Juryen står støtt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Dagbladets reportasjer om juryordningen viser at vi slett ikke står overfor et system i krise. Den omfattende undersøkelsen vi har gjennomført, viser tvert imot at jurymedlemmene selv tar oppgaven alvorlig, at de ikke føler at f.eks. mediene påvirker deres standpunkt i urovekkende grad og at de finner systemet velfungerende etter hensikten. Kommunene som foretar utvelgelsen av jurymedlemmer, legger også vekt på at de som velges, i størst mulig utstrekning representerer et gjennomsnitt av befolkningen. Den kritikk som har vært framført om at politikere i for stor grad velger politikere, er blitt lagt merke til, og de som har det direkte ansvaret for utvelgelsen, tar åpenbart hensyn til innvendingene.
  • Undersøkelsen har imidlertid vist at det er en viss overvekt av grupper med høy samfunnsmessig status i utvalgene. Det bør ikke overraske. Vi skal rett nok i henhold til slagordet dømmes av «våre likemenn». Vi skal vel også styres av våre likemenn, ideelt sett? Men det er ingen som vil avskaffe folkestyret selv om de som velges til folkevalgte ombud, har en sosial og økonomisk status som ligger over gjennomsnittet. Det er også en forestilling om «bygdas beste menn» om dem som skal styre oss og dømme oss. Det er ikke alltid at det idealet faller sammen med likemannsidealet.
  • Det foreligger ikke noe sterkt politisk press for endring av jurysystemet. Det har bestått i over 100 år, og var i sin tid en stor demokratisk reform. Det er intet som tyder på at meddomsretter, der lekdommere sitter sammen med fagdommere, representerer noen bedre rettssikkerhetsgaranti. I vårt system har vi begge typene lekmannsdeltakelse, og det ser ut til å virke tilfredsstillende. Kravet om å avskaffe juryen målbæres først og fremst av jurister, og kanskje særlig akademiske jurister. De har naturligvis ubegrenset tro på sin faglige dyktighet. Men bevisvurdering er ikke så mye spørsmål om fag som om erfaring og levd liv. Slik sett tror vi folk utenfor juristenes rekker fortsatt er de som står for det sikreste judisium i rettspleien.