- Juks og rasisme

SKIEN (Dagbladet): For åpen rett blånektet Gamal Hosein for drapet på kona Gry. Støttet av sin forsvarer hevder han at saken mot ham har en rasistisk undertone, der politiet angivelig fabrikkerer bevismateriale og indisierekker som ensidig stemmer med politiets teori.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kanonaden fra Gamal selv og forsvarer Jan Erik Granmo kom etter at politiet i går for første gang for åpen rett la fram en samlet indisierekke mot siktede, og konkluderte med at det er overhengende fare for at han vil flykte fra landet dersom han løslates. Også gjentatte lekkasjer fra politiets side ble sterkt kritisert fra siktede og forsvarer, især etter at rettsmøtet var over.

Advokat Granmo hevder at Gamal stiller særdeles svakt fordi han er muslim fra Israel, og derfor har vanskeligere for å bli hørt av et fordomsfullt politi enn vanlige nordmenn.

Det eneste nye som kom fram i går, var at obduksjonsrapporten nå på det nærmeste er klar. Rapporten skal konkludere med at merker etter stump vold er funnet flere steder på liket av Gry: så vel på hals som i hoderegionen. Det konkluderes i rapporten med at merkene på halsen er forenlig med kvelning med menneskehender. Ingen annen mulig dødsårsak trekkes fram, etter det Dagbladet får opplyst.

Forsinket

Det var en fortettet stemning da Gamal Hosein, vel et kvarter forsinket, ankom forhørsretten i går.

Aktor, politiadvokat Jon H. Borgen, la fram en indisierekke supplert med den rettsmedisinske rapporten. Indisierekken oppfattes av politiet som meget overbevisende, vel å merke uten at et eneste fellende bevis som klistrer mistenkte til ugjerningen, ble lagt fram.

Ingen beviser

Samtlige av politiadvokat Borgens opplysninger som peker i retning av at Gamal tok livet av sin kone inne i videogrillen på Falkum 13. januar, har vært framme i Dagbladet og VG tidligere. Borgen understreker at man fremdeles venter på analyser av mulige biologiske spor, hentet inn fra grillen, samt tekniske analyser etter funn på det antatte dumpingstedet, Lensmannsdalen.

  • Politiet mener nå å kunne konkludere med at Gry ble drept i videogrillen, overveiende sannsynlig ved kvelning.
  • Spor etter seksuelt misbruk er ikke funnet. Gry må ha blitt kvalt til døde, hevder politiet, understøttet av obduksjonsrapporten, også fordi det ikke er tegn til vann i likets lunger.

Slo tilbake

Gamal Hosein slo kraftig tilbake etter rettsmøtet.

- Hvorfor skal jeg stikke av? Jeg er uskyldig og vil kjempe for min sak. Jeg elsker mine barn over alt på jord, og vil ikke stikke av. Politiet setter sammen beviser mot meg som jeg ikke kjenner igjen.

Gamal understreket at han ikke tror på politiets påstand om at hans kone skal ha hatt et forhold til hans egen mindreårige nevø. Etter det Dagbladet vet, har også den nå 17-årige slektningen benektet riktigheten av politiets påstander, opplysninger gitt av en venninne av Gry.

Politiet mener drapsmotivet ligger i Grys angivelige utroskap og plan om å skille seg.

Gamal Hosein stiller seg uforstående til dette.

- Finnes ikke bevis

- Det er helt usannsynlig at Gry, som var en voksen dame, skulle hatt et slikt forhold, sier forsvarer Granmo, som mener politiets utroskapshistorie er konstruert.

Det avgjørende moment i Gry-saken kan sammenfattes i følgende spørsmål:

Med en i utgangspunktet så overbevisende indisierekke mot ektemannen Gamal - hvordan kan politiet ha unngått å finne fellende beviser mot ham?

- Fordi bevisene ikke finnes, fastslo Granmo i går. Han mener det ikke engang er bevist at Gry er drept, og definitivt ikke av ektemannen.

Det oppfattes som en klar tabbe at politiet ikke sikret tekniske spor i saken før vel en uke etter at drapet må ha funnet sted. Og dette til tross for at man allerede da ektemannen selv meldte fra om at Gry var savnet, mistenkte ham for å stå bak forsvinningen.

SLO TILBAKE: - Politiet setter sammen bevis mot meg som jeg ikke kjenner igjen, sier Gamal Hosein. I dag fengsles han trolig for fire nye uker. Forsvarer Jan Granmo til venstre.