Jurist på ny tariff

Navn: Ingse StabelAlder: 54Yrke: Jurist, snart dommer i Høyesterett

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Selv syntes hun at hennes største bedrift som likestillingsombud var å få Stortinget med på et gjennomslag for det utvidete likelønnsbegrep: en milepæl i kampen for å skaffe kvinneyrkene lønnsmessig rettferdighet. Men Ingse Stabel gikk av som ombud i 1993, kvinner henger fortsatt etter mennene lønnsmessig, og i går leverte Stabel en rapport til kommunalministeren som slår til lyd for begrensninger i både streike- og forhandlingsretten i arbeidslivet.
  • Å lede Utvalget for tarifforhandlingssystemet var nemlig den driftige juristens siste «sivile» jobb før hun forsvinner bak kappe som dommer i Høyesterett. I to år har hun båret staur i dette statlige utvalget, og allerede lekkasjene fra innspurten i arbeidet fikk «bråkete» fagforbund som Næring- og Nytelse, Transportarbeiderforbundet og Fellesforbundet til å fordømme hele Stabel-utvalget.
  • Utvalgets flertall vil nemlig gi Riksmeklingsmannen mandat til å pålegge partene å sende meklingsforslag ut til uravstemning før de eventuelt går til streik eller lockout. Meklingsmannen skal også gis anledning til å snekre sammen et ja-flertall ved å koble avstemninger i forskjellige forbund. Og hovedorganisasjonene skal også få makt til å binde enkeltforbund til sentrale vedtak. Nærmere en standardisert voldgift i lønnsoppgjørene er det knapt mulig å komme, så har da også utvalgets kritikere murret om «thatcherisme» og vingeklipping av fagbevegelsen.
  • Men først må Sylvia Brustad og hennes departement vise politisk mot til å sy sammen et lovforslag, og deretter starter den politiske tautrekkingen rundt en lovbestemt arbeidsgivervennlig praksis i lønnsoppgjørene. En tautrekking Inger Else Stabel holder seg unna. Trygderettens tidligere formann (ingen likestilling der, nei) skal heretter spasere i sine alltid like elegante klær til en daglig og anonym tilværelse i Høyesterett. Dit tar hun med seg et valgspråk hun lånte av sin kjødelige onkel, humoristen Fredrik Stabel: Menn og kvinner har én ting felles; motsatt kjønn.
  • Ingse Stabel vil bli husket fordi hun en gang feide inn i norsk offentlig debatt med kjønnsmessig likestilling og forsvar av demokratiske rettigheter som fanesak. Og i mindre grad fordi hun fadet ut av den samme offentligheten etter å ha levert et bidrag til et innskrenket demokrati. Hun trenger saktens nok et Darwin P.-sitat underveis: Fornuften er en ensom ting.