KALDT REGNESTYKKE: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener statsminister Erna Solberg har lagt fram et «kaldt regnestykke» om at folk må jobbe mer, samtidig som de som har mest, har fått milliarder i skattekutt. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
KALDT REGNESTYKKE: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener statsminister Erna Solberg har lagt fram et «kaldt regnestykke» om at folk må jobbe mer, samtidig som de som har mest, har fått milliarder i skattekutt. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Erna og Jonas i duell om norsk økonomi og velferd

Jonas: - Erna legger fram et kaldt regnestykke

- Ap er tomme for politikk og prøver å score billige poenger, svarer Erna Solberg.

ARENDAL (Dagbladet): Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen setter en av norsk næringslivs suksessfaktorer - tillit - i spill.

Han registrer at statsminister Erna Solberg snakker om betydningen av tillit som en viktig kvalitet i den norske modellen.

- Setter trygghet i spill

- Men det er ikke nok å snakke om det hvis du ikke gjør det ganske harde arbeidet for å ivareta forutsetningene for tillit. Hvis du innfører mer midlertidighet, mer innleie, mer usikkerhet i arbeidslivet, skjer det noe med den omstillingsenergien Norge har, nemlig trygghet, sier Støre til Dagbladet.

- Når regjeringen inn innfører generell adgang til midlertidige ansettelser, er slappe i kampen mot innleie, og ikke sikrer pensjon fra første krone for alle, og når de i regjeringserklæringen snakker om det uorganiserte arbeidslivet som en ressurs, så gjør de det motsatte av å bygge tillit og trygghet, sier Støre til Dagbladet.

Statsminister Erna Solberg slår knallhardt tilbake:

- Jonas må være ærlig. Mitt mål er at vi fortsatt skal ha 37 1/2-timers uke. Regnestykket jeg viste, er en illustrasjon på arbeidskraftbehovet vårt - hvis vi ikke lykkes med å få flere inn i arbeidslivet. Regnestykker er ikke varme eller kalde. Men grunnlag for beslutninger, sier Solberg til Dagbladet.

- De siste åra har vi lykkes med å få ned ledigheten etter oljeprissjokket. Nå skal vi gå løs på den oppgaven som Arbeiderpartiet aldri klarte da de satt i regjering. Nemlig å få flere utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Det er nettopp derfor inkluderingsdugnaden er et av våre hovedprosjekter, sier Solberg, og fortsetter:

- Jeg hadde egentlig forventet at Jonas Gahr Støre tok denne problemstillingen på alvorlig, i stedet for å forsøke å score billige poenger. Hans svar viser at Arbeiderpartiet er tom for politikk når det gjelder de store utfordringene som Norge står foran.

Hun etterlyser Støres svar på hva vi skal leve av i framtida.

- Det er dessverre en stor forskjell på Høyre og Ap: Vi er grunnleggende opptatt av rammevilkårene for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, fordi vi skal sørge for at det faktisk skapes nye trygge arbeidsplasser. Derfor har vi gjennomført skattelette for 24 milliarder kroner og senket bedriftsbeskatningen, sier Solberg.

Må jobbe mer

Solberg sa i en innledning her i Arendal mandag at dersom sysselsettingsandelen forblir på dagens nivå og man ikke får flere i jobb, må de som jobber, øke arbeidsuka til 43 timer hvis man skal unngå kutt i velferden.

- Er du enig med Solberg i at vi alle må jobbe mer for å bære velferden?

- Erna legger fram et ganske kaldt regnestykke. Bare det å legge fram det når du gir 25 milliarder i skattekutt til de som har mest, er provoserende for vanlige arbeidsfolk. Ambisjonen må være at ikke færre må jobbe mer, men at flere må jobbe normalt. Da kan vi forsvare velferden, og sørge for at folk har jobb, sier Støre.

Fleksibel arbeidstid

Solberg sa mandag at 6-timersdagen betyr nedbygging av velferd. I deler av fagbevegelsen og Ap står kravet om 6-timersdagen eller andre arbeidstidsforkortelser sterkt. SV, Rødt og MDG går inn for 6-timersdagen.

