Birgitte Tengs-saken

Johny Vassbakk frikjennes

53-åringen frifinnes for drapet i 1995. Kronbeviset plukket i fillebiter av dommerne. Birgitte Tengs' far sier beskjeden var vanskelig å få.

FRIKJENT: Johny Vassbakk er en fri mann etter over to år i varetekt. Foto: Privat
FRIKJENT: Johny Vassbakk er en fri mann etter over to år i varetekt. Foto: Privat Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

STAVANGER (Dagbladet): Johny Vassbakk frifinnes for drapet på Birgitte Tengs. 53-åringen frifinnes også for oppreisningskravet fra Tengs-foreldrene.

Dagbladet kunne melde om frifinnelsen en knapp halvtime før den ble lest opp i rettssal 1 i Stavanger tinghus. 53-åringen fulgte domsavsigelsen fra et avlukke bak tiltalebenken.

Da slutningen endelig var klar, kom han ut til forsvarerne sine. Der brast han i gråt og måtte føres ut av rettssalen. Han løslates nå etter to år i varetekt og er en fri mann.

- Det er veldig følelsesladd. Mye følelser. Han gråt. Det er vanskelig å ta innover seg. Han har sittet i varetekt i over to år. Så forstår vi etter hvert under opplesingen hvilken vei det går. Så det er mye følelser, sier forsvarer Stian Kristensen.

Kristensen er tydelig på at Vassbakk har hatt denne saken hengende over seg i over to år, og at livet hans er brettet ut.

- Så det er noen utfordringer der. Men i dag skal han få kjenne på glede, så må vi ordne det praktiske etter hvert.

Han påpeker:

- Jeg registrerer at domstolen er enige med oss i omtrent alt. De har hørt på våre innvendinger på bevisbildet som har vært og tolker det som oss.

Lagmannsretten delte seg i spørsmålet om skyld. To meddommere utgjør mindretallet mot de to lagdommerne og tre meddommere.

- Vanskelig

Birgittes far, Torger Tengs, fulgte domsavsigelsen sammen med sine bistandsadvokater, Erik Lea og John Christian Elden. Torger noterte underveis og forlot rettssalen kort tid etter at frifinnelsen var et faktum.

- VANSKELIG: Heller ikke i dag fikk Torger Tengs svar på hvem som drepte dattera hans. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
- VANSKELIG: Heller ikke i dag fikk Torger Tengs svar på hvem som drepte dattera hans. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

- Det var en vanskelig beskjed å få i og med at saken fortsatt er uavklart. De hadde håpet på en oppklaring. De har nå fått en avklaring på at det ikke er Vassbakk, men ikke noen avklaring på hvem det er, sier Elden til Dagbladet.

Han noterer seg den krasse kritikken som retten retter mot påtalemyndigheten.

- De har nok gått i en bekreftelsesfelle her. Det bør man se på i ettertid.

Nå skal advokaten ha en grundig prat med foreldrene. Elden understreker at de nå må få tenkt seg om.

- De forutsetter at politiet fortsetter å jobbe med saken, sier han og er tydelig på at de ikke frykter noen henleggelse av drapssaken som følge av frifinnelsen.

I RETTEN: Faren, Torger Tengs, her sammen med bistandsadvokatene John Christian Elden og Erik Lea. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
I RETTEN: Faren, Torger Tengs, her sammen med bistandsadvokatene John Christian Elden og Erik Lea. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Svarer på kritikken

Dommen går langt i å kritisere påtalemyndigheten.

- Etter rettens syn gikk påtalemyndigheten i bekreftelsesfella. Alt som ikke passet ble definert vekk, leste lagdommer Jarle Golten Smørdal fra dommen, som også kalte deler av bevisførselen for «spekulasjoner».

- Vi konstaterer at retten har en annen vurdering enn påtalemyndigheten om bevisene i saken, sier statsadvokat og aktor Thale Thomseth.

SVARER: Statsadvokat Thale Thomseth svarer på kritikken i dommen. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
SVARER: Statsadvokat Thale Thomseth svarer på kritikken i dommen. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Hun kjenner seg ikke igjen i kritikken om at de har gått i ei bekreftelsesfelle. Hun sier at de nå skal gå nøye gjennom dommen og vurdere hvilke skritt som er naturlig å ta videre. Thomseth understreker at de har brukt mye tid på å sjekke ut andre alternative gjerningspersoner.

