UT MOT ERNA: Ap-leder Jonas Gahr Støre har liten sans for statsminister Erna Solbergs innspill til ny abortdebatt. Han gjør det klart at Ap står fast på dagens abortlov. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
UT MOT ERNA: Ap-leder Jonas Gahr Støre har liten sans for statsminister Erna Solbergs innspill til ny abortdebatt. Han gjør det klart at Ap står fast på dagens abortlov. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Jonas Gahr Støre hardt ut mot Erna Solberg:

Jonas: - Ernas abortutspill er et forsøk på å påvirke KrFs valg

Jonas Gahr Støre mener statsministerens med sitt "private abortutspill" driver en anbudskonkurranse om abortloven.

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk hardt ut mot statsminister Erna Solbergs måte å starte en ny abortdebatt på da han talte til AUFs landsmøte i dag.

Han mener Erna Solberg burde holdt seg unna prosessen i KrF, og ikke minst å sette i gang en debatt om abort som ikke er troverdig. Ap-lederen mener statsministeren og Høyre-lederen bidrar til støy og uro rundt abortloven.

- Vet hva hun gjør

-Jeg tror Erna vet hva hun gjør. Hun vil påvirke den interne prosessen i KrF, og jeg håper delegatene tenker gjennom hva dette dreier seg om, sier Støre til Dagbladet.

- Det er feil av Erna å starte denne debatten, på mange måter. KrF har ikke invitert til forhandlinger. De har bedt om å få ha sin prosess i fred. Det er en nestleder, men ikke KrF som parti, som har bedt om det.

- For det andre så snakker Erna Solberg på egne vegne, får vi vite, Bent Høie er enig med henne. Men begge tapte denne saken på Høyres landsmøte i 2013.

- Ikke troverdig

- Og det er jo ikke troverdig at en regjeringssjef går ut med et privat utspill som hennes regjeringspartner Frp går sterkt imot og kaller et svik. Det er ikke et signal om forhandlinger som er særlig troverdig, sier Støre.

Han understreker at abortsaken er et følsomt og opprivende tema for mange.

- Vi har klart å holde et lavt konfliktnivå rundt vår abortlov. Jeg mener veldig sterkt at vi skal ha respekt for meningene i slike etiske spørsmål.

Men å dra i gang en debatt på et så tvilsomt grunnlag, skaper støy og spenning rundt en lov som betyr veldig mye for kvinner i en sårbar situasjon.

Vi har nå en abortlov som bidrar til å få aborttallene ned, ikke minst blant unge. Derfor sier jeg også nei til AUFs krav om å utvide grensa for selvbestemt abort til 18 uker, beholde dagens regler, og nei til det Erna tar til orde for. Ap står ved dagens abortlov, sier Støre.

Erna: - Vi bør endre abortloven

På utfordring fra KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad åpnet Solberg i VG for å diskutere endringer i abortloven. I sin bogg utdyper hun i dag sitt syn. Hun åpner for å endre loven for å komme KrF i møte.

«Jeg er enig med KrF i at vi nå bør gjøre endringer i abortloven slik at vi ikke tillater fosterreduksjon av friske fostre, og uten at det har en helsemessig grunn for mor.

- Paragraf 2c - den såkalte «downs-paragrafen» er slik den er formulert i dag en diskriminerende del av abortloven, fordi den gir en ubetinget rett til abort dersom barnet for eksempel har Downs syndrom.

- Jeg mener det er mulig gjennom forhandlinger å finne løsninger som fjerner dette diskriminerende elementet. Da må vi samtidig gjøre endringer slik at kvinner får ta abort i de tilfellene fosteret ikke er levedyktig, og abortnemndene må dessuten legge vekt på kvinnens vurdering av egen livssituasjon hvis hun får ansvar for et barn med ekstra utfordringer,» skriver Solberg i sin blogg.

- Deltar ikke i anbudsrunde

Hun utfordrer Jonas Gahr Støre til å svare Ropstad.

- Men jeg deltar ikke i en diskusjon om KrFs nestleder, jeg hører på KrFs ledelse som ønsker å ha sin diskusjon i fred, som ikke ønsker noe ultimatum noen vei. Det har jeg respekt for.

