Jernbaneberket godtar boten

Jernbaneverket har besluttet å betale boten på 10 millioner kroner som Riksadvokaten har utferdiget etter Åsta-ulykken 4. januar 2000.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Informasjonsdirektør Svein Horrisland sier til NTB at Jernbaneverket kommer til å betale så snart det offisielle kravet foreligger.

Grunnlaget for Riksadvokatens avgjørelse er overtredelse av forskrifter i jernbaneloven om tillatelse til å drive jernbanevirksomhet, og punkter i straffelovens paragraf 48, for «som ansvarlig for jernbanevirksomhet uaktsomt ikke å ha drevet sin virksomhet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.»

Riksadvokaten, som kom med sin beslutning 30. mars, peker på at Jernbaneverkets fremføring av to tog på Rørosbanen på ulykkesdatoen ikke var tilstrekkelig sikker, særlig på bakgrunn av den samlete virkning av en rekke forhold.

Videre er Riksadvokaten kommet til at Jernbaneverkets forhold ikke faller inn under straffelovens paragraf 151 som rammer den som uaktsomt har «voldt....jernbaneulykke». Verken undersøkelseskommisjonen eller politiet har med sikkerhet kunnet fastslå den direkte årsaken til ulykken. Riksadvokaten har ikke funnet grunn til å reagere strafferettslig mot enkeltpersoner.

(NTB)