- Vi har brukt mye tid på å lete etter mulige feilkilder når det gjelder kontaminering og oversmitte. Lagmannsretten er uenige i det, så kanskje kom ikke det godt nok fram under retteføringen, sier hun og peker på dommen fra tingretten, som domfelte Vassbakk.

Påtalemyndigheten vurderer nå en mulig anke. Det er bare mulig å anke til Høyestrett på spørsmål om saksbehandlingsfeil og lovanvendelse.

Avviser påstand om DNA

Opplesingen av dommen foregikk uten at Vassbakk var til stede på tiltalebenken. Vassbakk satt i døråpningen sammen med arrestforvarer.

Han har siden han ble pågrepet 1. september 2021 nektet for å ha noe med drapet på 17 år gamle Tengs å gjøre.

Et DNA-funn fra Vassbakk på Tengs' strømpebukse har vært selve kronbeviset i forbindelse med rettssaken. Påtalemyndigheten mener at Vassbakks DNA er avsatt under drapet på Birgitte Tengs.

- Påtalemyndigheten har anført at DNA-funnet stammer fra blod på hendene til tiltalte som har tatt på strømpebuksa. At DNA kan ha blitt satt av på denne måten, betyr ikke at det er bevist, leser Smørdal fra dommen, og fortsetter med å plukke DNA-beviset fra hverandre.

STAVANGER: Nye undersøkelser av strømpebuksa til Birgitte Tengs førte til funn av DNA fra minst to andre menn enn Johny Vassbakk. En av dem var en venn av Birgitte. Vis mer

Ble dømt i tingretten

Forsvarerne har både i tingretten og lagmannsretten avvist at DNA-beviset er nok til å dømme Vassbakk. De mener dette ikke kan bevises, og at DNA-funnet like godt kan stamme fra for eksempel oversmitte, altså at Tengs fikk Vassbakks DNA på seg ved at de to har tatt på samme dørhåndtak eller liknende, og viser til det de sakkyndige sier om at kontekst er nøkkelen for å forstå et DNA-bevis.

I tingretten ble 53-åringen enstemmig dømt til 17 års fengsel. Dommen var knusende og fastlso at Vassbakks DNA ble avsatt på Birgitte Tengs' strømpebukse under drapshandlingen i 1995. Lagmannsretten har i sin vurdering derimot plukket DNA-beviset fra hverandre.

De peker også på at det er gjort DNA-funn og hårfunn fra flere ukjente personer, og at dette skal tale for Vassbakks gunst.

- At gjerningsperson har avsatt DNA-funnet omtalt som A-12-f med en blodig finger under drapet, er spekulasjon. Påtalemyndigheten og retten kan ikke legge til grunn som bevis det som er spekulasjoner som er til ugunst for tiltalte. Etter rettens syn gikk påtale i bekreftelsesfella, sier lagdommer Smørdal.

Som Dagbladet skrev mandag kveld, er det allerede klart at dersom Vassbakk frifinnes så vil det komme omfattende erstatningskrav.

- Overrasket

- Jeg er absolutt overrasket og så ikke den komme, sier forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr til Dagbladet.

Han har både skrevet bok og produsert TV-serie om drapet på Tengs. Han har også uttrykt tydelig at han mener Vassbakks modus og funnene i saken peker mot 53-åringen som riktig gjerningsmann.

- Når de ikke vurderer DNA-beviset som fellende, skal han frifinnes.
Da skal ikke hans modus heller telle inn. Jeg tenker mitt om de tidligere overfallene, men det er vanskelig å dømme på bare det uten DNA.

Han tror det er vanskelig å peke på noen andre konkrete gjerningspersoner i DNA-funnene på strømpebuksa. Det er funnet DNA fra minst tre menn i tillegg til Vassbakk.

- Hvis ikke DNA-funnene man har fra Vassbakk er nok, er det vanskelig å se at de har noe mer på noen andre. Det er en så gammel sak. Vitnemål kan man ikke legge spesielt vekt på.