-Jody er sterk og sta

- Jody Williams er sterk og sta, men hun lytter også til andre. Hun er verken arrogant eller autoritær. Jeg håper at hun fortsetter som leder for den internasjonale minekampanjen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er generalsekretær Halle Jørn Hanssen i Norsk Folkehjelp som sier dette til Dagbladet. Han tar dermed til motmæle mot den kritikken som de siste dagene er rettet mot Jody Williams.

I USA har andre organisasjoner, som også støtter minekampanjen, kritisert Jody Williams for hennes lederstil, hennes påkledning og hennes sterke språkbruk i kritikken av president Bill Clinton og hans syn på landminene.

Svært dyktig

- Jody Williams er ingen helgen, men hun er en svært dyktig leder. Faktum er at minekampanjen aldri hadde nådd de resultatene vi har i dag uten hennes medvirkning. Hun har helt unike egenskaper som formidler. Det er Jody Williams som gang etter gang har tatt på seg å formidle de ordene og den visjonen som var nødvendig for at vi alle skulle komme videre i arbeidet mot landminene, sier Halle Jørn Hanssen.

Andre norske representanter i minekampanjen, som også kjenner Jody Williams godt, sier det samme om henne. Det er hun som har hovedæren for det minekampanjen har oppnådd. Det er Jody Williams som er motoren i arbeidet mot landminene, hevdes det overfor Dagbladet.

Minekampanjen bidro sterkt til at 122 land nylig undertegnet den nye minekonvensjonen i Ottawa. Avtalen, som ble forhandlet fram her i Oslo, forbyr både produksjon, bruk og lagring av landminer.

- Mer demokrati

Minekampanjens oppgave framover er å presse på for at flere land, som USA, Russland og Kina, også undertegner avtalen, og at de landene som allerede har undertegnet også ratifiserer avtalen slik at den kan tre i kraft. Men denne avtalen, og ikke minst tildelingen av Nobels fredspris til kampanjen og Jody Williams, har reist spørsmålet om minekampanjen nå må omorganiseres.

- Vi mener at tida er moden for å organisere arbeidet på en ny måte. Minekampanjen er et nettverk som består av over tusen ulike organisasjoner spredt verden over. Det viktige nå er å finne en modell som både er demokratisk og representativ. Nå preges kampanjen av både tilfeldigheter og improvisasjon. Men uansett hva vi diskuterer oss fram til, så bør Jody Williams også lede kampanjen i framtida, sier Halle Jørn Hanssen.

Skjebnemøte

Minekampanjen ledes daglig av et råd med 11 medlemmer. Men de viktigste beslutningene tas av et utvidet råd med om lag 20 medlemmer. I slutten av februar møtes minekampanjens ledere i Frankfurt, og da er det nettopp omorganisering av kampanjen som står øverst på dagsordenen. Kampanjen vil bli omorganisert, men etter det Dagbladet erfarer, er det svært ulike oppfatninger om hvordan dette best kan gjøres.