Juryordningen overlever

Selv om Bhatti vant i Høyesterett.

I HØYESTERETT: Terrortiltalte Arfan Qadeer Bhatti sammen med advokatene Irmela Van der Berg (tv) og Eldbjørg Martinsen i Høyesterett mandag morgen i anledning Høyesterett sin behandling av terrorsaken mot Bhatti. Anken gjelder saksbehandlingen. Foto: Heiko Junge/SCANPIX
I HØYESTERETT: Terrortiltalte Arfan Qadeer Bhatti sammen med advokatene Irmela Van der Berg (tv) og Eldbjørg Martinsen i Høyesterett mandag morgen i anledning Høyesterett sin behandling av terrorsaken mot Bhatti. Anken gjelder saksbehandlingen. Foto: Heiko Junge/SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet.no): Arfan Bhatti og hans advokat John Christian Elden kunne i dag ha sørget for at juryordningen i Norge måtte opphøre.

Slik ble det ikke.

Høyesterett mener nemlig at det ikke er i strid med Den europeiske menneskeretts-konvensjonen (EMK) å finne Bhatti skyldig uten å måtte begrunne kjennelsen. Det betyr at dagens juryordning består.

Dømt uten begrunnelse
Samtidig opphevet Høyesterett dommen mot Arfan Bhatti.

Elden begjærer ham nå løslatt, mens riksadvokat Tor-Aksel Busch varsler at de vil ta saken inn for lagmannsretten på nytt.

Bhatti ble dømt til åtte års forvaring i lagmannsretten, og som vanlig kunne juryen avgjøre saken uten å begrunne hvorfor de fant han skyldig. Bhatti ble dømt for et drapsforsøk som tingretten frifant ham for.

Høyesteretts ankeutvalg, det tidligere kjæremålsutvalget, under ledelse av justitiarius Tore Schei har i praksis konkludert med at det kan være i strid med Den europeiske menneskeretts-konvensjonen (EMK) å finne Bhatti skyldig uten at skyldkonstateringen er begrunnet.

- Hvis Høyesterett finner at dommen mot Bhatti i lagmannsretten ikke er holdbar, betyr det at juryordningen slik vi kjenner den, har opphørt i Norge, sa John Christian Elden til NTB da det ble klart at saken ble tatt opp til høyesterett.

Men Høyesterett konkluderte altså med at juryordningen skal bestå, og at den ikke er i strid med EMK.

Enstemmig avgjørelse
Førstevoterende dommer Hilde Indreberg leste først deler av avgjørelsen, før hun og de 16 andre dommerne voterte.

Alle dommerne sa seg enig i avgjørelsen.

Høyesterett avviste også anken i en annen sak, en overgrepssak, som var anket inn med samme begrunnelse.

Bakgrunnen for anken var en avgjørelse i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg, som i januar sa at en ubegrunnet juryavgjørelse i Belgia var ugyldig.