- Ap har ikke vært for generell 6-timersdag, og jeg er ikke for det. Men sier at når man går rundt i det norske arbeidslivet, ser på ulike jobber som gjøres, - og vi ønsker at folk skal stå lenger i - så er det noen sektorer hvor man kan åpne for at noen kan jobbe mindre for at andre kan jobbe lenger. Hvis folk er utslitte når de når de er 40- 50 år, mens de kunne stått lenger om de hadde hatt en fleksibel arbeidstid, er det noe vi må ta høyde for, sier Støre.

I dag møttes statsministeren og Ap-leder Jonas Gahr Støre til en samtale om framtida for norsk økonomi og velferd, basert på NHOs perspektivmelding.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum, som presenterte NHOs perspektivmelding i formiddag, la ikke skjul på sin bekymring for økt proteksjonisme og handelskrig for en åpen, liten økonomi som den norske.

Trump skremmer

- Det er lov å skjelve litt i buksene over USAs president Donald Trumps handelskrig, sier Dørum til NTB. NHO-rapporten konkluderer med at tendenser til økende proteksjonisme og mulig revers på globaliseringen er dypt bekymringsfullt for Norges åpne økonom.

- Når det landet som vi trodde var selve bærebjelken i det internasjonale handelssystemet, velger en mann som lover å gjenreise den amerikanske industriarbeideren, bygge mur mot Mexico, innføre straffetoll og skrote handelsavtaler - ja, da er det lov å være dypt bekymret. Den pågående opptrappingen av handelskrigen viser at denne frykten dessverre ikke var ubegrunnet, sier Dørum.

Både Solberg og Støre deler bekymringen.

- En verdenshandel der landene vender seg mot hverandre, der et land baserer egen framgang på at andre skal tape, det er en farlig verden for Norge som jeg tror er det mest utadvendte landet i verden med den åpneste og mest digitaliserte økonomien. Vi er helt avhengige av å få solgt både varer, tjenester og energi til utlandet, sier Støre, og fortsetter:

- Så den verdensorden vi har vært med på å bygge opp, med handel basert på regler som sørger for at små land er beskyttet, at ikke bare er kjøttvekta som gjelder, den er Norge veldig avhengig av.

Skattekamp mot Google og Facebook

Han og Solberg er også enige om at internasjonal innsats må til for å tvinge de store internasjonale selskapene Google, Facebook og andre til å betale skatt.

- Jeg har sagt rett ut til Facebooks ledelse at deres engasjement for bærekraftsmålene er fint, men de får ikke noen troverdighet før de begynner å betale skatt. De brenner seg ekstremt som den progressive aktøren de ønsker å være i det internasjonale samfunnet, men hvis du ikke betaler skatt og bidrar, så har du et stykke å få før du kan si at du er et progressivt selskap, sa Solberg.

Miljøpartiet De Grønne har foreslått å utrede en egen norsk skatt for selskaper som Facebook og Google i den hensikt å tvinge teknologigigantene til å legge igjen mer av overskuddet her til lands.

Støre slo fast at dagens system - der globale selskaper flytter overskudd og dermed unngår å betale skatt i de landene de tjener pengene - ikke kan fortsette.

- Spørsmålet er hvor og når bruddet kommer, og hvor grisete blir det. Men dette er ikke bærekraftig, fordi det undergraver hele ideen med velferdsstaten der man betaler inn til fellesskapet, sa Støre i samtalen på NHO-konferansen.

Underminerer velferdsstaten

Overfor Dagbladet utdyper han:

- Først og fremst må Norge gå i nært kompaniskap med andre land som er opptatt av den problemstillingen. Utviklingen i dag, hvor disse selskapene totalt unndrar seg beskatning, kan ikke fortsette.

Det kommer til en veistopp der. Spørsmålet blir hvordan den skal komme. Slik det er nå, er det ikke bærekraftig. for det underminerer muligheten til å finansiere en velferdsstat. Det beste ville være at landene klarer å bli enige om regler som beskatter verdiskapning der den skjer.

Og jeg tror at det vil være en fellesinteresse blant små og store land for å få til det, I vår regjeringstid ble det lagt et løp for det i kampen mot skatteparadiser. Det er en del av skatteforliket i Stortinget. Så her må regjeringen og opposisjonen jobbe tett sammen, sier Støre.

Han mener det også er et nasjonalt handlingsrom.

- Det er i våre land de globale selskapene henter de store fortjenestene. Det betyr at vi sitter på makt. Den må vi ta i bruk, sier Støre.