Det at Erna Solberg nå mener at jeg må avkreves svar på hennes refleksjon rundt abort, det får hun ha for seg selv. Jeg deltar ikke i anbudskonkurransen. Jeg er enig med Trygve Slagsvold Vedum som har kalt dette en anbudskonkurranse, sier Støre.

I sin tale til AUF-landsmøte lørdag gjorde Jonas Gahr Støre det klart at Ap står fast på dagens abortlov.

- Erna vil påvirke KrFs prosess

- Så Ap har ikke noe å gi KrF når det gjelder abortloven?

- Jeg er ikke i forhandlinger. Jeg gjentar det jeg tror alle vet, at Ap slår ring om dagens abortlov.

- Det er i dag ikke flertall i Stortinget for å endre loven. Kommer Erna Solberg med dette utspillet mot bedre vitende?

- Jeg tror Erna vet hva hun gjør, at hun vil påvirke den interne prosessen i KrF, og jeg håper delegatene tenker gjennom hva dette dreier seg om, sier Støre.

I talen til AUF-landsmøte viste han til kommentaren fra Trygve Slagsvold Vedum, som kaller Erna Solbergs utspill om abortlovendringer en «anbudskonkurranse om etiske spørsmål» han ikke vil være med på.

Vil unngå opprivende debatt

- Ikke jeg heller. I mange land er abort gjenstand for opprivende debatter og steile fronter. Jeg vil ikke dit. Vi skal ha respekt for andre meninger. Men dagens lovverk har bred støtte. Jeg mener vi har en av de beste og best tilpassede abortlovene i verden. Det har stor egenverdi å slå ring om den. Ap's politikk ligger fast, sa Støre.

I Samfunnsalen der AUF holder sitt landsmøte, ropte forsamlingen taktfat «statsminister, statsminister, statsminister».

- Dere har hørt meg si det til mediene de siste ukene: KrFs veivalg skal KrF få ta selv. Det er deres interne prosess. Vi skal ikke legge oss opp i det valget, fastslo Støre.

Skal møte KrF med respekt

I et intervju med Dagbladet i dag sier Knut Arild Hareide at dersom han får KrF-landsmøtet med seg i å søke sammen med Ap og Sp, kan det skje «ganske fort».

- Det tror jeg han har rett i, for både Ap, Sp og SV har stilt seg åpne for å samarbeide med KrF om de tar et valg i vår retning. Da skal KrF møtes med respekt, det skal være en grunntone av raushet og en respekt for forskjeller som gjør det mulig at vi kan ta tak i områder der vi har felles syn. Og da kan vi bygge en sterk regjeringsplattform for mindre forskjeller, et løft for utsatte grupper, mer målrettet klimasatsing, næringspolitikk for hele landet og internasjonal solidaritet. Lista er lang, sier Støre.

Han roser Hareides tale for å snakke om retning og overordnede verdier, ikke bare om saker og kroner og øre.

Støre sa i talen at regjeringen svekker fellesskapsverdiene gjennom politikk og retorikk, og at det haster med å få Frp ut av regjering. Han viste til ord som snikislamisering og Sylvi Listhaugs facebook-innlegg som eksempler på en retorikk som fra ledende Frp-politikere som splitter og gjør samfunnet kaldere.

- Slik snakker vi ikke om hverandre. Slik styrer vi ikke et land. Derfor vil vi ha Frp ut av regjeringen. Vi kan egentlig ikke vente, men vi må ha flertall. I kommunene samarbeider vi med andre. Vi må ha en åpen dør til de samme hovedretning som oss. KrFs veivalg er deres valg. Men vår dør står åpen til partier som vil bytte ut høyrepolitikk og som deler fellesverdiene, sa Støre.

Mot aktiv dødshjelp

Han gjorde det også klart at Ap går mot aktiv dødshjelp, et forslag som foreligger på AUFs landsmøte. Kamp mot aktiv dødshjelp er en prioritert sak for KrF.

- Jeg er sterk motstander av aktiv dødshjelp eller assistert selvmord. Det er viktig at staten hegner om liv. Det innebærer at helsepersonell må bidra til å lette byrdene og lindre smertene når livet går mot slutten. Men aldri ta liv. Der går det for meg en absolutt grense, sa Støre