Juridisk tidsskille

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • En samlet Høyesterett avsa fredag en dom som markerer et tidsskille i arbeidet for å gi internasjonale menneskerettsregler sterkere gjennomslag i det norske rettssystemet. For første gang siden Stortinget i fjor sommer vedtok å innlemme tre menneskerettskonvensjoner direkte i vårt nasjonale lovverk, har Høyesterett i plenum gitt Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) gjennomslag i forhold til norsk lov.
  • I den enstemmige dommen, som er ført i pennen av den tidligere forsvarsadvokaten Eilert Stang Lund, foretar Høyesterett en avveining mellom enkeltindividets rettigheter og klassiske fellesskapsinteresser som nok ville ha vært utenkelig for bare få år siden. Høyesterett slår fast at EMKs regel om at straff skal ilegges innen «rimelig tid» ble krenket da likningsvesenet etter mange års saksbehandlingstid slo til med tilleggsskatt mot en forretningsmann fra Bærum.
  • Dommen vil sende et betydningsfullt signal til lavere domstoler og til likningsforvaltningen om at enhver avgjørelse som tas må vurderes i lys av internasjonale avtaler og praksis fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Men dommens største prinsipielle betydning ligger i at Høyesterett nå har tatt endelig farvel med en særnorsk rettsforståelse som innebærer at internasjonale regler må være krystallklare for at de skal slå ut det nasjonale lovgivere har bestemt. Tidligere har både staten og Høyesterett selv bygd på denne snevre forståelsen. Men fremdeles advarer Høyesterett norske domstoler mot å være for dristige hvis det er tvilsomt hvordan menneskerettskonvensjonen skal forstås.
  • Høyesterett går også oppsiktsvekkende langt i å antyde at det kan være i strid med det internasjonale forbudet om dobbelt straff å ilegge en person tilleggsskatt etter at han er dømt for samme forhold i en straffesak. Dette kan i tilfelle få store konsekvenser på flere rettsområder. Drøftelsen må tolkes som en åpenbar invitasjon til myndighetene om å sørge for at dette viktige rettssikkerhetsspørsmålet blir ordentlig utredet.