon, sa Kleppe.

Hun viste til e-poster mellom Jensen og flere i politiet der det diskuteres om Jensen skal holde på med informanter videre.

- Disse e-postene må ses i sammenheng med forklaringene fra Jensen og andre politifolk. Dette handler ikke om det hemmelige prosjektet. Jensen vet selv hva det handler om, sa Spesialenheten-aktoren.

Hun poengterte også Jensens endrede forklaringer knyttet til meldingen «Hei. av 100 påmeldte møtte bare 90 …» som ble sendt fra Jensen til Cappelen sju ganger i løpet av 9. desember 2009, i forskjellige varianter.

- Der har Eirik Jensen gitt oss to ulike forklaringer, og i går fikk dere en tredje fra (forsvarer) Katralen, sa Kleppe.

- Jensen sa at det var snakk om å gi Cappelen et hakk i skjefte, og at informasjonen han ga hadde ført til noe. Jensen sa i tingretten at det var dato for et beslag. Vi fant ikke opplysninger som kunne underbygge den. Jensen sa at han bare husket datoen 26. oktober. Under advokat Katralens utspørring i lagmannsretten hadde hun googlet seg fram til en artikkel hos NRK Vestfold 10. september 2009. Jensen sa han hadde sendt melding til politidistriktet om denne saken. Katralen sa det var en sak Eirik Jensen og Cappelen hadde snakket om, og ikke jobbet med. Eirik Jensen har aldri snakket om denne saken i avhør, sa Kleppe.

Hjelp

Aktoren listet også opp flere tilfeller der Jensen hadde hjulpet Cappelen, blant annet da han skrev et brev der han støttet soningsutsettelse for Cappelen. Hun var også kritisk til at han i 2009 tok imot Tag Heuer-klokka, selv om han hadde vært under etterforskning av Spesialenheten to ganger. Hun mener han dermed burde ha kjent til risikoen ved å drive informantarbeid.

- Dere kan ikke ha en stereotyp framstilling. Ser han skyldig ut? Dere kan heller ikke tenke: «en politimann kan ikke gjøre slik?». Han kan være så hyggelig og tillitvekkende som bare det, men han skal måles mot bevisene, sa Kleppe til juryen.

Forsvarer-svar

Forsvarer Sidsel Katralen var den første fra forsvarerteamet som tok ordet i deres duplikk, og tok blant annet opp aktoratets argumentasjon knyttet til endringer i Jensens forklaring.

Medforsvarer Thomas Randby tok også ordet, og kommenterte blant annet noen av særvilkårene Cappelen har hatt i sin varetektsperiode.

- Poenget er å vise fram hvilke helt spesielle vilkår Cappelen har hatt i varetekt, nemlig at han fritt har kunnet bruke telefon og snakke ukontrollert med hvem han vil utenfor fengselet gjennom alle disse framstillingene, sa advokat Randby.

- En ting er framstilling hos advokaten, men vi har også framstillinger hjem og hos politiet. Hva er disse framstillingene hos politiet? Hvem snakket han med der, og hvorfor? Det skaper for oss en usikkerhet om plattformen rundt Cappelens forklaring, sa han.

Angrep troverdigheten igjen

John Christian Elden avsluttet duplikken. Han problematiserte også Cappelens forklaringer og etterforskningen av sakene mot Jensen og Cappelen.

- Det er et problem med troverdigheten av påstandene som er framsatt, sa Elden.

Han viste nå til Cappelens forklaringer om at han skal ha kjent til fire mulige drap.

- Når Spesialenheten sier at dere ikke har greid å ta Cappelen i løgner, er det fordi de ikke ønsker å undersøke det. De vil ikke vite svaret. Dette har ikke betydning for saken, og de sier at de ikke vil hente det ut. Det kaller ikke jeg å sjekke ut, men å holde tilbake opplysninger. Forklaringen til Cappelen skal ikke sjekkes ut. Troverdigheten hans skal ikke prøves. Det er det vi reagerer på, sa Elden.

Elden avsluttet med å snakke direkte til juryen:

- Jeg skal stille dere et hypotetisk spørsmål. Hva hvis Jensen blir domfelt nå, så kommer Cappelen om en stund med en ny historie om at anklagene mot Jensen ble oppkonstruert, som vi hevder i denne sammenhengen.

- Hvor står vi da? Hvis det er slik at man ikke kan bygge på hans forklaring, og den ikke er noe avgjørende bevis. Han kan være i full stand til å snu den. Hvis man tenker at det ikke spiller noen rolle hva Cappelen sier, fordi bevisene står så sterkt, da har man kanskje noe å bygge på, sa Elden.

Han viser til rettspraksis fra USA der bruk av informanter skal ha ført til flere domfellelser av uskyldige.