- Juryen for fall

Dersom fire eller flere av jurymedlemmene svarer nei på skyldspørsmålet, blir de tiltalte i Orderud-saken frikjent. Framtredende juseksperter Dagbladet har snakket med spår juryordningens fall.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- En frifinnelse i Orderud-saken alene vil ikke føre til at ordningen blir avskaffet, men den vil gi motstandere nytt vann på mølla, sier førsteamanuensis Svein Slettan ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Ifølge Slettan skal en domstol ta stilling til to ting: Å finne fram til det som har skjedd og til den rette jussen. I en sak som Orderud-saken kan det siste være svært komplisert.

- Passé

- Når det gjelder å ta standpunkt til juss, er lekfolk amatører. Ingen ville tenke på å ansette ufaglærte på sykehus når viktige operasjoner skal utføres. Slik jeg ser det kan lekfolk i domstolen være en fare for rettssikkerheten, sier Slettan til Dagbladet.

Han mener det er et paradoks i en rettsstat at de aller alvorligste sakene blir avgjort uten noen form for begrunnelse.

- Det er svært uheldig at en begrunnet dom fra herredsretten kan settes til side med et nakent nei, sier han.

Også riksadvokat Tor-Aksel Busch tror juryordningen vil bli endret.

- Jeg vil ikke kommentere dette spørsmålet opp mot Orderud-saken, men det er ikke tvil om hva jeg mener om juryordningen. Vi kan ikke ha et system der det gis begrunnelse i første instans og ingen begrunnelse i siste instans. Dagens ordning bør erstattes av en meddomsrett, der det gis begrunnelse for utfallet i saken, sier han til Dagbladet.

Statsadvokat Gert Johan Kjeldby støtter Riksadvokaten i dette synet.

- En jury er etter mitt syn ikke egnet til å avgjøre en straffesak, fordi den ikke gir noen begrunnelse. I dag plukkes det ut ti personer til å avgjøre en stor straffesak. Det eneste de får av juridisk opplæring er et kort innføringskurs. Jeg mener at det må være personer med kompetanse til å vurdere bevis, som skal avgjøre straffesaker. Uansett utfallet i Orderud-saken er juryordningen passé. Ett ja eller nei vil etterlate seg så mange spørsmål, både fra forsvarere og påtalemyndighet, sier Kjeldby.

- Ny ordning

Forsvarer Harald Stabell er også kritisk til juryordningen. Han tror debatten om juryordningen vil fortsette lenge etter at jurymedlemmene på Åråsen har sagt sitt.

- Vil debatten bli forsterket etter at dommen har falt?

- Det vil nok avhenge av utfallet av saken. Jeg tror uansett vi vil få en ny ordning etter hvert, sier Harald Stabell.

- Vil juryordningen overleve at fire eller flere jurymedlemmer svarer nei på skyldspørsmålet i Orderud-saken?

- Nei, det kan jeg ikke svare på nå, sier Stabell.

Tor Erling Staff mener man ikke skal dømmes av en jusselite:

- Juryen er den sterkeste garantien for rettssikkerhet i vårt samfunn, likegyldig av utfallet i Orderud-saken. Juryen blir stående som en kontrast til embetsmannsveldet i jussen. Det heter seg at man skal dømmes av sine egne, og jeg tror den vanlige borger har minst like godt grunnlag for å vurdere skyldspørsmål i straffesaker.

- Forstår du at mange etterlyser en begrunnelse fra juryen?

- Kravet om en begrunnelse er irrelevant. Ethvert utfall kan begrunnes, men det behøver ikke å bli riktigere for det. Begrunnelser gir bare et skinn av saklighet. For å dra det litt langt: Avskaffes juryordningen, kan man jo også erstatte Stortinget med profesjonelle byråkrater, sier Staff.