Jernbanestreik i halve Europa

Brussel (NTB): Jernbanearbeidere i seks europeiske land la mandag ned arbeidet i protest mot EUs planer om en liberalisering av godstrafikken i Europa.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Frankrike, Belgia, Spania og Hellas gikk jernbanearbeiderne til en 24 timers aksjon fra søndag kveld, med store konsekvenser for folk som skulle på jobben mandag. I Portugal og Luxembourg begrenset togpersonellet streiken til to timer. I de andre europeiske landene protesterte jernbanearbeiderne verbalt mot EUs liberaliseringsplaner, men avsto fra å ta i bruk streikevåpenet.

Franskmennene ble hardest rammet av streiken, med i gjennomsnitt to av tre fjerntog innstilt, mens 75 prosent av lokaltogene sto stille. Hurtigtogforbindelsen til Brussel og Tyskland var innstilt, mens Eurostar-toget mellom Paris og London gikk som normalt.

Konkurranse

Jernbanearbeiderne protesterer mot EU-kommisjonens planer om en gradvis åpning av godstrafikkmarkedet for utenlandsk og privat konkurranse. Transportkommissær Neil Kinnock vil i løpet av ti år åpne 25 prosent av det strengt regulerte jernbanemarkedet.

I et åpent brev til de streikende jernbanearbeiderne sier Kinnock at det slett ikke er større konkurranse som truer arbeidsplassene.

- Mellom 1970 og 1996 sank andelen godstrafikk med tog fra 32 til 14 prosent, og de siste 15 årene er 500.000 arbeidsplasser gått tapt i jernbanesektoren. Det er mangelen på en klar strategi som har ført til dette, skriver Kinnock.

I den samme perioden steg lastebilenes andel av godsfrakt fra 54 til over 70 prosent, og økende godstrafikk på veiene skaper store miljøproblemer i mange europeiske land.